Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Mala škola poreske administracije – Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Detalji

 • Mesto:Palić, hotel Prezident
 • Vreme:29. i 30. mart 2019. godine od 11 do 15,30 h
 • Predavač:Marijan Blešić, viši savetnik u Ministarstvu finansija Republike Srbije, rukovodilac Grupe za poreski postupak i poresku administraciju u Sektoru za fiskalni sistem
 • Kotizacija:21.500 (+PDV) za oba nastavna dana
 • Popusti i druge pogodnosti:Detaljne informacije pogledajte na stranici

Mala škola poreske administracije – Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Instrumenti za ostvarivanje prava poreskih obveznika; načelo čuvanja službene tajne; postupak odlaganja plaćanja dugovanog poreza, preknjižavanje poreza, postupanje u slučaju poreske kontrole, interni akti, evidencije, elektronska poreska prijava, sankcije...

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA) je svakako jedan od najznačajnijih poreskih zakona. Kao jedinstveni procesni poreski zakon, pretrpeo je tokom prošle godine brojne izmene koje su stupile na snagu 1. januara 2019. godine (usvojene 20. aprila 2018. godine, objavljene u “Službenom glasniku RS” br. 30/18), odnosno stupaju na snagu 1. marta 2019. godine (usvojene 8. decembra 2018. godine i objavljene u “Službenom glasniku RS”, br. 95/18). Mala škola poreske administracije ima za cilj da polaznike upozna sa svim aspektima primene ovog složenog Zakona, kako s aspekta poreskih obveznika tako i s aspekta Poreske uprave.

 

Mala Škola Poreske administracije će polaznicima omogućiti uvid i saznanja o:

 • osnovnim zakonskim normama i načelima Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • najvažnijim instrumentima za ostvarivanje prava poreskih obveznika
 • načelu službene tajne i zaštite podataka o ličnosti
 • načelu zakonitosti i načelu ekonomičnosti i fakticiteta,
 • obavezujućem karakteru mišljenja Ministarstva finansija
 • postupku odlaganja plaćanja dugovnog poreza
 • izmenjenoj poreskoj prijavi i samoinicijativnom prijavljivanju poreskih prekršaja
 • pravu na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza
 • preknjižavanju poreza
 • sekundarnoj poreskoj obavezi, i dr.

Takođe ćete saznati i:

 • kako da se ponašate u postupku poreske kontrole i izbegavanju plaćanja visokih kazni ukoliko prekršite odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • koje su najnovije izmene koje se odnose na postupak poreske kotnrole
 • koje radnje morate preduzeti
 • kako da ispunite svoje zakonske dužnosti
 • kako da uskladite interne akte sa zakonskim odredbama
 • koje obrasce ste dužni da podnesete a koje evidencije da vodite
 • kako poreski inspektori treba da  se ponašaju u postupku kontrole i koje mere za otklanjanje utvrđenih povreda zakona mogu biti donete u toku i nakon poreske kontrole.

 

Predavač je Marijan Blešić, viši savetnik u Ministarstvu finansija Republike Srbije, rukovodilac Grupe za poreski postupak i poresku administraciju u Sektoru za fiskalni sistem.

Cilj obuke je da se polaznicima objasne zakonske odredbe, prepozna suština usvojenih zakonskih rešenja i uspešna primena navedenih u praksi.

Obuka je namenjena svim poreskim obveznicima koji učestvuju u poreskom postupku i dužni su da primenjuju odredbe Zakona o poreskom postupku, ovlašćenim licima u privrednim subjektima koja se bave poreskim pravom, knjigovođama, licima ovlašćenim za podnošenje poreskih prijava u privednim subjektima, fiizičkim licima koji nameravaju da osnuju preduzetničku radnju ili pravno lice, kao i drugim poreskim obveznicima, radi postizanja što višeg nivoa zakonitog postupanja i redovnog izmirivanja poreskih obaveza.

 

Nastavni program:

29. mart 2019. godine od 11 časova (6 nastavnih časova)

 1. Opšte odredbe
 2. Predmet Zakona o poreskom postupku
 3. Načela poreskog postupka
 4. Stranke u poreskom postupku
 5. Prava i obaveze poreskih obveznika
 6. Poreska obaveza
 7. Poreska prijava
 8. Podnošenje poreskih prijava elektronskim putem
 9. Utvrđivanje poreza
 10. Redovna naplata poreza
 11. Prinduna naplata poreza
 12. Postupak po pravnom leku
 13. Pravna pomoć u poreskim stvarima
 14. Usklađivanje sa propisima EU
 15. Kaznene odredbe

 

30. mart 2019. godine od 10 časova (6 nastavnih časova)

 1. Pravni okvir
 2. Zakon o poreskom postupku i  Zakon o inspekcijskom nadzoru – odnos dva zakona
 3. Izmene Zakona o poreskom postupku u primeni od 1. januara 2019. godine, kao i izmene koje se primenjuju od 1. marta 2019. godine, u pogledu poreske kontrole
 4. Postupak odlaganja plaćanja dugovanog poreza
 5. Uopšte  o poreskoj kontroli
 6. Pružanje poreskih usluga
 7. Poreska kontrola
 8. Kontrola lica koje obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost
 9. Mere u toku i posle poreske kontrole
 10. Kontrola u postupku dodeljivanja i oduzimanja PIB
 11. Kaznene sankcije u poreskoj kontroli

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

 

Kotizacija za oba nastavna dana iznosi 21.600,00 dinara (+PDV). Za brze  uplate odobravamo 5% popusta; za dva i više učesnika iz iste organizacije – 10% popusta (popusti se, u slučaju zadovoljenja oba parametra, sabiraju).

Kotizacija uključuje nastavu, nastavni materijal, posluženje u pauzama, ručak (oba nastavna dana). Učesnici seminara imaju gratis korišćenje sledećih usluga SPA centra hotela:  zatvoreni bazen sa đakuzijem, moderno opremljenu teretanu Technogym, saunu i hidromasažnu kadu.

Smeštaj se može rezervisati na recepciji hotela Prezident (024/622662) sa napomenom da ste učesnik seminara “Mala škola poreske administracije” 29. i 30. marta 2019. godine.

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs