Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Train the Trainer – Trening za trenere

Detalji

 • Virtuelna učionica:23. i 30. avgust 2024. godine od 9,30h
 • Predavač::Ekspertkinja za razvoj ljudi i talenata, sertifikovana coach i mentor (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:15800 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Train the Trainer – Trening za trenere

... jer ZNANJE JE - ZNANJE DATI! Naučite kako...

Trening za trenere (Train the Trainer) je prava tema za sve koji žele da unaprede svoje veštine u obučavanju drugih. Ovaj program je dizajniran da vam pruži sveobuhvatno znanje i praktične alate potrebne kako za kreiranje sadržaja treninga, tako i za efikasno vođenje treninga i prenošenje znanja.

Bez obzira da li ste početnik u obučavanju ili već imate iskustva, naš trening će vam pomoći da postanete sigurniji i uspešniji u prenošenju znanja.

Kome je TtT namenjen:

Train the Trainer je idealan trening za sve koji žele da unaprede svoje veštine u prenošenju znanja:

 • nove trenere, jer pruža osnovne veštine i samopouzdanje za vođenje uspešnih treninga
 • iskusne trenere, jer nudi priliku za vežbu i usavršavanje facilitacije i angažovanje učesnika
 • menadžere i lidere timova, jer uči kako da efikasno prenese znanje i motiviše timove; dobar trener je baza na kojoj se gradi celokukpan rad nekog tima – organizacija rada, uspešnost tima i pojedinca, prepoznavanje talenata i odnos sa svakim učesnikom ponaosob. Dobar trener treba da dobije poverenje svojih učenika da će biti bolji od njega u onome što ih uči.
 • HR profesionalce, jer unapređuje interne obuke i programe za zaposlene
 • Konsultante i freelancer-e, jer pomaže u poboljšanju metoda obuke i uspeha kod klijenata.

Bez obzira na ulogu u organizaciji i nivo iskustva koji imate, ovaj trening će vas osnažiti da postanete predavač koji inspiriše i pravi razliku.

Trening vodi ekspertkinja za razvoj ljudi sa 16 godina iskustva u edukacijama i prenosu znanja, 19 godina korporativnog radnog iskustva (FMCG i Telekomunikacije), ekspertiza u razvoju ljudskih i prodajnih veština, sertifikovani coach i mentor.

Način rada

Trening će se realizovati kroz virtuelnu učionicu koja pruža mogućnost učenja iz udobnosti svog doma, kroz grupni i individualni rad, u realnom vremenu, uz interakciju sa predavačem i ostalim polaznicima, kao da ste u pravoj učionici.

U cilju što veće interaktivnosti, boljeg usvajanja materije i manjeg “zamora” polaznika, trening je podeljen u dva dela: prvi se realizuje 23. avgusta od 9,30h, a drugi nedelju dana kasnije, 30.8.2024. godine, takođe od 9,30h.

 

SADRŽAJ TRENINGA:

1. Uvod

 • Predstavljanje ciljeva treninga
 • Upoznavanje učesnika i očekivanja

2. Veštine i uloga trenera

 • Osnovne veštine koje svaki trener treba da poseduje
 • Različite uloge trenera i kako ih uspešno obavljati

3. Učesnici

 • Razumevanje analiza potreba – TNA
 • Kako motivisati i angažovati učesnike tokom treninga

4. Dizajn treninga

 • Definisanje cilja treninga
 • Struktura i dizajn prezentacije
 • Kreiranje efikasnih i interaktivnih trening materijala

5. Prezentacija sa uticajem

 • Veštine fasilitacije
 • Upotreba “začina” za inspirativan prenos informacija
 • Grupne diskusije i aktivnosti

6. Aktivnosti nakon treninga

 • Metode za prenos naučenog u praktičan rad
 • Evaluacija treninga i kontinuirano poboljšanje.

Ceo program u pdf formatu  možete pogledati OVDE .

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija iznosi 15.800,00 (+PDV) za oba nastavna dana i obuhvata nastavu, nastavni materijal i sertifikat nakon završene obuke.

Popusti:

 • Za brze uplate (u roku od 5 dana od dana prijave) kotizacija se umanjuje za 5%.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs