Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Zakon o arhivskoj gradji i kancelarijsko poslovanje

Detalji

 • WEBINAR - vreme održavanja:21. maj 2020. godine od 11 do 15h
 • Predavač:Slavica Narandžić, APR
 • Kotizacija:5.800,00 (+PDV)

Zakon o arhivskoj gradji i kancelarijsko poslovanje

Zbog epidemiološke situacije i zdravstvene bezbednosti, radionica se realizuje preko web platforme - kao WEBINAR!

Zakon o arhivskoj gradji i arhivskoj delatnosti usvojen je u Skupštini Srbije 24. januara 2020. godine (“Službeni glasnik RS”, broj 6/20). Istovremeno, usvojen je i konačan tekst dve uredbe koje će da unesu velike promene u dosadašnje kancelarijsko poslovanje, i one čekaju svoje skoro usvajanje.

Novi Zakon o arhivskoj gradji sadrži savremena zakonska rešenja u oblasti zaštite i nesumnjivo predstavlja veliki napredak u razvoju srpske arhivistike (npr: institut Arhivskog fonda Srbije, zaštita elektronskog dokumenta, institut privatne arhivske građe, nova organizacija arhivske službe i dr…).

Upoznajte se sa svim novinama i planiranim izmenama u arhivskom i kancelarijskom poslovanju, koje koje je predvideo novi zakon i koje će biti primenjene kroz nove Uredbe o kancelarijskom poslovanju.

Predavač  

Kroz zakonske novine vodiće vas Slavica Narandžić, rukovodilac Službe arhive u Agenciji za privredne registre, član Radne grupe za izmenu propisa o kancelarijskom poslovanju i kategorijama registraturskog materijala sa rokovima čuvanja, predavač i ispitivač u Komisiji za polaganje stručnog ispita u delatnosti zaštite kulturnih dobara na predmetu “Kancelarijsko poslovanje i arhivsko zakonodavstvo”.

 

PROGRAM SEMINARA:

1) Novi Zakon o arhivskoj gradji i arhivskoj delatnosti koji je 24. januara 2020. godine usvojen u skupštini Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 6/20)

 • Predmet zakona
 • Pojam arhivske građe i dokumentarnog materijala
 • Obaveze stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala (sa posebnim osvrtom na obaveze stvaralaca arhivske građe u elektronskom obliku)
 • Nadležnost i obaveze arhiva
 • Stručni nadzor nad arhivskim poslovanjem
 • Kategorizacija arhivske građe
 • Korišćenje arhivske građe
 • Osnivanje arhiva i delatnost arhiva
 • Kaznene odredbe
 • Novine u odnosu na rešenja u postojećim propisima

2) Arhivsko poslovanje

 • Osnovni pojmovi
 • Utvrđivanje pravilnika o arhivskom poslovanju
 • Pojam i izrada Liste katgorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja
 • Osnovna evidencija arhivske građe i dokumentarnog materijala Arhivska knjiga
 • Preventivna zaštita arhivske građe i dokumentarnog materijala

3) Planirarne izmene propisa o kancelarijskom poslovanju

 • Važeći propisi
 • Osnovni pojmovi – predložene izmene
 • Uporedni prikaz procesa kancelarijskog poslovanja po važećim propisima i predloženim izmenama

 

Kotizacija i popusti

Kotizacija za radionicu iznosi 5.800,00 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu i nastavni materijal.

 

Informacije i prijavljivanje

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs