Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Uticaj izmena carinskih propisa u EU na CEFTA region

Detalji

  • Regionalno savetovanje:Uticaj izmena carinskih propisa u EU na CEFTA region
  • Predavač:Tatjana Stanić, Sektor za carinski sistem i politiku, specijalista za poreklo robe
  • Pedavač:Predrag Aleksić, šef Odseka za carinski sistem Ministarstva finansija, specijalista za carinske postupke
  • Predavač:Nadica Pantović, šef Odseka za carinsku politiku Ministarstva finansija, specijalista za carinsku tarifu i sporazume o slobodnoj trgovini
  • Mesto:Zemun, nastavna sala IED (Pregrevica 168)
  • Vreme:21. jun 2017. godine od 10 do 16 h
  • Cena za učesnike iz Srbije:10.500,00 (+PDV)
  • Cena za učesnike iz regiona:85 evra
  • Popusti:do 15%

Uticaj izmena carinskih propisa u EU na CEFTA region

Tatjana Stanić, Predrag Aleksić i Nadica Pantović

Na savetovanju Uticaj izmena carinskih propisa u EU na CEFTA region polaznici će se upoznati sa:

 

1) aktuelnostima u pogledu pravila o poreklu robe, primena PEM Konvencije u CEFTA sporazumu, kao i mogućnost za primenu pune kumulacije porekla i ukidanje odredbe o zabrani povraćaja ili oslobođenja od plaćanja carine;

2) najnovijim aktivnostima na izmenama carinskih propisa u cilju usaglašavanja sa novodonetim Carinskim zakonom EU, što će se posebno odraziti na unapređenje carinskih postupaka u Republici Srbiji i zemljama CEFTA;

3) aktuelnostima u vezi sa nomenklaturom Carinske tarife za 2017. godinu i sa specifičnostima tarifa CEFTA članica, kao i sa primenom stopa i ostalih carinskih dažbina prilikom uvoza u Republiku Srbiju robe poreklom iz zemalja sa kojima imamo sporazume o slobodnoj trgovini i „trećih zemalja“.

 

KLJUČNE TEME regionalnog savetovanja Uticaj izmena carinskih propisa u EU na CEFTA region

1) Primena PEM  konvencije u CEFTA regionu sa posebnim osvrtom na:

a) SAP+ dijagonalnu kumulaciju porekla;

b) odstupanja od pravila o poreklu robe sadržanih u PEM konvenciji – Odluka broj 3/2015 CEFTA Zajedničkog komiteta

c) Revizija PEM konvencije

2) Uticaj aktuelnih izmena carinskih propisa u EU na CEFTA region:

a) ujednačavanju propisa i parkse na nivou CEFTA

b) bitne novine u novom Carinskom zakonu;

c) očekivani rokovi za donošenje i početak primene novog Carinskog zakona i pratećih podzakonskih propisa

d) Carinski zakon RS i njegovo prilagođavanje Carinskom zakonu EU.

3) Carinska tarifa u 2017. godini

a) Promene nomenklature na nivou HS i Kombinovane nomenklature EU, kao i na nacionalnom nivou

b) redovne i preferencijalne stope carine

c) ostale carinske dažbine (posebne dažbine – prelevmani i sezonske carine) pri uvozu

d) sniženja stopa carine i izuzimanja od plaćanja carine za određenu robu prilikom uvoza.

 

Kotizacija za regionalno savetovanje iznosi:

a) za učesnike iz Srbije 10.500 (+PDV)

b) za učesnike iz zemalja CEFTA regiona 85 evra (+PDV)

 

Za brze uplate u roku od 2 dana od prijavljivanja odobravamo 5% popusta, a za dva i više učesnika iz iste firme odobravamo dodatnih 10% popusta.