Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Zakon o rodnoj ravnopravnosti – obaveze poslodavaca i zaposlenih

Detalji

 • Opcija 1 - nastavna sala Instituta (Zemun, Pregrevica 168):18. novembar 2021. godine od 10h
 • Opcija 2 - on line, putem ZOOM platforme:18. novembar 2021. godine od 10h
 • Predavači:Mira Marjanović, član Radne grupe za izradu zakona (detalji na stranici)
 • Kotizacija:11.500 (u nastavnoj sali); 10.000 (on line); detalji o popustima na stranici

Zakon o rodnoj ravnopravnosti – obaveze poslodavaca i zaposlenih

NACIONALNA STRATEGIJA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST (USVOJENA 14.10.2021), OSNOVNE POSTAVKE ZAKONA, MERE I INSTRUMENTI ZA SPROVOĐENJE ZAKONA, PLANIRANJE I IZVEŠTAVANJE, ROKOVI

U Skupštini Srbije usvojen je novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti (“Službeni glasnik RS” broj 52/2021 od 24. maja 2021. godine), a 14.10.2021. Vlada Srbije usvojila je i Nacionalnu strategiju za rodnu ravnopravnost. Zakonom se uređuju vrste planskih akata u oblasti rodne ravnopravnosti i načini zveštavanja o njihovoj realizaciji, institucionalni okvir za ostvarivanje rodne ravnopravnosti, nadzor nad primenom zakona i druga pitanja od značaja za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti.

Na sednici Vlade Republike Srbije 14. oktobra 2021. godine usvojena je i Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost za period 2021-2030. godine, koja predstavlja, između ostalog, strateški okvir za jačanje kapaciteta institucija i organizacija.

Zakon uređuje  obaveze organa javne vlasti, poslodavaca i drugih socijalnih partnera da integrišu rodnu perspektivu u oblasti u kojoj deluju, te propisuje mere za suzbijanje i sprečavanje svih oblika rodno zasnovanog nasilja.

Mere za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti podrazumevanju stvaranje jednakih mogućnosti za učešće i ravnopravan tretman žena i muškaraca u oblasti rada, zapošljavanja i samozapošljavanja, socijalne i zdravstvene zaštite i ostalim oblastima života, kao i mere za suzbijanje i sprečavanje svih oblika rodno zasnovanog nasilja.

 

Predavači:

 • Mira Marjanović, akreditovani predavač Nacionalne akademije za javnu upravu za oblast rodne ravnopravnosti i članica Radne grupe za izradu Zakona
 • Ekspert za radne odnose sa dugogodišnjim iskustvom u inspekcijskom radu.

 

Ciljna grupa: Seminar je namenjen poslodavcima, zaposlenima u pravnoj, kadrovskoj i službi ljudskih resursa, menadžerima, organizacijama civilnog društva, državnim službenicima, predstavnicima lokalne samouprave, medija i drugih zainteresovanih strana.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti – poslazne osnove za donošenje Zakona

 • Polazni okvir za Zakon i razlozi njegovog donošenja
 • Promene kroz primenu ovog Zakona kao sistemskog instrumenta z a promene u oblasti ekonomije i društva uopšte
 • Analiza rodnih potreba u odnosu na strateške rodne interese – za unapređenje položaja žena i muškaraca u društvu

2) Osnovne postavke zakona i mere za ostvarivanje rodne ravnopravnosti

 • Sadržaj Zakona i promene koje se žele postići u ekonomskom i socijalnom kontekstu
 • Mere za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti
 • Načini i rokovi za sprovođenje mera

3) Novine u Zakonu, oblasti primene i obaveze poslodavaca

 • Primena Zakona u smislu uticaja na ekonomski i socijalni položaj žena i mušaraca u različitim oblastima i poslovnom okruženju
 • Planiranje mera za unapređenje rodne ravnopravnosti
 • Načini i rokovi za planiranje i izveštavanje o unapređenju rodne ravnopravnosti
 • Sadržaj plana i izveštaja

4) Instrumenti za sprovođenje Zakona – institucionalni okvir

 • Akteri u sprovođenju Zakona i ostvarivanju politika jednakih mogućnosti
 • Načini saradnje i obaveze koje akteri po Zakonu preuzimaju

5) Nadzor nad primenom zakona i kaznene odrebe

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u našoj nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme, uz napomenu da je kapacitet sale, iz epidemioloških razloga, sveden na maksimalnih 20 učesnika.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 11.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 10.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popust:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta.