Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Rodna ravnopravnost – u susret punoj primeni Zakona

Detalji

  • Opcija 1: Dom kulture Studentski grad, Novi Beograd:4. april 2024. godine od 10h
  • Opcija 2: on line (ZOOM):4. april 2024. godine od 10h
  • Predavači:Slađana Gligorić i ekspertkinja za radne odnose (detalji na stranici)
  • Kotizacija i popusti:14.500 (+PDV), odnosno 13.000 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Rodna ravnopravnost – u susret punoj primeni Zakona

SMERNICE ZA PRIMENU RODNO OSETLJIVOG JEZIKA (OD JUNA 2024); OBAVEZE POSLODAVCA, ROKOVI I INSTRUKCIJE ZA NJIHOVO IZVRŠENJE; INSPEKCIJSKI NADZOR U OBLASTI RODNE RAVNOPRAVNOSTI

Rodna ravnopravnost je regulisana Zakonom i odgovarajućim podzakonskim aktima koji su, u većini, u primeni od juna prošle godine. Međutim, odredbe o rodno osetljivom jeziku, kako je propisao Zakon, ulaze u primenu u junu 2024. godine, pa će to biti trenutak kada će ceo Zakon ući u punu primenu.

Na seminaru kog realizujemo 4. aprila 2024. godine govorićemo svim aspektima primene ovog zakona, uključiv i odredbe vezane  za rodno osetljivi jezik, pa vas pozivamo da se blagovremeno pripremite i za ovaj segment, koji će zahtevati obimna prilagođavanja poslovanja.

 

Predavači:

  • Slađana Gligorić, doktorka pravnih nauka, politikološkinja, miriteljka i docentkinja na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe
  • Ekspertkinja za radne odnose

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Rodna ravnopravnost – puna primena zakonskih odredbi, obaveze poslodavca i rokovi za izvršenje, kao i instrukcije za sprovođenje

2) Smernice za  primenu rodno osetljivog jezika u praksi – kako primeniti u opštim aktima kod poslodavca i u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji

  • Rodno osetljivi jezik u postupku zapošljavanja i u toku radnog odnosa
  • Rodno osetljivi jezik u zvanjima, profesijama, zanimanjima i sl…

3) Rodno budžetiranje – Uredba Vlade Republike Srbije o potvrđivanju programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za  žensko preduzetništvo u 2023. godini kao primer rodnog budžetiranja

4) Obaveze poslodavca pred inspekcijskim nadzorom u oblasti rodne ravnopravnosti.

(ceo program u pdf formatu možete preuzeti OVDE )

 

Način realizacije, kotizacija i popusti:

Obuka se može, po sopstvenom izboru, pratiti u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 14.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 13.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavačica će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

 

Popusti:

  • Za sve avansne uplate odobrava se 5% popusta.
  • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs