Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Zakon o elektronskom poslovanju

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta, Pregrevica 168
 • Vreme:16. i 17. april 2018. godine od 10 do 15,30 časova
 • Predavač:Prof. dr Gojko Grubor, ekspert za oblast elektronskog poslovanja i za zaštitu podataka i informacija u računarskim sistemima i mrežama, digitalnu forenziku i upravljanje procesima u informacionim sistemima
 • Kotizacija:15.500,00 (+PDV) za oba nastavna dana
 • Popusti:Za uplate u roku od 2 dana - 5%; Za dva i više učesnika iz iste organizacije - 10%

Zakon o elektronskom poslovanju

Novi Zakon o elektronskom poslovanju, elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju Skupština Srbije usvojila je 17. oktobra 2017. godine. 

Nakon uspešno realizovane radionice u Beogradu i u Novom Sadu, zbog velikog interesovanja, ponavljamo radionicu u Beogradu 16. i 17. aprila 2018. godine

 

Šta omogućava novi Zakon?

Do sada je, zbog komplikovane procedure, svega 360.000 građana koristilo usluge elektronskog potpisa, odnosno 5% stanovništva. Kvalifikovani elektronski potpis kojeg uvodi novi Zakon, omogućava potpunu sigurnost, bezbednost i visok stepen pouzdanosti, a zakonom su utvrđeni različiti postupci identifikacije. Novim zakonom uveden je i elektronski pečat za pravna lica koji je istovremeno zamena za pečat i svojeručni potpis ovlašćenog lica zajedno, odnosno ima punopravnu snagu. To omogućava i povezivanje različitih informacionih sistema i institucija koje mogu da razmenjuju pečatirana elektronska dokumenta. Slanje takvih dokumenata je sa većim stepenom pouzdanosti, jer elektronska dostava omogućava da se vidi tačno vreme slanja i prijema svakog dokumenta što je bitno za sudske i upravne postupke. Usluga kvalifikovane elektronske dostave je zamena za uslugu preporučene pošiljke, omogućava pouzdanost i sigurnost da će doći na adresu na koju je dokument i poslat.

Brojne direktive (OEBS i EU), preporuke relevantnih standarda  (ISO/IEC 27K, NIST) i nacionalni zakoni (Zakon o informacionoj bezbednosti, Zakon o elektronskom dokumentu, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije) obavezuju menadžment poslovnih sistema da uspostave, implementiraju, održavaju, unapređuju i dokumentuju sisteme informacione bezbednosti (sisteme zaštite ličnih i poslovnih podataka i informacija) u Internet okruženju i sistemu e-poslovanja.

Koji su ishodi obuke?

Polaznici seminara će dobiti neophodna znanja i veštine za usvajanje i praktičnu primenu Zakona o e-dokumentu, organizaciji pružaoca poverljivih usluga, putevima poverenja i tehnologijama za podršku bezbedne primene e-dokumenta u sistemu e-poslovanja, metodama i tehnologijama e-identifikacije i e-autentifikacije učesnika i drugim tehnologijama za održavanje informacione bezbednosti i poverenja u e-okruženju.

Predavač je prof. dr Gojko Grubor, ekspert za zaštitu podataka i informacija u računarskim sistemima i mrežama, digitalnu forenziku i upravljanje procesima u informacionim sistemima, predavač na osnovnim i master studijama na predmetu Elektronsko poslovanje i autor više stručnih radova iz te oblasti.

 

NASTAVNI PROGRAM

PRVI NASTAVNI DAN (16. april 2018. godine)

 1. E-poslovanje (osnove, prednosti, nedostaci)
 2. Opšte odredbe Zakona o e-dokumentu (pojmovi, struktura, zakonske obaveze)
 3. E-identifikacija i e-autentifikacija – iskustva iz fizičkih sistema, problemi i izazovi u e-okruženju
 4. Zahtevi Zakona za elektronsku identifikaciju i autentifikaciju (odredbe Zakona koje difinišu načine, tehnička rešenja i odgovornosti za e-identifikaciju i e-autentifikaciju)
 5. Informaciona bezbednost u sistemu e-poslovanja (osnove informacione bezbednosti, specifičnosti bezbednosti podataka i informacija u e-poslovanju)
 6. Infrastruktura sa javnim ključem – PKI (kriptološki sistemi, struktura PKI, opšta struktura sertifikacionog tela – CA, značaj za razvoj e-poslovanja i bezbednost e-dokumenta)

DRUGI NASTAVNI DAN (17. april godine)

 1. Usluge poverljivog pružaoca zaštite (standard usluga treće strane od poverenja – TTPS, poverenje i informaciona bezbednost)
 2. Uloga i primeri TTPS u sistemu e-poslovanja (organizacija CA u poslovnim sistemima Republike Srbije, tehnologije i putevi poverenja CA u sistemu e-poslovanja)
 3. Zahtevi Zakona za pružaoce usluga od poverenja (odredbe, pojmovi, struktura, odgovornosti)
 4. Posledice GDPR zahteva na Zakon o e-dokumentu (osnovni zahtevi Opšte regulative za zaštitu zaličnih podataka EU koja stupa na snagu 25.5.2018)
 5. Odredbe Zakona za inspekcijski nadzor (zakonske obaveze, revizija organizacije tela za pružanje poverljivih usluga, zahtevi revizije tehničkih rešenja)
 6. Kaznene odredbe Zakona (odredbe za sankcionisanje pravnih i fizičkih lica na nesprovođenje Zakona i odnosnih regulativa, kaznene odredbe za GDPR neusaglašenost)

 

Kotizacija za radionicu iznosi 15.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, sertifikat o učešću u radu Radionice i osveženje u pauzama (kafa, čaj, sokovi i koktel posluženje).

Popusti: Za dva i više učesnika odobravamo 10% popusta; Za brze uplate (u roku od 2 dana) odobravamo dodatnih 5% popusta.

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

 

Osoba za kontakt i detaljnije informacije je Jelena Marinkov

011/3077612, 3077613, 063/509972

jmarinkov@economicdiplomacy.co.rs

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs