Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Specijalizovana obuka za medijatore u oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme:12. april (od 16 h) i 13. april (od 10 h)
 • Predavači:Marijana Čakić i Gordana Ukropina, licencirani medijatori
 • Kotizacija sa popustom od 10%:14,400,00 (+PDV)

Specijalizovana obuka za medijatore u oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja

Marijana Čakić i Gordana Ukropina - licencirani medijatori

Rešenjem Ministarstva pravde broj 740-09-01031/2018-22 od 4.1.2019. godine, Institut za ekonomsku diplomatiju je dobio dozvolu za sprovođenje specijalizovane obuke za posrednika u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja. Obuka se sprovodi u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika (“Službeni glasnik RS”, broj 146/14).

Ministarstvo pravde je prilikom izrade zakonskih rešenja prilagodilo najbolju uporedno-pravnu praksu podsticanja medijacije u domaćem pravnom okviru. Idući u tom smeru, od 1. januara 2019. godine stupio je na snagu zakon po kom će stranke u sporovima pred sudovima u Srbiji biti oslobođene plaćanja svih sudskih taksi ako do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu reše spor medijacijom, sudskim poravnanjem, priznanjem ili odricanjem od tužbenog zahteva (ovo su osnovne novine koje donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama koji je stupio na snagu 1. januara 2019. godine).

Kome je obuka namenjena?

Obuka je namenjena svim medijatorima koji su završili osnovnu obuku, a žele da unaprede svoja znanja u posredovanju i rešavnaju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja, i time ispune zakonsku obavezu da, završetkom jedne specijalizovane obuke u godini, produže svoju licencu za medijatora.

Cilj obuke

Osim što će uspešnim završetkom ove specijalizovane obuke polaznici steći uverenje o završenih 10 sati stručnog usavršavanja koje je neophodno za produženje dozvole za posredovanje, još će i:

 • Ovladadati i usavršiti praktična znanja i veština potrebne za samostalno, efikasno i uspešno obavljanje poslova posredovanja – medijacije u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja
 • Upoznati se sa osnovnim zakonskim okvirom u Republici Srbiji
 • Unaprediti veštine komunikacije i upravljanja konfliktima u ovim delatnostima
 • Naučiti kako da stečene veštine koriste i u profesionalnom i u privatnom okruženju, u sporovima iz ovih oblasti

Predavači:

1) Marijana Čakić, pravnica – licencirani medijator (završene specijalizovane obuke za posrednika u rešavanju sporova u oblasti bankarstva, usluga, lizinga i osiguranja); ToT Trening za trenere u osnovnoj obuci za posrednike; preko 20 godina profesionalnog iskustva u razlilčitim kompanijama u privredi;

2) Gordana Ukropina, pravnica – licencirani medijator (završena specijalizovana obuka za posrednika u privrednim sporovima); NLP trener; preko 20 godina profesionalnog iskustva u različitim kompanijama u privredi.

Nastavni program obuke

 • Uvod i kratko podsećanje na principe i tok svake medijacije;
 • Pravni okvir u Republici Srbiji u ovim oblastima i prednosti medijacije u odnosu na sudski postupak
 • Specijalni osvrt na postupak medijacije u oblasti bankarstva pred Narodnom bankom Srbije
 • Primeri iz prakse medijacije u oblasti bankarstva, osiguranja i lizinga
 • Posebnosti i specifičnosti postupka i veštine medijatora u posredovanju i rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja
 • Vežbe medijacije u oblastima bankarskih usluga, lizinga i osiguranja
 • Evaluacija znanja

Detaljan program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

Polaznicima obuke je obezbeđeno:

 • Predavanje od strane mediatora specijalizovanog u oblasti posredovanja u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja
 • Interaktivna obuka i vežbe
 • Radni materijal
 • Uverenje o završenoj specijalizovanoj obuci koje obezbeđuje produženje dozvole za obavljanje posla medijatora kod Ministarstva pravde
 • Osveženje u pauzama

 

UTISKE SA PRETHODNO ODRŽANE OBUKE KAO I KOMENTARE UČESNIKA MOŽETE POGLEDATI NA NAŠEM BLOGU KLIKOM  OVDE 

Kotizacija i benefiti

 • Kotizacija za obuku iznosi 16.000,00 dinara (+PDV).
 • Za brze prijave i uplate (u roku od 2 dana) odobravamo 10% popusta, pa tako kotizacija iznosi svega 14.400,00 dinara (+PDV).
 • Za fizička lica odobravamo dodatni popust od 5%
 • Mogućnost plaćanja u 2 jednake mesečne rate (u ovom slučaju ne važi dodatni popust od 5% za fizička lica)

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs