Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Zakon o elektronskoj trgovini

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme:27. septembar 2019. godine od 10 do 15,30h
 • Predavač:Prof. dr Gojko Grubor, konsultant IED i ekspert za elektronsko poslovanje
 • Kotizacija:10.500,00 (+PDV)
 • Popusti:Za brze uplate (u roku od 2 dana) - 5%; Za dva i više učesnika iz iste organizacije - dodatnih 10%

Zakon o elektronskoj trgovini

ZAKON O E-TRGOVINI, ZAKON O TRGOVINI, ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI, ZAKON O E-DOKUMENTU I E-POTPISU, VEZA SA DIGITALNIM MARKETINGOM, ZAŠTITA SISTEMA E-TRGOVINE, PROCEDURE, GOTOVI DOKUMENTI I TEMPLEJTI ZA DIREKTNU PRIMENU PROCEDURA...

Skupština Srbije usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini

Zakon o elektronskoj trgovini je doživeo promene koje su potvrđene Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini, koji je usvojen u Skupštini Srbije 22. jula 2019. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 52/19).

Cilj seminara

Cilj seminara je, pre svega, sticanje ključnih, komparativnih znanja o opštim odredbama Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije (uključiv i najnovije izmene i dopune tog Zakona) u kontekstu šireg okvira regulativa EU, zakona i regulativa Republike Srbije (Zakon o trgovini, Zakon o elektronskom dokumentu, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti) na koje se ovaj zakon oslanja i bez kojih nije moguća potpuna i kvalitetna primena u praksi. Takođe, polaznici će dobiti instrukcije za pravilno korišćenje marketinga u sistemu e-trgovine, kao i smernice za pravilno sprovođenje sistema bezbednosti i zaštite sistema e-trgovine.

Namena

Seminar je, pre svega, namenjen svim poslovnim sistemima koji posluju / trguju preko interneta, informatičarima i drugima zaposlenim u IT sektoru koji obrađuju lične i poslovne podatke, pravnicima i menadžerima ljudskih resursa koji implementiraju zahteve Zakona o elektronskoj trgovini, kao i pofesionalcima različitih profila koji žele da unaprede znanja iz oblasti zaštite u sistemima e-poslovanja uopšte.

Predavač

Prof. dr Gojko Grubor, ekspert za elektronsko poslovanje, zaštitu podataka i informacija u računarskim sistemima i mrežama i digitalnu forenziku, naš dugogodišnji konsultant i predavač (održao više desetina seminara i obuka iz ovih oblasti).

 

NASTAVNI PROGRAM:

1. Zakon o elektronskoj trgovini – okvir

 • Osnovni zahtevi Direktive o elektronskoj trgovini 2000/31 EZ
 • Zakon o trgovini (usvojen na istoj sednici Skupštine Srbije 22. jula 2019. godine)
 • Zakon o elektronskom dokumentu
 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i elektronski marketing
 • Zaštita online plaćanja

2. Zakon o elektronskoj trgovini – ključni zahtevi

 • Sloboda pružanja usluga, predmet, primena i ključni pojmovi Zakona
 • Obaveza informisanja elektronske trgovine, tražena i netražena komercijalna poruka
 • Forma, punovažnost i primenljivost ugovora za e-trgovinu
 • Odgovornost, privremeno i trajno skladištenje podataka, linkovi i obaveštenja
 • Obavezni podaci, dostupnost i trajnost ugovora o elektronskoj trgovini
 • Nadzor i kaznene odredbe Zakona

3. Marketing u sistemu e-trgovine

 • Sličnosti, razlike, prednosti i nedostaci u poređenju sa klasičnim marketingom u fizičkom svetu

4. Bezbednost i zaštita sistema elektronske trgovine, primena elektronskog potpisa i elektronskog dokumenta

5. Zaštita podataka o ličnosti u sistemu e-trgovine

 • Presek ključnih zahteva GDPR/ZZPL

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

 

Kotizacija iznosi 10.500,00 dinara (+PDV).

Popusti:

 • Za brze uplate (u roku od 2 dana) odobravamo još 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta