Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Rad od kuće i rad na daljinu – obaveze prema Zakonu o BZR

Detalji

 • Vebinar (ZOOM platforma):31. jul 2024. godine od 10h
 • Predavač:Vera Božić Trefalt (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:14.900 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Rad od kuće i rad na daljinu – obaveze prema Zakonu o BZR

OBAVEZE POSLODAVCA I ZAPOSLENOG U VEZI SA RADOM OD KUĆE I RADOM NA DALJINU I NEOPHODNA DOKUMENTACIJA KOJU PROPISUJE ZAKON O BZR

Rad od kuće i rad na daljinu povlači sprovođenje brojnih zakonskih obaveza  i prema Zakonu o BZR. Poslodavac koji zapošljava radnike koji rade od kuće ili na daljinu ima obavezu da upravlja bezbednošću i zdravljem na radu na isti način i u svim slučajevima kao i kada su u pitanju zaposleni koji obavljaju poslove u prostorijama poslodavca. Sa druge strane, od zaposlenih se očekuje da sarađuju sa poslodavcem i da posao obavljaju savesno i u skladu sa pisanim uputstvima i smernicama koje je poslodavac pripremio.

Ova obaveza propisana je članom 44. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, i podrazumeva da poslodavac mora da utvrdi uslove za bezbedan i zdrav rad, obezbedi sredstva za rad, definiše proces rada, propiše preventivne mere za bezbedan i zdrav rad.

Članom 45. Zakona propisano je da poslodavac može (a ne mora) da donese akt o proceni rizika za rad od kuće i rad na daljinu u pisanoj formi, uz  učešće zaposlenog, a zaposleni je dužan da obavesti poslodavca o ispunjenosti uslova potrebnih za bezbedan i zdrav rad u skladu sa aktom o proceni rizika, kao i da blagovremeno obavesti poslodavca o svakoj naknadnoj promeni uslova. Način upravljanja rizicima može se definisati Kontrolnom listom, koja služi kao alat za planiranje sprovođenja mera BZR za rad od kuće i rad na daljinu.

U praki se pojavljuje veliki broj nedoumica i postavljaju brojna pitanja, ali najčešća pitanja na koja ćemo dati odgovor na našem vebinaru su:

 1. Da li zaposleni koji se povredi radeći od kuće ostvaruje prava po osnovu povrede na radu?
 2. Da li poslodavac i te zaposlene osigurava od povrede na radu?
 3. Da li zaposleni koji radi od kuće može tražiti i nematerijalnu štetu od poslodavca?
 4. Da li postoji situacija da zaposleni zatraži  i priznanje povrede na radu ako se povredi od “kuće do posla” i od “posla do kuće”?

Odgovore na ova i sva druga pitanja, kao i rešenje konkretnih problema koje imate, daćeVera Božić Trefalt, ekspertkinja za bezbednost i zdravlje na radu, višegodišnja direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Republike Srbije, i stalna saradnica i konsultantkinja Instituta za ekonomsku diplomatiju za edukaciju u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, sa održanim velikim brojem seminara, radionica i specijalizovanih obuka.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1. Izrada akta o proceni rizika u vezi rada od kuće  i rada na daljinu

2. Obuka zaposlenih za bezbedan i zdrav rad koji rade od kuće  ili na daljinu

3. Dokumenta koja prethode radu od kuće  ili na daljinu:

 • ugovor  o radu / aneks ugovora o radu
 • saglasnost
 • izjava
 • samoprocena rizika

4. Izrada uputstva za bezbedan i zdrav rad u vezi rada od kuće, itd…

(Ceo program u PDF formatu  možete preuzeti OVDE )

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija iznosi 14.900,00 (+PDV) i obuhvata:

 • nastavu,
 • nastavni materijal,
 • odgovore na pitanja
 • sertifikat o odslušanoj obuci.

Popusti:

 • Za brze uplate (u roku od 5 dana od dana prijave) kotizacija se umanjuje za 5%.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatnih 10% popusta.
 • Za sve učesnike naših prethodnih seminara i obuka iz oblasti primene novog Zakona o BZR odobravamo dodatnih 5% popusta

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs