Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Smernice za statističko izveštavanje i evidencije po Zakonu o SPN i FT

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme:10. decembar 2019. godine od 16 do 20,30h
 • Predavači:Jelena Pantelić i Milunka Milanović (detalji na stranici)
 • Kotizacija:11.500 (+PDV)
 • Popusti:Za brze uplate (u roku od 2 dana) - 5%; Za dva i više učesnika - dodatnih 10%; letnji popust - još 5%

Smernice za statističko izveštavanje i evidencije po Zakonu o SPN i FT

SMERNICE ZA STATISTIČKO IZVEŠTAVANJE, VEZA SA PROCENOM RIZIKA INSTITUCIJE I STRANKE, INOVIRANI UPITNICI NADZORNIH ORGANA I NAČIN ODGOVORA, BAZA OZNAČENIH LICA, PREPORUKE ZA SAMOPROCENU I PROCENU...

Sprečavanje pranja novca je oblast u kojoj se zakonska rešenja stalno ažuriraju. Tako je Vlada Srbije 3. maja 2019. godine usvojila Smernice za statističko izveštavanje. Takođe su usvojene i nove Tipologije koje daju prikaz modela ponašanja i sektora koji su prepoznati u predmetima pranja novca, ali i finansiranja terorizma.

Šta nove tipologije znače za obveznika i procene rizika, kako na nivou klijenta, tako i na nivou institucije, koja je spona matrice rizika na nivou klijenta i procene rizika na nivou institucije, pitanja su kojima će se baviti prvi deo ove radionice. Takođe, posvetićemo pažnju i primerenim rokovima za izradu procene rizika, razdvajanju suštine od forme, razlozima zbog kojih međunarodna zajednica insistira na implementaciji svih rizika, pre svega kroz rad obveznika, odnosno kroz adekvatne modele ponašnja koje interna procena rizika treba da prikaže.

U drugom delu, bavićemo se rešavanjem dilema obveznika, nedoumica koje imaju i pitanjima koja se odnose na interne procene rizika i pristupima koje je obveznik primenio, šta je potrebno da sadrži i da li je sve obuhvaćeno. Na ovaj način, kroz interaktivnu razmenu mišljenja, doći će se do zaključaka o pravom putu.

 

Predavači:

 • Milunka Milanković, jedan od najvećih stručnjaka u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, doskora zaposlena u Upravi za sprečavanje pranja novca i finansiranja teorizma na poziciji načelnice Odeljenja za pravne poslove i međunarodnu saradnju, sada direktorka Odeljenja za sprečavanje pranja novca pri Komercijalnoj banci u Beogradu, član radne grupe za izradu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i podzakonskih akata, i konsultantkinja OEBS-a.
 • Jelena Pantelić, specijalni savetnik unutar Uprave za Sprečavanje pranja novca Republike Srbije. Držala je poziciju načelnika analitičkog odeljenja i savetnika za strateške analize pri Upravi. Konsultantkinja OEBS-a.

 

PROGRAM RADA:

 • Statistike na osnovu usvojenih Smernice za statističko izveštavanje
 • Inovirani upitnici nadzornih organa
 • Način odgovora
 • Šta sve obveznik mora da zna
 • Finansiranje terorizma – dužna pažnja
 • Baza označenih lica – obaveza primene “da” ili “ne”
 • Kada se koristi baza
 • Preporuke za samoprocenu rizika
 • Preporuke za procenu rizika klijenta
 • Interaktivna radionica – pitanja i odgovori za procene rizika, matrice, metodologiju, formu i drugo…

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

 

Kotizacija iznosi 11.500,00 dinara (+PDV).

Popusti:

 • Za brze uplate (u roku od 2 dana) odobravamo još 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs