Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Prestanak radnog odnosa i disciplinske mere

Detalji

 • Opcija 1: Dom kulture Studentski grad (Novi Beograd:13. jul 2023. godine od 10h
 • Opcija 2: On line (ZOOM):13. jul 2023. od 10h
 • Predavačica:Jasmina Maričić Vukotić (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:13.500 (+PDV); 12.500 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Prestanak radnog odnosa i disciplinske mere

ZA IZVRŠIOCE KADROVSKIH POSLOVA (2)

Prestanak radnog odnosa na inicijativu poslodavca može da nastupi samo iz razloga koje je striktno predvideo Zakon. Upravo  zbog toga, neophodno je prepoznati pravni okvir Zakona o radu, kao i druge materijalne propise, koji, u zavisnosti od delatnosti, propisuju slučajeve povrede radnih obaveza  i kršenja radne discipline zbog kojih se izriču disciplinske mere ili zaposlenom otkazuje ugovor o radu.

Ovaj seminar će detaljno da obradi prestanak radnog odnosa: razloge, uslove, otkaz koji nastaje  po sili zakona, nezavisno od volje poslodavca ii zaposlenog, sporazum zaposlenog i poslodavcac, otkaz zbog krivice  zaposlenog, otkaz zbog nastalih okolnosti koji isključuju krivicu zaposlenog…

Predavač je Jasmina Maričić Vukotić, (do skora) inspektorka  za rad u Inspektoratu za rad Republike Srbije, ekspertkinja za oblat radnih odnosa, konsultantkinja i autorka brojnih tekstova i priručnika u stručnim oblastima iz oblasti radnog prava, predavačica na brojnim seminarima i obukama po sertifikatima EK EU i Službe  za upravljanje kadrovima Republike Srbije.

 

NASTAVNI PROGRAM:

Prvi deo:

1) Otkaz ugovora  o radu koje daje poslodavac

2) Otkaz koji daje poslodavac nezavisno i suprotno volji zaposlenog: uslovi, razlozi, procedue

3) Analiza posebnih procedura u zavisnosti od razloga otkaza

4) Prava  zaposlenog u slučaju otkaza

5) Kada i pod kojim uslovima poslodavac može, prema zaposlenom, primeniti mere koje imaju karakter disciplinskih mera:

 • privremeno udaljenje sa rada
 • novčana kazna
 • opomena sa najavom otkaz

6) Disciplinski postupak po posebnim propisima

Drugi deo: 

 • Vraćanje na rad zaposlenog po ubrzanoj proceduri, ukoliko je pravo zaposlenog očigledno povređeno
 • Šta se smatra očiglednom povredom prava
 • Upravni postupak za vraćanje na rad zaposlenog pre presude suda
 • Specifičnosti postupka u zavisnosti od razloga otkaza

Treći deo:

 • Pitanja i odgovori
 • Analiza slučaja iz bogatog inspekcijskog iskustva predavačice
 • Analiza slučaja po predlogu učesnika seminara

 

Način realizacije, kotizacija i popusti:

Obuka se može, po sopstvenom izboru, pratiti u nastavnoj sali Doma kulture Studentski grad, Novi Beograd ili on-line putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 13.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama. Broj mesta u Sali je ograničen na 15.

2. Za učešće putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 12.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Popusti:

 • Za brze uplate – 5% popusta
 • Letnji popust na sve obuke koje se realizuju u julu i avgust – dodatnih 5%

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3160181 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs