Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Rad na Portalu javnih nabavki

Detalji

 • Mesto:Dom kulture Studentski grad, Novi Beograd
 • Vreme:16. i 17. jul 2024. godine od 10h
 • Predavač:Mladen Alempijević, Kancelarija za JN (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:28.400 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Rad na Portalu javnih nabavki

USLOV ZA STICANJE SERTIFIKATA ZA SLUŽBENIKA ZA JN; POTPUNO OVLADAVANJE POSTUPKOM OD POČETKA DO NAJSLOŽENIJIH FUNKCIJA

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama doneo je brojne izmene, uključujući i obavezu naručilaca da najmanje jedan član komisije za javnu nabavku bude lice koje je steklo sertifikat za službenika za javne nabavke. Prema ovim izmenama, da biste stekli ovaj sertifikat, neophodno je i da dokažete da poznajete rad na Portalu javnih nabavki.

Naša dvodnevna obuka će vam omogućiti da u potpunosti savladate rad na portalu JN, i da na taj način, osim što ćete se osposobiti za samostalan rad, i odgovorite zadatku koji se pred vas postavlja prilikom sticanja sertifikata.

Obuka obuhvata celokupan rad na Portalu po principu “korak – po – korak”, odnosno kreće od samih osnova, pa je u tom smislu preporučljiva kako za početnike, tako i za osobe koje već poznaju ovaj proces, ali žele da sistematizuju svoje znanje.

Cilj programa: Upoznavanje i potpuno savlađivanje rada na Portalu javnih nabavki

 

Predavač: Mladen Alempijević, Kancelarija za javne nabavke, rukovodilac Grupe za analizu i razvoj sistema javnih nabavki, ekspert za rad na Portalu JN.

 

NASTAVNI PROGRAM:

Prvi nastavni dan (16. jul 2024. godine od 10h)

 • Priprema i objavljivanje Plana javnih nabavki
 • Izmena i dopuna Plana javnih nabavki
 • Priprema i objavljivanje javnog poziva u otvorenom postupku javne nabavke
 • Zahtev  za dodatnim pojašnjenjima i informacijama / odgovor na zahtev naručioca
 • Ispravak postupka javne nabavke
 • Podnošenje ponude u predmetnom postupku javne nabavke
 • Ulaganje Zahteva za zaštitu prava na konkursnu dokumentaciju, objavljivanje Obaveštenja o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Drugi nastavni dan (17. jul 2024. godine od 10h)

 • Otvaranje ponuda i kreiranje Zapisnika o otvaranju ponude
 • Upućivanje zahteva za ispravak računske greške i odgovor na zahtev od strane ponuđača
 • Stručna ocena ponuda
 • Odustanak od ponude ponuđača  u roku važenja ponude
 • Upućivanje zahteva za dostavu dokaza o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativan izbor privrednih subjekata i odgovor na  zahtev naručioca
 • Upućivanje zahteva za uvid u ponude drugih ponuđača
 • Odluka o dodeli ugovora
 • Slučaj kada izabrani ponuđač odbija da potpiše ugovor
 • Izmena odluke o dodeli ugovora
 • Objavljivanje Obaveštenja o dodeli ugovora

(Ceo program u pdf formatu  možete preuzeti OVDE )

 

Kotizacija i popusti:

Obuka za praktičan rad na Portalu javnih nabavki se, zbog potrebe za interakcijom, brojnim primerima, “živom diskusijom”, odgovorima na očekivana pitanja i razrešenjem brojnih nedoumica koje se javljaju u praksi, sprovodi isključivo u nastavnoj sali.

Kotizacija iznosi 28.400,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, odgovore na pitanja, sertifikat o odslušanoj obuci i posluženje u pauzama.

Popusti:

 • Za brze uplate (u roku od 5 dana od dana prijave) kotizacija se umanjuje za 10%.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs