Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Novi Zakon o opštem upravnom postupku

Detalji

 • Seminar:Novi Zakon o opštem upravnom postupku
 • Predavači:Ruža Urošević i Stevo Đuranović, sudije Upravnog suda Srbije
 • Termin 1: Zemun, nastavna sala Instituta:12. maj 2017.godine od 10 do 16 h
 • Termin 2: Novi Sad, Kongresni centar SPENS:19. maj 2017. od 10 do 16 h
 • Popust:Za brze uplate 5%; Za dva i više učesnika 10% (popusti se sabiraju)

Novi Zakon o opštem upravnom postupku

Ruža Urošević i Stevo Đuranović

Program seminara: Zakon o opštem upravnom postupku

 

1) RAZLOZI ZA DONOŠENJE I OSNOVNI CILJEVI ZAKONA

 • Usklađivanje sa uporednopravnim rešenjima i međunarodnim standardima
 • Usklađivanje sa načelima i pravima EKZLJP
 • Usklađivanje sa principima Evropskog administrativnog prostora

 

2) STRUKTURA ZAKONA I NOVA NAČELA

 • Uvodne odredbe i osnovna načela upravnog postupka;
 • Upravno postupanje: Osnovna pravila postupka; Prvostepeni postupak; Rešenje i zaključak; Pravna sredstva; Posebni slučajevi uklanjanja i menjanja rešenja; Izvršenje; Kaznene odredbe; Sprovođenje Zakona i prelazne i završne odredbe;
 • Načelo zakonitosti i predvidivosti; Načelo srazmernosti; Načelo pomoći stranci; Načelo delotvornosti i ekonomičnosti postupka; Načelo pristupa informacijama i zaštite podataka.

 

3) UPRAVNO POSTUPANJE

 • Pojam upravne stvari
 • Pojam upravnog akta
 • Garantni akt
 • Upravni ugovor
 • Upravne radnje
 • Javne usluge

 

4) OSNOVNA PRAVILA UPRAVNOG POSTUPKA

 • Jedinstveno upravno mesto
 • Opštenje organa i stranaka
 • Obaveštavanje (elektronskim putem, putem pošte, dostavljanjem)

 

5) PRVOSTEPENI POSTUPAK

 • Odbačaj zahteva; Prekid postupka; Rešenje i zaključak
 • Obaveza organa da utvrđuje činjenice i prikuplja dokaze; besplatna razmena podataka iz službenih evidencija organa

 

6) PRAVNA SREDSTVA – Prigovor i žalba

 

7) POSEBNI SLUČAJEVI UKLANJANJA I MENJANJA REŠENJA

 • Menjanje i poništavanje rešenja u vezi sa upravnim sporom;
 • Ponavljanje postupka;
 • Poništavanje konačnog rešenja;
 • Ukidanje rešenja;
 • Poništavanje, ukidanje ili menjanje pravnosnažnog rešenja po preporuci Zaštitnika građana

 

8) IZVRŠENJE – Prekršajna odgovornost

 

9) NADZOR – prelazne i završne odredbe

 

Kotizacija za seminar iznosi 10.500 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal i osveženja u pauzama. Za prijave i uplate izvršene u roku od 2 dana odobravamo 5% popusta. Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta. Popusti se sabiraju.

 

Informacije i prijavljivanje na seminar: Zakon o opštem upravnom postupku

011/3077612, 3077613, 063/509972