Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Tipologije pranja novca

Detalji

 • On line (ZOOM):24. jul 2024. godine od 15h
 • Predavačice:Jelena Pantelić i Milunka Savić (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:16.200 (+PDV), odnosno 130 evra (detalji o popustima na stranici)

Tipologije pranja novca

PREPOZNAVANJE OBRAZACA PONAŠANJA RADI DETEKTOVANJA SUMNJE U PRANJE NOVCA

Imajući u vidu da je objavljena Četvrta edicija tipologija pranja novca i modaliteta i trendova finansiranja terorizma, realizujemo novu radionicu na ovu temu, čiji je cilj da se polaznici osposobe da prepoznaju i prate aktivnosti stranke, radi blagovremene detekcije i prijave okolnosti koje ukazuju na obrasce ponašanja prepoznate u predmetima pranja novca. Da li i u kojoj meri je to moguće, zavisi od delatnosti poslovanja, a tipologije pranja novca kroz sistem crvenih zastavica ukazuju na naročito indikativne okolnosti koje mogu pomoći obvezniku u svakodnevnom radu.

Cilj radionice je da objasni značaj sistema za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma. Radionica će dati odgovor na pitanje ko su u česnici u ovom sistemu, delu preventivnog i represivnog sistema, ulozi finansijsko-obaveštajne službe, komunikaciji obveznika sa nadležnim institucijama, koja su ovlašćenja prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, na koji način postupa obveznik u konkretnom slučaju, šta znači tajnost podataka i da li postoje izuzeci, koja je uloga ovlašćenog lica, a koja odgovornog lica – sa ciljem da se kroz predstavljanje obavezne pripreme dokumentacije razjasni šta znači prijava sumnjive transakcije i koja je odgovornost obveznika prilikom prijave, odnosno neprijavljivanja iste.

Obuka je namenjena celokupnom privatnom sektoru koji je dužan da ispunjava obaveze iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma: banke, brokersko dilerska društva, investicioni fondovi, društva za upravljanje penzijskim fondovima, osiguravajuća društva, računovođe, revizori, platne institucije, pružaoci usluga povezanih sa virtuelnom imovinom, lizing kuće, posrednici u prometu i zakupu nekretnina, kazina, on lajn priređivači igara na sreću, poreski savetnici, menjačnice, kastodi banke, faktoring društva, javni beležnici, advokati, poštanski operatori i druge zainteresovane strane.

Predavači su Jelena Pantelić i Milunka Savić, vrhunske ekspertkinje u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, sa dugogodišnjim praktičnim i predavačkim iskustvom.

 

NASTAVNI PROGRAM:

 • Obveznici i nadzorni organi
 • Sistem za SPNFT
 • Šta znače tipologije
 • Primena tipologija u internim sistemima
 • Prikaz obrazaca ponašanja
 • Način rada obveznika
 • Studija slučaja sa prikazanim elementima detekcije privatnog sektora
 • Kazne
 • Da li prikupljati dodatne podatke radi ocene sumnje
 • Specifičnosti sektora u prepoznavanju obrazaca ponašanja
 • Činjenja / nečinjenja obveznika
 • Pitanja i odgovori

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija za učesnike iz Srbije iznosi 16.200,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, odgovore na pitanja i sertifikat o odslušanoj obucic.

Za učesnike iz Regiona kotizacija iznosi 130 evra.

Popusti:

 • Za brze uplate (u roku od 5 dana od dana prijave) kotizacija se umanjuje za 5%.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs