Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Za naručioce: Izrada plana JN i druge aktuelnosti iz primene novog ZJN

Detalji

 • WEBINAR:15. decembar 2020. godine od 10 časova
 • Predavači:Olivera Rajković i Dragana Marić, Kancelarija za javne nabavke (detalji na stranici)
 • Kotizacija:10.500,00 (+PDV)
 • NOVOGODIŠNJI POPUST:Samo u ovom terminu - 15% za sve prijave

Za naručioce: Izrada plana JN i druge aktuelnosti iz primene novog ZJN

PRAKTIČNA SPECIJALIZOVANA OBUKA ZA NARUČIOCE UZ RAD NA PORTALU

Idući u susret izradi plana javnih nabavki za 2021. godinu, Institut za ekonomsku diplomatiju organizuje praktičnu radionicu posvećenu upravo ovoj temi, uz poseban deo posvećen drugim aktuelnostima u primeni novog Zakona sa aspekta naručilaca.

 

Predavači su eksperti Kancelarije za javne nabavke:

 1. Olivera Rajković, rukovodilac Grupe za finansijsko-materijalne poslove
 2. Dragana Marić, rukovodilac Grupe za ispitivanje osnovanosti za sprovođenje pregovaračkog postupka

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Plan javnih nabavki – izrada Plana na Portalu JN, izmene i dopune Plana i izveštavanje

 • Plan nabavki – praktičan rad na Portalu javnih nabavki
 • Izmena, dopuna i realizacija plana nabavki za 2020. godinu u skladu sa novim ZJN
 • Planiranje nabavki sa aspekta istovrsnosti dobara, usluga i radova
 • Planiranje nabavki sa aspekta definisanja predmeta nabavke, procenjene vrednosti nabavke i postupka javne nabavke
 • Registracija naručioca na Portalu JN
 • Formiranje Plana javni nabavki na Portalu
 • Izrada Plana javnih nabavki u pomoćnoj Excel tabeli
 • Izmene i dopune Plana javnih nabavki na Portalu
 • Najčešća pitanja, problemi i nedoumice u vezi sa Planom JN
 • Izveštavanje

2) Pragovi, opšta pravila, pojmovi, izuzeci, načela, naručioci

3) Postupci javnih nabavki

4) Rokovi, tehnike i instrumenti, posebni režimi

5) Kriterijumi za kvalitativni izbor

6) Tehničke specifikacije, kriterijum za dodelu ugovora

7) Stručna ocena ponuda, dodela ugovora i obustavljanje postupka

8) Zaključenje i izmene ugovora

9) Zaštita prava u postupku

(Program u PDF formatu možete pogledati OVDE ).

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija za obuku iznosi 10.500 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu i nastavni materijal.

U okviru tradicionalne akcije NOVOGODIŠNJIH POPUSTA, samo u ovom terminu odobravamo 15% popusta na sve prijave.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs