Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Novi propisi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta, Pregrevica 168
 • Vreme:19. juli 2017. godine od 10 do 15,30
 • Predavač:Anđelka Doležal, inspektorka rada u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • Kotizacija sa letnjim popustom:7350 (+PDV)

Novi propisi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Anđelka Doležal, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Od juna je u primeni novi Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom, a veći broj drugih pravilnika i uredbi je u procesu izrade. Informišite se o novim propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu na jednodnevnom seminaru kojeg organizuje Institut za ekonomsku diplomatiju 19. jula 2017. godine.

 

Program seminara Novi propisi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu:

A) PRIMENA NOVIH PROPISA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

1. Primena Zakona o inspekcijskom nadzoru i Zakona o opštem upravnom postupku u praksi

 • Specifičnosti i razlike u primeni Zakona u postupku vršenja nadzora u oblasti radnih odnosa i oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,

2. Primena novih propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

 • Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju oštrih predmeta koji su medicinska sredstva u zdravstvenoj delatnosti
 • Uredba o utvrđivanju opasnog rada za decu,
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom,
 • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan rad mladih,
 • Pravilnik o merama za bezbedan i zdrav rad zaposlene žene za vreme trudnoće, porodilje i zaposlene koja doji dete.

B) REDOVNI I VANREDNI INSPEKCIJSKI NADZOR NA GRADILIŠTIMA I DELATNOSTIMA PROIZVODNJE

 • Vanredni inspekcijski nadzor na gradilištu, primena Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokrektnim gradilištima, i podzakonskih akata u oblasti bezbednosti i zdravlja na rade
 • Redovan inspekcijski nadzor u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u delatnostima proizvodnje, primena Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonskih akata u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kontrolne liste
 • Redovan i vanredni integrisani inspekcijski nadzor u delatnostima sa umerenim rizikom , kontrolne liste

C) PITANJA, ODGOVORI, INSTRUKCIJE ZA REŠAVANJE PROBLEMA, MIŠLJENJA

 

Kotizacija za seminar Novi propisi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu je, u okviru letnje akcije, snižena za 30% pa iznosi samo 7.350 dinara (+PDV)

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite:

011/3077612, 3077613, 063/502688

Osoba za kontakt: Jelena Bojkovska

prijava@economicdiplomacy.co.rs

office@economicdiplomacy.co.rs