Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Zakon o agencijskom zapošljavanju

Detalji

 • Beograd, nastavna sala Instituta :26. decembar 2019. od 16 do 19,30h
 • Kanjiža, hotel Aqua Panon:18. januar 2020. od 11 do 14,30h
 • Predavač:Član Radne grupe za izradu Zakona
 • Kotizacija sa novogodišnjim popustom od 10%:9.450,00 (+PDV)
 • Dodatni popust - 10%:Za dva i više učesnika iz iste organizacije

Zakon o agencijskom zapošljavanju

ČLAN RADNE GRUPE ZA IZRADU ZAKONA

Skupština Srbije usvojila je Zakon o agencijskom zapošljavanju koji će po najavama iz Ministarstva za rad zapošljavanje i boračka pitanja omogućiti maksimalnu zaštitu onih koji se zapošljavaju preko agencija i doprineti smanjenju rada na crno. Zakon ulazi u punu primenu 1. marta 2020. godine, osim odredbi koje se odnose na rad agencije, a koje se primenjuje već od 1. januara 2020. godine.

Zakon o agencijskom zapošljavanju utvrđuje da se agencijski zaposlenima obezbedi jednaka zarada i drugi osnovni uslovi rada poput radnog vremena i odmora, kao i bezbednost i zdravlje na radu i drugi uslovi rada koji se primenjuju na zaposlene koje neposredno zapošljava poslodavac. Poslodavac je dužan da ustupljenom zaposlenom izdaje radne naloge, organizuje, rukovodi i nadzire njegov rad, daje mu neophodne instrukcije, obezbeđuje uslove rada i mere bezbednosti i zdravlja na radu kao i svojim zaposlenima.

Predavač:

Član Radne grupe  za izradu Zakona

Kome je seminar namenjen:

Seminar je namenjen predstavnicima poslodavaca, odnosno ovlašćenim licima za odlučivanje o pravima i obavezama i odgovornostima zaposlenih, zaposlenima i sindikalnim predstavnicima koji rade na primeni zakona i drugih propisa.

 

Teme seminara:

 • Agencija za privremeno zapošljavanje
 • Poslodavac korisnik
 • Ustupljeni i uporedni zaposleni
 • Period i trajanje ustupanja
 • Osnovni uslovi zapošljavanja – radno vreme, odmori i druga odsustva, zaarde, naknade zarade i naknade troškova)
 • Uslovi za rad agencije (dozvola  za rad agencije, period važenja dozvole, oduzimanje dozvole) – u primeni već od 1. januara 2020. godine
 • Naknada  za izdavanje dozvole i produženje dozvole za rade Agencije
 • Stručni ispit za rad Agencije
 • Naknada za polaganje stručnog ispita
 • Ugovor o radu na određeno vreme koje je jednako vremenu ustuanja poslodadvcu korisniku
 • Ugovor o radu na neodređeno vreme
 • Jednaki uslovi rada zaposlenog i ustupljenog zaposlenog
 • Ugovor o ustupanju zaposlenih između Agencije i poslodavca korisnika
 • Zabrana zaključivanja ugovora o ustupanju zaposlenih
 • Ograničenje zaključivanja ugovora o ustupanju zaposlenih
 • Obaveze Agencije prema ustupljenom zaposlenom (obaveza  isplate zarade, naknade zarade i naknade troškova)
 • Obaveze  poslodavca korisnika
 • Kolektivna prava ustupljenih zaposlenih
 • Nadzor nad primenom Zakona
 • Kaznene odredbe

(program u PDF formatu možete preuzeti OVDE )

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija za seminar iznosi 10.500,00 (+PDV)

Novogodišnji popust za sve prijave – 10%

Za dva i više učesnika iz iste organizacije – dodatnih 10%

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs