Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Prava i obaveze po osnovu radnog odnosa i van radnog odnosa i kadrovska evidencija u dosijeu zaposlenog

Detalji

 • Opcija 1: Dom kulture Studentski grad (Novi Beograd):12. jul 2023. godine od 10h
 • Opcija 2: on line (ZOOM):12. jul 2023. godine od 10h
 • Predavačica:Jasmina Maričić Vukotić (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:13.500 (+PDV); 12.500 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Prava i obaveze po osnovu radnog odnosa i van radnog odnosa i kadrovska evidencija u dosijeu zaposlenog

ZA IZVRŠIOCE KADROVSKIH POSLOVA (1)

U oblasti radnog prava vrši se učestalo inoviranje propisa, kako Zakona o radu, tako i drugih propisa kojima se uređuju prava i obaveze u oblasti rada. Pored zakona, u pravnom sistemu veoma bitan izvor prava je autonomno pravo – kolektivni ugovori, zaključeni kako za teritoriju, tako i za grane privrede ili društvene delatnosti, a koje imaju jednaku snagu kao i zakoni. 

Ponekad je teško snaći se u velikom broju propisa, te je cilj ovog seminara da se poslodavci i neposredni izvršioci kadrovskih poslova, upoznaju sa pozitivnim propisima kao i praksom inspekcije rada, koja ove propise primenjuje.

Predavačica je Jasmina Maričić Vukotić, (do skora) inspektorka  za rad u Inspektoratu za rad Republike Srbije, ekspertkinja za oblat radnih odnosa, konsultantkinja i autorka brojnih tekstova i priručnika u stručnim oblastima iz oblasti radnog prava, predavačica na brojnim seminarima i obukama po sertifikatima EK EU i Službe  za upravljanje kadrovima Republike Srbije.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1. Prava i obaveze po osnovu radnog odnosa

 • Ugovor o radu (vrste, ograničenja)
 • Odmori i odsustva, kao pravo iz radnog odnosa
 • Zarade, naknade zarada, kao pravo  iz radnog odnosa
 • Otkaz ugovora o radu
 • Socijalno osiguranje
 • Druga prava po osnovu radnog odnosa

2. Rad van radnog odnosa

 • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima
 • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima preko omladinske ili studentske zadruge
 • Ugovor o delu
 • Ugovor  o dopunskom radu
 • Ugovor o stručnom usavršavanju
 • Agencijsko zapošljavanje
 • Drugi oblici rada – stručna praksa

3. Neophodna dokumentacija u dosijeu zaposlenog po osnovu Zakona o radu i Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

 

Način realizacije, kotizacija i popusti:

Obuka se može, po sopstvenom izboru, pratiti u nastavnoj sali Doma kulture Studentski grad, Novi Beograd ili on-line putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 13.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama. Broj mesta u Sali je ograničen na 15.

2. Za učešće putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 12.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Popusti:

 • Za brze uplate – 5% popusta
 • Letnji popust na sve obuke koje se realizuju u julu i avgust – dodatnih 5%

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3160181 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs