Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Povrede na radu – procedura i obaveze

Detalji

  • Opcija 1 - Zemun, nastavna sala IED, Pregrevica 168:15. oktobar 2021. godine od 10h
  • Opcija 2 - on line, putem ZOOM platforme:15. oktobar 2021. godine od 10h
  • Predavač:Ekspert za inspekcijski nadzor u oblasti BZR
  • Kotizacija i popusti:11.500 (u nastavnoj sali); 10.000 (on line); detalji o popustima na stranici

Povrede na radu – procedura i obaveze

ŠTA JE POTREBNO DA POSLODAVAC URADI I KOJE SU KONKRETNE PROCEDURE, PRAVA I OBAVEZE OD MOMENTA NASTANKA POVREDE NA RADU; PREVENCIJA POVREDE NA RADU

Povrede na radu su sve češća  pojava kod visokorizičnih poslova. Njihova  prevencija, tretman i posledice regulisane su većim brojem zakonskih odredbi, a najviše Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (sa podzakonskim aktima) i Zakonom o radu. Ovaj seminar daje celovitu informaciju o obavezama poslodavaca sa aspekta oba navedena  zakona u slučaju povrede na radu, kao i po pitanju njihove  prevencije.

Predavač: Ekspert za  oblast bezbednosti  i zdravlja na radu i oblast radnih odnosa sa dugogodišnjim inspekcijskim radnim iskustvom i ogromnim iskustvom u realizaciji obuka i seminara na ovu temu.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1. Obaveze poslodavca koje nastaju čim dozna za povredu

2. Radnje koje mora izvršiti i dokumenta koja mora sačiniti

3. Koga o povredi mora da obavesti

4. Kako reguliše naknadu zaposlenom koji je pretrpeo povredu

5. Obavezno i neobavezno dopunsko osiguranje

6. Do kada je u obavezi da isplaćuje naknade zarada

7. Formulari koje mora da popuni i preda Fondu

8. Obaveze prema povređenom koji nije bio u radnom odnosu

9. Obaveze poslodava u slučaju prestanka radnog odnosa dok traje bolovanje zbog povrede

10. Druge obaveze preuzete ugovorom ili kolektivnim ugovorom.

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u našoj nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme, uz napomenu da je kapacitet sale, iz epidemioloških razloga, sveden na maksimalnih 20 učesnika.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 11.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 10.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popust:

  • Za brze uplate odobravamo 5% popusta.
  • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.