Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Upravljanje otpadom – novi zakon

Detalji

 • Opcija 1: Dom kulture Studentski grad Novi Beograd:7. april 2023. godine od 10h
 • Opcija 2 - on line (ZOOM platforma):7. april 2023. godine od 10h
 • Predavač:Mr Gordana Petković (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti::15.600 (+PDV), odnosno 14.000 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Upravljanje otpadom – novi zakon

IZMENE I DOPUNE ZAKONA: UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM OTPADOM; PRESTANAK STATUSA OTPADA; NOVINE U OBAVEZAMA POSLODAVCA

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom je od 29. decembra 2022. godine u skupštinskoj proceduri i očekuje se njegovo skoro usvajanje. Ovim Zakonom se uvode izmene u postojećim zakonskim rešenjima, koje se naročito odnose na upravljanje građevinskim otpadom kao i na prestanak statusa otpada.

Oblast upravljanja građevinskim otpadom do sada u Republici Srbiji nije uopšte celovito uređena, pa se tako pojavila potreba da se ova oblast u potpunosti zakonski odredi, a u skladu sa evropskim direktivama. Takođe su definisane i zakonske obaveze u načinu postupanja sa građevinkim otpadom, posebno u oblasti zgradarstva, asfaltnog otpada i korišćenja recikliranih agregata u građevinskoj, odnosno putnoj industriji.

Poseban deo biće posvećen izmenama i dopunama Zakona po pitanju prestanka statusa otpada kada je u pitanju papir, gume, tekstil…

Značajne novine Zakon predviđa i u oblasti procedura izdavanja dozvola, o čemu će takođe biti reči.

Predavač je mr Gordana Petković, ekspert za ekološko pravo, konstultantkinja i direktorka Agencije za ekološki konsalting Ecolibra iz Beograda.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Važeća i najavljena  zakonska rešenja

 • Prikaz izmena i dopuna koje predviđa Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, a osvrtom na građevinski otpad i prestanak statusa otpada (papir, reciklirani agregati, guma i tekstil)
 • Ključni zahtevi EU u oblasti upravljanja građevinskim otpadom
 • Procedura izdavanja dozvola – najznačajnije novine
 • Objašnjenje načina postupanja sa građevinskimm otpadom u okviru Strategije EU – Građevinarstvo za 203 i Protokola o upravljanju otpadom od građenja i rušenja
 • Prikaz konkretnih koraka postupanja otpadom sa detaljima i objašnjenjima specifičnosti svake faze (identifikacija, odvajanje na mestu nastanka i sakupljanje otpada; logistika; prerada otpada; upravljanje kvalitetom; politika i okvirni uslovi

2) Predstojeće obaveze subjekata upravljanja građevinskim otpadom u oblasti zgradarstva u Republici Srbiji

 • Obaveze subjekata u upravljanju otpadom
 • Organizacija upravljanja građevinskim otpadom – ovlašćenja i obaveze investitora, sakupljača i prevoznika, operatera psotrojenja za upravljanje otpadom
 • Klasifikacija otpada, izrada i sadržina plana upravljanja otpadom od građenja i rušenja zgrada
 • Skladištenje, tretman i odlaganje otpada od građenja i rušenja zgrada
 • Izveštavanje o upravljanju građevinskim otpadom

3) Predstojeće obaveze subjekata upravljanja asfaltnim otpadom u Republici Srbiji

 • Klasifikacija i metode postupanja sa asfaltnim otpadom (na gradilištu i postojenju za ponovno iskorišćenje otpada)
 • Planiranje upravljanja otpadnim asfaltom (izrada i sadržina plana)
 • Način i postupak upravljanja asfaltnim otpadom – obaveze investitora / izvođača radova, sakupljanje, transport, skladištenje, prprema za  ponovnu upotrebu struganog asfalta
 • Izveštavanje  o upravljanju otpadnim asfaltom

4) Prestanak statusa otpada – papir, reciklirani agregati, gume, tekstil

 • Prikaz zakonskih rešenja predviđenih u Predlogu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
 • Detaljni prikaz predstojećih obaveza subjekata u vezi  prestanka statusa otpada za papir, gumu, reciklirane agregate i tekstil
 • Tehnički zahtevi za prestanak statusas otpada – ulazni materijali, sistem menadžmenta kvalitetom, vođenje evidencija, izjave o usaglašenosti

 

Način realizacije, kotizacija i popusti za učešće na Obuci za arhiviranje:

Obuka iz oblasti arhiviranja se može, po sopstvenom izboru, pratiti u nastavnoj sali Doma kulture Studentski grad, Novi Beograd ili on-line putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 15.600,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama. Broj mesta u Sali je ograničen na 15.

2. Za učešće putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 14.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Popusti:

 • Za brze uplate – 10% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije – dodatnih 10%

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3160181 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs