Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Rizici od pranja novca i finansiranja terorizma – matrica rizika

Detalji

 • WEBINAR:8. decembar 2020. godine od 12h
 • Predavač:Jelena Pantelić, Uprava za SPN i FT (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:11.500,00 (+PDV), detalji o popustima na stranici

Rizici od pranja novca i finansiranja terorizma – matrica rizika

MATRICA RIZIKA, IMPLEMENTACIJA NA STRANKU, PROCENA RIZIKA, ROKOVI, DOSTAVA PODATAKA...

Ova specijalizovana obuka namenjena je ovlašćenim licima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, zamenicima ovlašćenog lica, direktorima i drugim osobama angažovanim na ovim poslovima, odnosno svim obveznicima po Zakonu o SPN i FT.

Predavač: Jelena Pantelić, Uprava  za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, ekspert za ovu oblast sa dugogodišnjim iskustvom, kako u oblasti zakonodavstva, tako i u njegovom sprovođenju, konsultantkinja OEBS za SPN i FT i višegodišnji predavač na velikom broju održanih obuka iz ove oblasti.

 

PROGRAM WEBINARA:

 • Radnje i mere poznavanja i praćenja stranke
 • Vrste rizika
 • Visokorizične stranke
 • Nizak rizik
 • Matrica rizika
 • Implementacija rizika na praćenje stranke
 • Ažuriranje podataka
 • Procena rizika države
 • Pretnje od pranja novca
 • Ranjivi sektori
 • Implementacija rizika države u procenu rizika stranke
 • Geografski rizik i prekogranične pretnje
 • Procena rizika na nnivou institucije
 • Rokovi
 • Dostava podataka

(ceo program u PDF formatu možete preuzeti OVDE )

 

Kotizacija za obuku iznosi 11.500 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu i nastavni materijal.

Popusti:

 • Za  brze uplate odobravamo 5% popusta;
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs