Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Sprečavanje pranja novca i FT – okrugli sto

Detalji

  • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta za ekonomsku diplomatiju (Pregrevica 168)
  • Vreme:9. avgust 2021. godine od 10 časova
  • Predavači:Vrhunski eksperti za SPN i FT (detalji na stranici)
  • Kotizacija i popusti:11.500,00 (detalji o popustima na stranici)

Sprečavanje pranja novca i FT – okrugli sto

ZOSPNFT, IZGRADNJA INTERNOG SISTEMA OD IMENOVANJA LICA DO PRIJAVE SAR, INTERNI AKTI (POPIS I SASTAVNI DELOVI), ZAKON O OGRANIČAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM TERORISTA

Zbog velikog interesovanja i potrebe pravnih subjekata za postupanjem u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, organizujemo okrugli sto koji će se baviti njihovom praktičnom primenom, na način potpune implementacije.

Biće razrešene sve eventualne nejasnoće u vezi sa specifičnostima svakog sektora, kako u finansijskom delu sistema, tako i u nefinansijskom. S jedne strane, biće prezentovana sva relevantna zakonska rešenja za ispravno postupanje u praksi, a sa druge polaznici će imati prostor za pitanja i rešavanje dilema koje se pojavljuju u njihovoj realnoj praksi, kako u vezi internih akata, tako i u obrazloženju određenih zakonskih normi.

Okruglim stolom rukovode i odgovaraju na vaša pitanja eksperti za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, konsultanti OEBS-a sa dugogodišnjim praktičnim i predavačkim iskustvom (preko 80 obuka i radionica iz ove oblasti realizovanih u organizaciji Instituta za ekonomsku diplomatiju)

Namenjen je svim obveznicima iz člana 4. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma: banke, brokersko-dilerska društva, investicioni fondovi, društva za pravljanje penzijskim fondovima, osiguravajuća društva, računovođe, revizori, platne institucije, pružaoci usluga povezanih sa virtuelnom imovinom, lizing kuće, posrednici u prometu i zakupu nekretnina, kazina, on lajn priređivači igara na sreću, poreski savetnici, menjačnice, kastodi banke, faktoring društva, javni beležnici, advokati…

 

AGENDA

1. Predstavljanje ZOSPNFT – postavka propisa

2. Izgradnja internog sistema – od imenovanja lica za primenu propisa do prijave SAR (interni akti – popis, sastavni delovi internog akta)

3. Pojmovi ZOSPNFT

4. Okrugli sto

  • Zakon o SPNFT
  • Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom terorista

 

Kotizacija za okrugli sto iznosi 11.500 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu i nastavni materijal.

Popust:

  • Za brze uplate odobravamo 5% popusta
  • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs