Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   PowerPivot&Query za Excel

Detalji

 • On line (ZOOM platforma):19, 21. i 23. februar 2024. od 16h
 • Predavač:Vrhunski ekspert i dugogodišnji predavač na obukama za upotrebu Excel-a i PowerPivot-a
 • Kotizacija i popusti:22.200,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

PowerPivot&Query za Excel

DODATAK ZA VERZIJE 2010/2013/2016/2019/2021/365

Obuka za korišćenje PowerPivot&Query dodataka za Excel namenjena je korisnicima koji žele da podignu svoje poznavanje ovog alata na najviši nivo, jer je reč o dodacima za Excel koji predstavljaju sigurno najbolje funkcije koje su se pojavile u poslednjih 25 godina unapređenja Excel-a.

PowerPivot tabele omogućavaju brži rad sa velikom količinom podataka bez učitavanja u radnu memoriju, agregaciju podataka iz više tabela istovremeno,izradu modela podataka iz više datoteka ili baza podataka ili  čak informacionih sistema za on-line obradu bez obzira na različitost formata i sistema, kao što su Access, SQL, Oracle, XML, XLS,itd…

PowerPivot tabele mogu agregirati (sabiranje, prebrojavanje, itd) podatke za sve klasifikacije ii kategorije istovremeno, prevlačenjem (“drag and drop”) podataka. One mogu veoma jednostavno izračunati sve međuzbirove od baze podataka koja može imati i do 2048 miliona podataka u jednoj tabeli, znači gotovo neograničeno. Posebno je olakšano obrađivanje većeg broja podataka periodično (on-line), više puta dnevno, nedeljno, itd…

Jednom instaliran PowerPivot dodataka za Excel, nakon izvršenih potrebnih povezivanja i proračuna, pruža neuporedivo veće mogućnosti u tabeliranju i izveštavanju od standardnih tabela.

PowerQuery je alatka koja se može koristiti za otkrivanje podataka, preoblikovanje podataka i kombinovanje podataka (Merge / Blend / Consolidate, itd.) koji dolaze iz različitih izvora. Pover Kueri može da se poveže direktno na Ekcel, Access, Text, CSV, Hadoop, Sales Force, Azure i mnoge druge različite izvore podataka. Možete da izvršite i automatizujete sve zadatke Ektract > Transform > Load (ETL) potrebne da biste očistili podatke i učinili ih upotreblјivim za dalјu analizu u Tableau, Pover BI, Ekcel, Access, itd.

Najbolјi deo je što se većina funkcija automatizacije u PowerQuery nalazi unutar njegove trake, tako da morate samo da kliknete mišem i pokrenete automatizaciju u Excel-u. Ovaj  GUI  je jedan od najintuitivnijih interfejsa do sada sadržanih u bilo kom alatu.

Obuka za PowerPivot&Query realizuje se sa fondom od 12 nastavnih časova i namenjena svim polaznicima koji nisu nikada ili veoma malo znaju o “pivotiranju” podacima, kao i onima koji imaju iskustva u kokrišćenju ovog alata. Nastava se realizuje on line (preko ZOOM platforme), što se u proteklim godinama pokazalo kao vrlo efikasan način rada: polaznici mogu da učestvuju iz svoje kuće ili sa svog radnog mesta, bez dodatnih troškova putovanja i smeštaja, a kvalitet nastave je u potpunosti očuvan, kao da su fizički prisutni u nastavnoj sali. Za sve učesnike obuke PowerPivot&Query za Excel biće otvoren poseban e-mail nalog za konsultacije tokom i nakon kursa.

PREDAVAČ:

Vrhunski stručnjak sa ogromnim ekspertskim i predavačkim iskustvom – više od 6 godina predavač i konsultant Instituta za upotrebu ovog moćnog alata u svakodnevnim realnim poslovnim operacijama.

 

NASTAVNI PROGRAM:

 • Čemu služi i kako vam može pomoći PowerPivot dodatak?
 • Instalacija i verzije PowerPivot dodatka
 • Priprema podataka, uvoženje i povezivanje različitih izvora i formata
 • Datumski formati, radni prostor, manipulacija sa podacima, filteri i sortiranje
 • Izračunavajuće kolone, upotreba funkcija, referenciranje, funkcije za agregacije podataka, greške u formulama i funkcija RELATED
 • Izrada modela podataka i idealna struktura podataka  za analizu
 • Stilovi Pivot tabele i formatiranje Izveštaja i funkcija GETPIVOTDADATA
 • Izračunavajuća  polja, implicitne i eksplicitne mere
 • Kontekst DAX funkcija i operatora i mera
 • DAX funkcije koje morate znati: CALCULATE, COUNTROWS, FILTER, DISTICTCOUNT, ALL, ALLEXCEPT, ALLSELECTED, X funkcije
 • Funkcije vremenske obrade podataka: PREVIOUSYER & NEXTYEAR, DATESYTD & TOTALYTD, DATESBETWEEN, FIRSTDATE & LASTDATE, CLOSING/OPENINGBALANCE, DATEADD, PARALLELPERIOD i % Year on Year & Error Handling
 • Uslovno formatiranje u PowerPivot tabeli
 • PowerPivot grafikoni u kombinaciji sa interaktivnim tabelama.
 • POWERQUERY

 

VREME ODRŽAVANJA:

19, 21. i 23. februar 2024. od 16h

 

Kotizacija iznosi 22.200,00 dinara (+PDV).

 • Za sve prijave i uplate do 31.12.2023. godine odobravamo novogodišnji popust od 20%
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravao dodatnih 5% popusta
 • Za fizička lica odobravamo dodatnih 5% popusta

(popusti se sabiraju)

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

_______________________________________________________________________

Obuku za PowerPivot&Query za Excel realizujemo i po inhouse principu.

In house obuka se u potpunosti prilagođava potrebama konkretne firme i njenih zaposlenih, kako sadržinski, tako i po fondu časova, mestu ili vremenu realizacije

_______________________________________________________________________

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs