Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Stres i zlostavljanje na radu kao štetnost i Akt o proceni rizika

Detalji

 • Mesto:Novi Beograd, Dom kulture Studentski grad
 • Vreme:21. jun 2024. godine od 10h
 • Predavači:Vera Božić Trefalt i prof. dr Petar Bulat (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:15.200 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Stres i zlostavljanje na radu kao štetnost i Akt o proceni rizika

OBAVEZE PREMA ZAKONU O BZR U PREVENCIJI STRESA I ZLOSTAVLJANJA NA RADU; STRES KAO ŠTETNOST U LISTI OPASNOSTI I ŠTETNOSTI AKTA O PROCENI RIZIKA

Stres i zlostavljanje na radu se kategorišu kao štetnost koja može da dovede do narušavanja fizičkog i psihičkog integriteta i bezbednosti zaposlenih, pa su kao takvi tretirani i u Zakonu o BZR i moraju se uvrstiti i u Akt o proceni rizika.

BZR Zakon utvrđuje je da bezbednost i zdravlje na radu jeste obezbeđivanje takvih uslova na radu kojima se u najvećoj mogućoj meri smanjuju povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom, u cilju ostvarivanja fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja zaposlenih.

Zaposleni su često izloženi naporima koji prouzrokuju psihološka opterećenja, kao što je stres. To znači da je poslodavac u obavezi da preduzme sve preventivne mere u prevenciji stresa na radnom mestu, jer stres spada u štetnost koja utiče na  zdravlje zaposlenih. Takođe, zlostavljanje je česta pojava na radnom mestu koja kod zaposlenih izaziva stres. Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu detaljno reguliše ovo pitanje.

Obzirom da nema radnog mesta, odnosno posla, koji kod zaposlenih ne izaziva stres, on se kao štetnost mora prepoznati kroz listu opasnosti i štetnosti Akta o proceni rizika i moraju se utvrditi mere da se otkloni u meri u kojoj je to moguće. Iz tog razloga, poslodavac ima obavezu da radno mesto dizajnira tako da se pri obavljanju poslova sačuva kako fizičko zdravlje, tako i psihički integritet zaposlenih. 

Predavači:

 1. Vera Božić Trefalt, ekspertkinja za bezbednost i zdravlje na radu, višegodišnja direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Republike Srbije
 2. Prof. dr Petar Bulat, specijalista medicine rada i uži specijalista profesionalne toksikologije kao i radiološke zaštite

 

NASTAVNI PROGRAM:

I) STRES NA RADNOM MESTU KAO ŠTETNOST

1) Definicija stresa na radnom mestu

2) Stresori na radnom mestu

3) Faktori koji utiču na pojavu stresa

 • Individualni faktori
 • Faktori nepovezani sa poslom
 • Amortizujući faktori

4) Zdravstvene posledice stresa

 • Akutne reakcije na stres
 • Bolesti koje se mogu povezati sa stresom

5) Prevencija stresa na radnom mestu

 • Grupno orijentisane organizacione promene
 • Individualne tehnike borbe protiv stresa

II) ZLOSTAVLJANJE NA RADU KAO ŠTETNOST

 • Zabrana zlostavljanja na radu i u vezi sa radom
 • Mere za sprečavanje zlostavljanja i unapređenje odnosa na radu
 • Postupak zaštite lica izloženih zlostavljanju na radu i u vezi sa radom i druga pitanja od značaja za sprečavanje i zaštitu od zlostavljanja na radu i u vezi sa radom

III) STRES KAO ŠTETNOST I AKT O PROCENI RIZIKA

(program u pdf formatu možete preuzeti OVDE )

 

Kotizacija, način realizacije i popusti:

Obuka “Stres i zlostavljanje na radu kao štetnost i Akt o proceni rizika” se, zbog potrebe za “živom diskusijom”, odgovorima na očekivana pitanja i razrešenjem brojnih nedoumica koje se javljaju u praksi,sprovodi isključivo u nastavnoj sali. Nastava se realizuje u prijatnom ambijentu Doma kulture Studentski grad na Novom Beogradu.

Kotizacija iznosi 15.200,00 (+PDV) i obuhvata:

 • nastavu,
 • nastavni materijal,
 • odgovore na pitanja
 • sertifikat o odslušanoj obuci.
 • U pauzi između dva dela predavanja, učesnicima će u restoranu Hotela biti poslužen kompletan ručak, kao i kafa i bezalkoholno piće (sokovi).

Popusti:

 • Za brze uplate (u roku od 5 dana od dana prijave) kotizacija se umanjuje za 5%.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatnih 10% popusta.
 • Za sve učesnike naših prethodnih seminara i obuka iz oblasti primene novog Zakona o BZR odobravamo dodatnih 5% popusta

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs