Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Transferne cene – izmene Pravilnika

Detalji

  • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
  • Vreme:13. mart 2020. godine od 10 do 15,30
  • Kotizacija:9.500,00 (+PDV)
  • Popusti:Informacija na stranici

Transferne cene – izmene Pravilnika

METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA CENE

Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica koje su usvojene krajem 2019. godine , dovele su do izmene i dopune tri podzakonska propisa vezanih za porez na dobit pravnih lica (među njima i pravilnik koji se odnosi na transferne cene), a koje su objavljene u “Službenom glasniku RS” broj 94/19 od 27. decembra 2019. godine, i stupile  na snagu od 1. januara 2020. godine. To su:

  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju Poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o transfernim cenama i metodama koje se po principu “van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima.

Poreski obveznik ima obavezu da nadležnom poreskom organu podnese poresku prijavu u kojoj je obračunat porez na dobit za  period za koji se utvrđuje porez. Uz poresku prijavu, poreski obveznik obavezno podnosi i poreski bilans za napred navedeni period i dokumentaciju vezanu za transferne cene koje je dužan da prikaže u svom poreskom bilansu u formi izveštaja, odnosno izveštaja u skraćenom obliku.

Ukoliko pravno lice ispunjava uslove u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, postoji zakonska obaveza izrade Izveštaja o transfernim cenama. Takvo pravno lice je dužno da, uz poreski bilans, dostavi dokumentaciju u kojoj posebno prikazuje vrednost istih transakcija po cenama koje bi se ostvarile na tržištu takvih ili sličnih transakcija da se nije radilo o povezanim licima.

Cena “van dohvata ruke” je cena koja se utvrđuje primenom metodologije predviđene ovim novim pravilnikom.

 

Predavač:

Ljubinka Kovačević, revizor, ekspert sa dugogodišnjim radnim iskustvom za oblast poslovanja privrednih društava, računovodstva i revizije. Dugi niz je godina konsultant za navedene oblasti. Kao vrsni predavač, održala je veliki broj savetovanja na navedene teme.

Kotizacija i popusti

Kotizacija za radionicu iznosi 9.500,00 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, sertifikat o učešću u radu Radionice i osveženje u pauzama (kafa, čaj, sokovi i koktel posluženje).

Popusti:

  • Za brze uplate – 5%
  • Za dva i više učesnika – 10%

 

Informacije i prijavljivanje

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs