Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Šifarnik zanimanja – Lista kvalifikacija u obrazovnim ustanovama

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme:8. septembar 2022. godine od 10h
 • Predavač:Ljiljana Lutovac (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:8.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Šifarnik zanimanja – Lista kvalifikacija u obrazovnim ustanovama

PRIMENA NOVIH ŠIFARNIKA (OD 1. JANUARA 2022) U OBRAZOVNIM USTANOVAMA - PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, USTANOVAMA OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA

Odlukom o dopunama Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada, čija je primena počela 1. januara 2022. godine, usvojena je Lista kvalifikacija.

Zajedno sa Šifarnikom zanimanja i Šifarnikom nivoa i vrsta kvalifikacija koji su usaglašeni sa međunarodnim standardnim klasifikacijama, ovi instrumenti za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada omogućavaju pronalaženje i primenu odgovarajućih kvalifikacija i zanimanja.

U narednom periodu predstoji ažuriranje podataka o kvalifikaciji lica, kako za zaposlene registrovane u bazi CROSO, tako i za nezaposlene koji su na evidenciji NSZ i agencija za zapošljavanje.

Ovaj seminar će posebno biti orijentisan na obrazovne institucije, odnosno specifičnosti kod određivanja kvalifikacije i odgovarajuće šifre zanimanja u predškolskim ustanovama, ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja i visokoškolskim ustanovama.

 

Predavač: Ljiljana Lutovac, ekspert sa više od dve decenije radnog iskustva u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i ministarstvu nadležnom za oblast zapošljavanja, radila na izradi Šifarnika zanimanja, Nacionalnog okvira kvalifikacija, strateških dokumenata, akcionih planova, izveštaja i sl, učestvovala u izradi Priručnika za primenu Jedinstvenog kodeksa šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidenijama u oblasti rada.

 

Na seminaru će biti:

1) Predstavljene strukture  i sadržine Liste kvalifikacija i drugih šifarnika i nnjihove praktične primene za izbor odgovarajućih šifara za

 • stečene kvalifikacije lica odnosno zaposlenih u obrazovnim ustanovama
 • zanimanja koja obuhvataju radna mesta u obrazovnim ustanovama
 • zahtevane nivoe i vrste kvalifikacija koje utvrđuje poslodavac (obrazovna ustanova)
 • druga obeležja iz Jedinstvenog kodeksa šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada

2) Razmotreni primera iz prakse karakterističnih za obrazovne ustanove, korišćenjem izvoda (primera) sistematizacija različitih obrazovnih ustanova (predškolske  ustanove, ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja, visokoškolske u stanove)

3) Razjašnjene najčešće nedoumice sa kojima se susreću korisnici

4) Dati odgovori na pitanja učesnika, i analizirani konkretni slučajevi iz realnih situacija.

 

NASTAVNI PROGRAM:

 • Lista kvalifikacija
 • Šifarnik nivoa i vrsta kvalifikacija
 • Šifarnik zanimanja
 • Primena Jedinstvneog kodeksa šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada u obrazovnim ustanovama
 • Primeri upotrebe šifarnika u obrazovnim ustanovama
 • Rešavanje konkretnih slučajeva iz prakse polaznika seminara.

 

Kotizacija i popust:

Kotizacija iznosi 8.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs