Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Radno vreme, odmori, odsustva i naknade zarada

Detalji

 • Poslovna konferencija:Radno vreme, odmori, odsustva i naknade zarada
 • Predavač:Zoran Lazić, pomoćnik ministra za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • Predavač:Jesenka Čvoro, šef Odseka za socijalni dijalog, kolektivno pregovaranje i zarade u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • Predavač:Danijela Rajković, rukovodilac Grupe za zarade u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • Mesto:Zemun, nastavna sala IED (Pregrevica 168)
 • Vreme:13. jun 2017. godine od 10 do 15,30 časova

Radno vreme, odmori, odsustva i naknade zarada

Zoran Lazić, Danijela Rajković, Jesenka Čvoro

Program konferencije: Zakon o radu – radno vreme, odmori, odsustva i naknade zarada:

 • Budući pravci razvoja radnog zakonodavstva
 • Puno i nepuno radno vreme
 • Skraćeno radno vreme
 • Prekovremeni rad
 • Raspored radnog vremena
 • Preraspodela radnog vremena
 • Noćni rad i rad u smenama
 • Odmor u toku dnevnog rada
 • Dnevni odmor
 • Nedeljni odmor
 • Godišnji odmor
 • Plaćeno odsustvo
 • Neplaćeno odsustvo
 • Naknada zarade za vreme plaćenog odsustva
 • Naknada zarade sindikalnih predstavnika
 • Naknada zarade za vreme korišćenja godišnjih odmora
 • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor
 • Regres za korišćenje godišnjeg odmora
 • Druga primanja zaposlenih
 • Obračun zarade i naknada zarada kao izvršne isprave
 • Evidencija zarade i naknada zarade