Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Zakon o upravljanju otpadom – usvojene izmene i dopune

Detalji

 • Opcija 1: Dom kulture Studentski grad:14. jun 2023. godine od 10h
 • Opcija 2: on line (ZOOM):14. jun 2023. od 10h
 • Predavač:Gordana Perović (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:14.500 (+PDV), odnosno 13.500 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Zakon o upravljanju otpadom – usvojene izmene i dopune

AKTIVNOSTI I OBAVEZE U PROCESU IZRADE PLANOVA UPRAVLJANJA OTPADOM I DOBIJANJA DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

Zakon o upravljanju otpadom je pretrpeo značajne izmene i dopune, koje su usvojene u Skupštini Srbije 28. aprila 2023. godine. Ovim izmenama nadležno ministarstvo je želelo da olakša pristup rešavanju problema koji su proisticali iz ranijih zakonskih rešenja. U tom smislu, i cilj naše obuke je da se učesnicima približi i pojasni dugotrajan i zahtevan proces upravljanja otpadom, za šta je operatorima neophodna i odgovarajuća dozvola, kao i da se proizvođačima otpada ukaže na njihove obaveze, izrade Plana upravljanja otpadom i visoke kazne za nepostupanje u skladu sa Zakonom.

Učesnici će imati prilike da se upoznaju sa svim aktivnostima u procesu dobijanja dozvole, koje su negde i neprepoznatljive u članovima Zakona, ali su vrlo često uzrok vraćanja zahteva za dobijanje dozvole, kao i novinama koje je doneo usvojeni zakon, kao i da se detaljno upoznaju sa postupkom izrade Plana upravljanja otpadom koji je preduslov za podnošenje zahteva  za izdavanje dozvole.

Predavač je Gordana Perović, dipl. inženjer tehnologije, stručnjak za tehničko-tehnološko-administrativno rešavanje problema u upravljanju otpadom, direktorka Agencije za ekološki konsalting GP’s EKO iz Beograda, sa dugogodišnjim praktičnim i predavačkim iskustvom u ovoj oblasti.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Važeća zakonska rešenja i najnovije izmene i dopune

 • Zakon o upravljanju otpadom – novousvojene izmene i dopune, sa osvrtom na ranije članove 15, 16, 26, 59, 61, 62, 67. i 70
 • Izrada Plana upravljanja otpadom
 • Izrada Radnog plana upravljanja otpadom
 • Popunjavanje zahteva za  izdavanje dozvole
 • Dobijanje dozvola – izmene u definisanju
 • Kada se dozvola ne izdaje i šta je neophodno od aktivnosti i dokumentacije pribaviti da bi bili izuzeti
 • Kada i na koji način se oduzima dozvola

2) Praktična realizacija na putu od ideje do dobijanja dozvole

 • Prateća zakonska regulativa i dokumentacija neophodna da bi se stiglo do popunjavnaja Zahteva  za određenu, željenu dozvolu
 • Preklapanje državnih institucija
 • Sadašnji ili budući operater
 • Konsultant, stručni saradnik ili projektant
 • Obrađivač dozvole
 • Konkretne situacije iz realnog poslovnog iskustva

 

Način realizacije, kotizacija i popusti:

Obuka se može, po sopstvenom izboru, pratiti u nastavnoj sali Doma kulture Studentski grad, Novi Beograd ili on-line putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 14.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama. Broj mesta u Sali je ograničen na 15.

2. Za učešće putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 13.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Popusti:

 • Za brze uplate – 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije – dodatnih 10%

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3160181 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs