Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Ugovori iz radnog odnosa i van njega

Detalji

 • WEBINAR:24. februar 2021. godine od 10 časova
 • Predavač:Jasmina Maričić Vukotić, inspektorka u Inspektoratu rada Republilke Srbije
 • Kotizacija i popusti:10.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Ugovori iz radnog odnosa i van njega

PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI, UGOVOR O DELU, UGOVOR O RADU, UGOVOR O DOPUNSKOM RADU, UGOVOR O STRUČNOM USAVRŠAVANJU/OSPOSOBLJAVANJU, OMLADINSKE ZADRUGE, RAD PREKO AGENCIJA...

U oblasti radnog prava vrši se učestalo inoviranje propisa, kako Zakona o radu, tako i drugih propisa kojima se uređuju prava i obaveze u oblasti rada (Zakon o agencijskom zapošljavanju, Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakon o zaštiti uzbunjivača, kao i zakona kojima se uređuju druge oblasti a koji u sebi sadrže odredbe iz oblasti rada, kao što su Zakon o osnovama sistema obrazovanja, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i drugi), što naravno dovodi do toga da se i sami ugovori o obliku radnog odnosa moraju izmeniti.

Ponekad je teško snaći se u velikom broju propisa, te je cilj seminara da se poslodavci i drugi zainteresovani upoznaju sa pozitivnim propisima kao i praksom inspekcije rada, koja ove propise primenjuje. Na seminaru ćemo razjasniti sve oblike rada koji nisu radni odnos i ne podrazumevaju prava iz radnog odnosa a biće dat pregled specifičnosti prava i obaveza prilikom agencijskog zapošljavanja kao i zapošljavanja posredstvom zadruga.

Predavač:

Jasmina Maričić Vukotić, inspektorka u Inspektoratu za rad Republike Srbije

 

NASTAVNI PROGRAM

1. Prava i obaveze po osnovu radnog odnosa

 • Ugovori o radu (vrste, ograničenja)
 • Otkaz ugovora o radu
 • Socijalno osiguranje
 • Druga  prava po osnovu radnog odnosa

2. Rad van radnog odnosa

 • Ugovori o privremenim i povremenim poslovima
 • Ugovori o privremenim i povremenim poslovima preko omladinske ili studentske zadruge – rad učenika i studenata preko omladinskih i studentskih zadruga
 • Ugovori o delu
 • Ugovori o  dopunskom radu
 • Ugovori o stručnom osposobljavanju
 • Ugovori o stručnom usavršavanju
 • Rad preko agencija za privremeno zapošljavanje – formalni poslodavac agencija, faktički poslodavac – korisnik usluga
 • Drugi oblici rada – stručna praksa

 

 

Kotizacija i popusti

Kotizacija za radionicu iznosi 10.500,00 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu i nastavni materijal.

 • Za brze uplate (u roku od 5 dana) odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs