Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Usvojene nove smernice za procenu rizika – Zakon o SPN i FT

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta, Pregrevica 168
 • Vreme:20. mart 2018. godine od 16h
 • Kotizacija:12.500,00 (+PDV)
 • Popusti:Za brze uplate (u roku od 2 dana) odobravamo 5% popusta; Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta (popusti se sabiraju)
 • Za učesnike naših dosadašnjih radionica iz ove oblasti:Dodatni popust od 5%

Usvojene nove smernice za procenu rizika – Zakon o SPN i FT

Jelena Ilić i Milunka Milanović

Usvojene su nove Smernice za procenu rizika čiji je rok za usklađivanje sa novim zakonskim propisima 25. mart 2018. godine. 

Novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma počinje sa primenom 1. aprila 2018. godine. Do tada obveznici moraju da izmene interna rešenja i uspostave takav interni sistem koji će omogućiti implementaciju svih novina. 

Predavači:

 • Jelena Ilić, zaposlena u Upravi za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, konsultantkinja OEBS-a
 • Milunka Milanović, ekspert za AML i konsultantkinja OEBS-a.

Seminar je namenjen bankama, lizing kućama, osiguravajućim društvima, posrednicima i zastupnicima u osiguranju, brokersko-dilerskim društvima, menjačnicama, agentima za promet nekretnina, faktoring kućama, računovođama i revizorima, advokatima, platnim institucijama, institucijama elektronskog novca, notarima, licima koja se bave trgovinom virtuelnim valutama i svima drugima koji ostvaruju neposredan kontakt sa klijentom kroz poslovne aktivnosti.

 

PROGRAM NASTAVE

1) Ključne novine u novom Zakonu

2) Smernice za procenu rizika:

 • Definicija rizika
 • Odakle početi?
 • Procena rizika – šta je?
 • Radnje i mere poznavanja i praćenja stranke
 • Zakon i visok rizik
 • Nizak rizik
 • Rizik na nivou obveznika
 • Rizik na nivou klijenta
 • Korisne evidencije
 • Zaključci

3) Radionica – pitanja, odgovori, sugestije, instrukcije, mišljenja

 

Kotizacija iznosi 12.500,00 dinara (+PDV).

Popust: Za uplate izvršene u roku od 2 dana od dana prijave odobravamo 5% popusta; Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta (popusti se sabiraju).

Za sve učesnike naših dosadašnjih radionica iz oblasti SPN i FT odobravamo dodatni popust od 5%.

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/509972

osoba za kontakt: Jelena Marinkov

prijava@economicdiplomacy.co.rs

jmarinkov@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs