Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Budžetsko računovodstvo i izveštavanje

Detalji

 • Vebinar:15. i 16. april 2021. godine od 10 časova
 • Predavač:Predavač: Radulka Urošević, specijalista za budžetski postupak i kontrolu budžeta, sa višegodišnjim iskustvom u oblasti budžetskog računovodstva i revizije javnih sredstava
 • Kotizacija:16.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Budžetsko računovodstvo i izveštavanje

POSTUPAK KNJIŽENJA, POSTUPAK IZVEŠTAVANJA, MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI ZA BUDŽETSKE KORISNIKE, GLAVNA KNJIGA TREZORA, ZAVRŠNI RAČUN...

Vebinar je posvećen propisima iz oblasti budžetskog računovodstva. Polaznici će biti obučeni za knjiženje poslovnih promena primenom kontnog plana za budžetski sitem i sastavljanje finansijskih izveštaja. Samo oni finansijski izveštaji koji daju objektivne i istinite podatke i ne sadrže materijalno značajne greške, neće biti podvrgnuti kaznenim merama od strane nadležnih institucija protiv odgovornih lica.

Nastava obuhvata kombinaciju teorijskog i praktičnog rada na primerima iz dobre prakse budžetskih korisnika.

Obuka je namenjena zaposlenima na poslovima računovodstva, finansija, kontrole, inspekcije i revizije, poslovima povezanim sa ovim poslovima i svima koji nameravaju da rade ove i slične poslove kod korisnika budžetskih sredstava (direktnih i indirektnih), organizacija za obavezno socijalno osiguranje, zdravstvenih i apotekarskih ustnaova (korisnika sredstava RFZO).

Predavač: Radulka Urošević, specijalista za budžetski postupak i kontrolu budžeta, sa višegodišnjim iskustvom u oblasti budžetskog računovodstva i revizije javnih sredstava.

 

NASTAVNI PROGRAM:

Program vebinara je podeljen u devet tematskih celina koje će biti obrađene sa ukupnim fondom od 10 nastavnih časova (podeljenih u dva nastavna dana) i koje obuhvataju celinu postupka kad je u pitanju budžetko računovodstvo i izveštavanje, a to su:

 1. Značaj i svrha pouzdanih računovodstvenih informacija;
 2. Pravni osnov za budžetsko računovodstvo;
 3. Osnove za vođenje budžetskog računovodstva;
 4. Metodologija budžetskog računovodstva i budžetska klasifikacija;
 5. Sistem glavne knjige trezora;
 6. Sastavljanje, dostavljanje i objavljivanje finansijskih izveštaja;
 7. Sadržaj završnog računa;
 8. Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor;
 9. Zaključna razmatranja, primeri, odgovori na konkretna pitanja, rešavanje konkretnih problema.

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija za oba nastavna dana iznosi 16.500,00 dinara (+PDV)

 • Za brze uplate (u roku od 5 dana) odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatnih 10%.

(popusti se sabiraju)

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs