Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Spoljnotrgovinsko poslovanje – novine

Detalji

 • Opcija 1 - Zemun, nastavna sala IED, Pregrevica 168:28, 29. i 30. septembar 2022. godine od 10h
 • Opcija 2 - on line (ZOOM platforma):28, 29. i 30. septembar 2022. godine od 10h
 • Predavači:Eksperti nadležnih državnih institucija: Ministarstva finansija i Ministarstva trgovine, i bankarski ekspert (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:30.000 (+PDV) za ceo nastavni program; 11.500 (+PDV) za jedan nastavni dan; u ponudi su značajni popusti (detalji na stranici)
 • :

Spoljnotrgovinsko poslovanje – novine

UVOZNE DOZVOLE I RASPODELA KVOTA; NEDAVNO USVOJENE SPOLJNOTRGOVINSKE MERE; NOVINE U CARINSKOM POSLOVANJU; SPECIFIČNOSTI PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM

Obzirom na snažnu potrebu za praćenjem promena i usvajanjem znanja neophodnih za efikasan odgovor kako velikih poslovnih sistema, tako i srednjih i malih preduzeća na nove izazove, prilike i praksu u oblasti spoljne trgovine, ova celovita obuka je fokusirana upravo na ove ciljeve.

Nastavu drže eksperti nadležnih državnih institucija:

 • Snežana Karanović, Ministarstvo finansija, pomoćnica ministra
 • Nataša Krgović Mirković, v.d. pomoćnica direktora Uprave carina Srbije
 • dr Ana Blagojević, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, načelnica za spoljnotrgovinsku politiku i mere zaštite
 • Radmila Gaćeša, dugogodišnja zamenica direktora Dojče Banke za Zapadni Balkan, članica Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom pri Udruženju banaka Srbije 

Nastava se realizuje kroz ukupan fond od 18 nastavnih časova, raspoređenih u tri nastavna dana po 6 časova:

 • 28. septembar 2022. godine od 10h
 • 29. septembar 2022. godine od 10h
 • 30. septembar 2022. godine od 10h

Obuku Spoljnotrgovinsko poslovanje možete pratiti kao celovit program, ili pojedinačno po danima, u skladu sa vašim interesovanjima i potrebama poslovanja.

Nastavu možete slušati on line (ZOOM platforma) ili u našoj nastavno sali. Obe grupe polaznika slušaju nastavu u isto vreme.

Opcija 1 (prisustvo u nastavnoj sali Instituta):

 • Kotizacija za ceo nastavni program (3 nastavna dana po 6 časova, ukupno 18 nastavnih časova) iznosi 32.000,00 (+PDV).
 • Kotizacija za učešće na jednom nastavnom danu iznosi 12.500,00  (+PDV).

Opcija 2 (on line – putem ZOOM platforme)

 • Kotizacija za ceo nastavni program (3 nastavna dana po 6 časova, ukupno 18 nastavnih časova) iznosi 30.000,00 (+PDV).
 • Kotizacija za učešće na jednom nastavnom danu iznosi 11.500,00  (+PDV).

 

Popusti (važe za obe opcije):

 • Za brze uplate (u roku od 5 dana) odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više  učesnika iz iste organizacije, odobaravamo dodatnih 10% popusta.

Prijavu učešća na obuci Spoljnotrgovinsko poslovanje možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se”, gde možete preuzeti formular u .doc formatu i dostaviti ga na bilo koji od naših mejlova, ili popunjavanjem elektronske prijave.

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

011/3077612, 3077613, 063/506097, 063/506097

Predavač: Dr Ana Blagojević, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, načelnica za spoljnotrgovinsku politiku i mere zaštite

1) Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju

 • Tumačenje odredbi
 • Primena pravila STO
 • Procedure za donošenje mera trgovinske politike

2) Zaštita od prekomernog uvoza, antidamping, kompenzacione mere

 • Specijalne mere zaštite zbog novonastalih poremećaja na tržiptu poljoprivrednih proizvoda (izvoz i uvoz)

3) Sprazumi o slobodnoj trgovini

 • Osnovna pravila
 • Potpisani sporazumi i njihove specifičnosti

4) Podzakonski akti

 • Pregled i tumačenje osnovnih odredbi
 • Osvrt na odredbe koje propisuju pribavljaje isprava koje su uslov za uvoz i izvoz

5) Procedura izdavanja uvoznih dozvola i raspodela kvota

 • Tumačenje sporazuma STO o procedurama izdavanja uvoznih dozvola
 • Pravila, principi, modeli, domaća regualtiva i primeri iz prakse

6) Nedavno donete spoljnotrgovinske mere

Snežana Karanović, Ministarstvo finansija, pomoćnica ministra

 • Osvrt na Carinski zakon i dalje usaglašavanje sa evropskim carinskim zakonodavstvom
 • Uredba o carinskim postupcima i carinskim formalnostima
 • Najavljene novine i izmene

Nataša Krgović Mirković, v.d. pomoćnica direktora Uprave carina Srbije

 • Primena NAP u carinskim  postupcima, automatizacija Uprave carina i njihov uticaj na prava i obaveze privrednih subjekata u obavljanju spoljnotrgovinskog prometa
 • Problemi u primeni Carinskog zakona

Predavač: Radmila Gaćeša, dugogodišnja zamenica direktora Dojče Banke za Zapadni Balkan, članica Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom pri Udruženju banaka Srbije 

Platni promet sa inostranstvom regulisan je Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju, Zakonom o deviznom poslovanju, Odlukom, kao i Uputstvom o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom.

1) Specifičnosti i rizici poslovanja sa inostranstsvom: 

 • neplaćanje od strane inostranog kupca za uredno isporučenu robu
 • Potpuno izostajanje ili kašnjenje unapred plaćene robe od strane uvoznika
 • Problem rešavanja prigovora na kvalitet i/ili kvantitet primenjene robe od strane uvoznika
 • Efekti više sile
 • Specifičnosti poslovanja sa USD valutom

2) Uloga banaka u realizaciji transakcija plaćanja prema, odn. naplata iz inostranstva

 • Preporuke u vezi sa izborom valute, izborom instrumenta plaćanja, izborom opcije ino-troškova
 • Preporuke  za Book-transfer
 • Opredeljenje opcije troškova ino-banke
 • Preporuke u vezi sa garancijama
 • Posebno značajan segment je sprečavanje pranja novca

3) Instrumenti platnog prometa sa inostranstvom za koje ne postoji međunarodno važeća regulativa:

 • doznaka
 • ček
 • menica
 • platna kartica

4) Instrumenti finansiranja trgovine (Trade Finance), za koje postoje Jednoobrazna pravila sačinjena i verifikovana od strane Međunarodne trgovinske komore, ali njihova primena mora biti predmet dogovora izvoznika i uvoznika, te izričitog navođenja u svakom dokumentu (počev  od ponude, preko ugovora i aneksa po osnovu istih):

 • dokumentarni akreditiv
 • dokumentarni inkaso
 • bankarska garancija
 • SBLC
 • bankarska platna obligacija.

5) Preporuke  u vezi sa značajem angažovanja arbitraža  ili trgovinskih sudova nadležnih za postupanje u vezi sa međunarodnim trgovinskim ugovorima, porudžbinama i slično.