Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Program za buduće lidere

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta za ekonomsku diplomatiju (Pregrevica 168)
 • Vreme:8. i 9. jul 2022. godine od 10h
 • Kotizacija:17.500 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Program za buduće lidere

USPEŠNA TRANZICIJA OD EKSPERTA KA VOĐI TIMA

Kada kao iskusni u svom poslu zasluženo stupimo na poziciju menadžera, dinamika odnosa sa ljudima se menja, jer smo sa nekima od njih do skora možda bili i kolege u timu. Nismo sigurni kako da uspostavimo balans između kontrole i nadgledanja (monitoring), što neretko prerasta u tzv. mikromenadžment. Uz to, viši menadžment ima svoja, ne mala očekivanja po pitanju rezultata koje tim donosi, dok motivacija, angažovanost zaposlenih i njihov razvoj predstavljaju još jednu nepoznanicu. Program za buduće lidere je dvodnevna obuka tokom koje želimo da našim polaznicima koji se prvi put susreću sa ulogom menadžera, ili za koje postoje planovi da preuzmu tim, pružimo alate menadžmenta i liderstva koji će im pomoći da navigiraju kroz ovaj nepoznat teren.

Stoga je cilj ovog programa da podrži buduće lidere u jednoj od najtežih tranzicija – tranziciji od eksperta ka vođi tima – omogućavajući polaznicima da se, upotrebom seta praktičnih alata, što pre prilagode novim okolnostima i pronađu sistem operisanja koji će njihov i performans njihovog novog tima što pre podići na visok nivo.

Tokom ovog dvodnevnog programa pomoćićemo našim polaznicima da:

 • Razumeju ključne razlike između menadđmenta i liderstva i ključne alate koji pripadaju svakom od njih
 • Upravljaju rezultatima tima kroz komunikaciju: aktivno slušanje, davanje povratnih informacija i efektivno vođenje sastanka
 • Motivišu i podstaknu angažman zaposlenih putem holističkog pristupa njihovom razzvoju
 • Organizuju, planiraju, delegiraju i nadgledaju redovan operativni posao tima
 • Nauče da rade sa neformalnim grupama unutar tima.

 

Predavači:

1. Sanja Leverda, psiholog, u Službi za upravljanje kadrovima Vlade Srbije radila na poziciji šefa Odseka za sprovođenje postupka odabira kadrova, sada samostalni konsultant, učestvovala u brojnim domaćim i međunarodnim projektima koji su za cilj imali uvođenje savremenih metodad upravljanja ljudskim resursima. Ima dugogodišnje predavačko iskustvo na savetovanjima, seminarima i konferencijama.

2. Konsultant IED, ekspert u oblasti učenja i razvoja zaposlenih (Learning & Development), sa praksom od 10 godina u velikim multinacionalnim kompanijama, tokom svoje karijere prošla je pozicije koji pokrivaju sve nivoe ekspertize u L&D oblasti: trening organizator, trener, regionalni trening menadžer i globalni menadžer za učenje i razvoj zaposlenih, poseduje brojjne sertifikacije u koje spadaju Korn Ferry Leadership Architect and Voices 360, Situational Leadership, Insights Discovery CIPD diploma in Human Resources, L5.

3. Prof. dr Miroslav Raičević, direktor Instituta za ekonomsku diplomatiju

 

NASTAVNI PROGRAM

Osim nastavnog dela, koji se realizuje u dva nastavna dana, Program za buduće lidere obuhvata i pripremni rad, kao i sugestije za nastavak primene naučenog nakon završetka programa. Broj polaznika je ograničen, radi boljeg trening isksutva za naše polaznike i efektivnog rada sa grupom.

 

I DEO: Osnove menadžmenta i liderstva (8.7.2022)

1) Veštine Lidera: Efektivna komunikacija

 • Kanali komunikacije
 • Model efektivne komunikacije (jasne poruke)
 • Aktivno slušanje
 • Davanje povratne informacije (feedback)

2) Veštine menadžera: performans, razvoj i motivacija zaposlenih

 • Praćenje rezultata zaposlenog
 • Razvojni razgovor (postavljanje pitanja i mentorstvo)
 • Motivacija i vrednosni sistem

II DEO: Liderske veštine uz ličnu i timsku efektivnost (9.7.2022)

1) Veštine liderstva

 • Rekapitulacija prethodnog dana kroz igranje uloga
 • Ključne razlike Menadžera i Lidera
 • Građenje efektivnog tima kroz ključne alate Liderstva

2) Veštine Menadžera: lična efektivnost, delegiranje i organizacija timskog rada

 • Građenje efektivnog tima kroz “sveto trojstvo” menadžmenta
 • Pravila lične efektivnosti
  • matrica hitno/bitno i Paretovo pravilo
  • Efektivni sastanci i delegiranje zadataka
 • Rad sa neformalnim grupama unutar tima i razumevanje rada klika u organizaciji

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

 

Kotizacija i popusti

Kotizacija za oba nastavna dana iznosi 17.500,00 (+PDV) i obuhvata pripremnu nastavu, dvnednevnu obuku sa praktičnim elementima radioničkog rada, nastavni materijal, sugestije za nastavak primene naučenog nakon završetka obuke, posluženje u pauzama i sertifikat o odlušanom programu profesionalnog usavršavanja.

Popust:

 • Za brze uplate (u roku od 5 dana) odobravamo 5% popusta.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs