Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Zakon o zaposlenima u javnim službama – primena novih propisa

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta, Pregrevica 168
 • Vreme:15. jun 2018. godine od 10 do 15,30 časova
 • Predavač:Gordana Pođanin, šef Odseka za sistem plata, katalogizaciju i vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru
 • Kotizacija:9.500,00 (+PDV)
 • Popusti:Za uplate u roku od 2 dana - 5%; Za dva i više učesnika iz iste organizacije - 10%

Zakon o zaposlenima u javnim službama – primena novih propisa

Gordana Pođanin

Praktična i interaktivna radionica Zakon o zaposlenima u javnim službama će vam omogućiti da u potpunosti postupate u skladu sa novim propisima:

 • Usklađivanjem Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova sa Uredbom o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru obezbedićete pravilno izvršavanje poslovnih obaveza u 2018. godini koje su proistekle iz novih propisa.
 • Sagledaćete sve nedoumice i probleme u primeni novih propisa i izvršavanju poslovnih obaveza
 • Dobiti odgovor na svako pitanje i rešenje za probleme koji vam se pojavljuju u svakodnevnoj praksi.

Nakon ove radionice polaznici će biti spremni da na uspešan način izrade Pravilnike o organizaciji i sistematizaciji poslova u skladu sa Zakonom o zaposlenima u javnim službama i Uredbom o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru.

Predavač: Gordana Pođanin, šef Odseka za sistem plata, katalogizaciju i vrednovanje radnih mesta u javnom sektoru.

 

NASTAVNI PROGRAM

1) Upoznavanje sa novim propisima koji obavezuju javne službe

 • Međusobni odnos Zakona o zaposlenima u javnim službama i Zakona o sistemu plata u javnom sektoru i Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru, sa osvrtom na Zakon o radu

2) Obaveze javnih službi u 2018. godini

 • Odredbe koje se primenjuju od dana stupanja na snagu Zakona o zaposlenima u javnim službama

3) Usklađivanje pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova

 • Dužnosti i obaveze poslodavca

4) Upoznavanje sa obaveznim elementima Pravilnika u skladu sa Zakonom o zaposlenima u javnim službama i Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru

 • Primeri i prezentacija modela internog akta

5) Obaveze donošenja rešenja o promeni naziva radnog mesta

 • Primeri i prezentacija modela internog akta

6. Obaveza aneksiranja ugovora o radu

7. Prijavljivanje podataka o radnim mestima u registar zaposlenih

8. Donošenje rešenja o koeficijentima

 • Primeri i prezentacija modela internog akta

9. Pitanja i odgovori

 

Kotizacija iznosi 9.500,00 dinara (+PDV).

Popust: Za uplate izvršene u roku od 2 dana od dana prijave odobravamo 5% popusta; Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta (popusti se sabiraju).

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Program možete preuzeti u .pdf formatu ovde

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/509972

osoba za kontakt: Jelena Marinkov

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs

jmarinkov@economicdiplomacy.co.rs