Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Upotreba ExcelPower alata – Biznis inteligencija

Detalji

 • Mesto:Računarski kabinet IED, Zemun
 • Vreme:21, 23, 25, 28, 30. avgust i 1. septembar 2017. godine od 17,30 – 20,30 h
 • Predavač:Vrhunski ekspert iz oblasti IT tehnologija sa dugogodišnjim praktičnim poslovnim i nastavnim iskustvom
 • Kotizacija:27000 (+PDV)
 • Akcija letnjih popusta::40% samo u ovom terminu
 • KOTIZACIJA SA POPUSTOM:16200 (+PDV)

Upotreba ExcelPower alata – Biznis inteligencija

Vrhunski ekspert iz oblasti IT tehnologija sa dugogodišnjim praktičnim poslovnim i nastavnim iskustvom

Obuka Upotreba ExcelPower alata se vrši u računarskom kabinetu Instituta – u malim grupama, sa najviše 15 polaznika. Izvodi se na računarima – svaki učesnik jedan računar (polaznici po želji mogu poneti svoje LT), kako bi sav nastavni materijal mogli nesmetano da koriste .

Odvija se u 6 nastanih dana (u poslepodnevnim časovima), po 3 nastavna časa dnevno, u skladu sa datumskim rasporedom. Obuka je fokusirana na savladavanje programa, obiluje osmišljenim praktičnim zadacima, kako bi polaznici mogli da pored vežbanja na samoj nastavi kao i danima između nastave, u potpunosti utvrde znanje i stvore veštinu efikasne upotrebe excela, odmah nakon završene obuke.

Zašto je za svet savremenog biznisa od posebnog značaja biznis inteligencija? Radikalne promene u verzijama Microsoft Excel-a 2013/2016 otvaraju ogromne mogućnosti za nove načine izveštavanja, analitiku, brzu empirijsku pripremu i proveru najvažnijih poslovnih odluka, kao i praćenje poslovnih rezultata u realnom vremenu. Ovo je moguće sprovoditi zahvaljujući Excel dodacima: Power Pivot, Power Query, Power BI, Power Map i Power View.

Trening je namenjen menadžerima svih nivoa i, osobito, analitičarima podataka (informatičarima, komercijalisima, administratorima u institucijama, rukovodiocima i supervajzerima složenih proizvodnih i trgovinskih aktivnosti), koji će uz pomoć ovog alata moći efikasnije da izvuku, transformišu i učitaju podatke u model podataka, analiziraju podatke u Power Pivot-u i prezentuju rezultate analize odgovornim licima u Power Pivot-u i Power View.

 • kako da dobijete pregled prodaje proizvoda po šifri artikla za jedan minut
 • da izračunate učešće pojedinih grupa, brendova, proizvoda?
 • da odredite koliko je nešto količinski, a koliko vrednosno?
 • da utvrdite kakva je realizacija prodaje u odnosu na planiranu
 • da predvidite koliko ćete, ovakvom realizacijom, ostvariti u narednom periodu
 • da upravljate dugačkim spiskovima, izradite proračuna, izradite poslovni plan, vodite evidencije kupaca, analizirate prodaju, čuvate podatke o klijentima i sl…
 • kako da preuzmete podatke iz PDF dokumenata i drugih formata za rad u Excelu upotrebom Excel PowerQuery alata, Adobe Acrobat programom ili Fine Reader programom.
 • kako da iz baze podataka od 2.000 i više zaposlenih izvučete podatke o zaradama u određenoj kategoriji, ili samo zaposlene iz određenog grada, ili broj slobodnih dana koje su zaposleni koristili, i sl.

Program Obuke

 • Relaciona baza podataka i osnovni pojmovi
 • Povezivanje i preuzimanje podataka iz eksternih izvora
 • Uobličavanje, integritet podataka i priprema za analizu
 • Izrada konsolidovanog pregleda podataka
 • Povezivanje, sumarizacija i agregacija podataka
 • Primena relacija funkcijom RELATED
 • Uloga mera i pregled svih funkcija u izvedenim tabelama
 • Primena DAX funkcija CALCULATE i SWITCH
 • Primena kalkulacionog okna u obračunima
 • Kreiranje indikatora performansi
 • Upotreba slajsera u powerpivot tabelama
 • Uporedjivanje i kategorizacija vremenskim funkcijama
 • Grafička prezentacija agregiranih podataka
 • Upotreba standardnih grafičkih prikaza sa interaktivnim elementima
 • Dizajniranje kontrolne table za praćenje indikatora učinka
 • Izbor dinamičkog grafičkog prikaza i povezivanje
 • Upotreba geogafskih mapa za vizuelizaciju u PowerMaps-u
 • Interaktivna vizuelizacija

Klikom na dugme “prijavite se” možete izvršiti elektronsku prijavu ili preuzeti formular u .doc formatu, kojeg ćete nam dostaviti na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite:

011/3077612, 3077613, 063/509972

Osoba za kontakt: Jelena Marinkov

prijava@economicdiplomacy.co.rs

jmarinkov@economicdiplomacy.co.rs