Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Zapošljavanje stranaca – novine u proceduri

Detalji

 • Opcija 1: Dom kulture Studentski grad, Novi Beograd:29. mart 2024. godine od 10h
 • Opcija 2: on line (ZOOM):29. mart 2024. godine od 10h
 • Predavač:Sanja Gavranović, Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja
 • Kotizacija i popusti:14.500 (+PDV), odnosno 13.000 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Zapošljavanje stranaca – novine u proceduri

JEDINSTVENA RADNO-BORAVIŠNA DOZVOLA; DIGITALIZOVAN POSTUPAK OD 1.2.2024; NOVINE U PROCEDURI DOBIJANJA DOZVOLE;

Zapošljavanje stranaca je pretrpelo značajne izmene, koje su regulisane novim Zakonom o zapošljavanju stranaca (usvojen prošle godine), a koji je ušlo u punu primenu 1. februara 2024. godine. Zakon je uspostavio značajno fleksibilnije procedure zapošljavanja stranaca i izdavanje jedinstene boravišne dozvole. Na seminaru ćemo izvršiti komparativnu analizu primene novih zakonskih rešenja sa realnim problemima u njihovoj primeni i načinima za njihovo prevazilaženje.

Predavač: Sanja Gavranović, viša savetnica u Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja

 

NASTAVNI PROGRAM:

1. BLOK

 • Pregled relevantnih propisa iz oblasti zapošljavanja stranaca u Republici Srbiji
 • Zakon o zapošljavanju stranaca i Pravilnik o dozvolama za rad
 • Osnovni pojmovi u postupku zapošljavanja stranaca – dozvola za rad, poslodavac, zapošljavanje, stranac
 • Načela u postupku zapošljavanja stranaca
 • Viza D po osnovu zapošljavanja
 • Objedinjeni zahtev
 • Vrste dozvola za rad u Republici Srbiji (za 7 vrsta dozvola za rad)
 • Dokazi potrebni za izdavanje dozvola za rad
 • Postupak izdavanja dozvola za rad (podnošenje zahteva, saglasnoti, mišljenja, rokovi i dr)

2. BLOK

 • Novine u postupku zapošljavanja stranaca
 • Jedinstvena dozvola za rad i boravak
 • Vrste jedinstvene dozvole
 • Stranci koji imaju pravo na rad bez jedinstvene dozvole za rad i boravak
 • Viza D po osnovu zapošljavanja
 • Postupak izdavanja jedinstvene dozvole
 • Apliciranje za dozvolu za rad u Nacionalnoj službi za zapošljavanje
 • Digitalizovan postupak, u primeni od 1.2.2024. godine – jedinstvena radno-boravišna dozvola

(Ceo program u PDF formatu možete pogledati OVDE )

 

Način realizacije, kotizacija i popusti :

Obuka se može, po sopstvenom izboru, pratiti u nastavnoj sali Doma kulture Studentski grad, Novi Beograd ili on-line putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 14.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 13.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

 • Za sve prijave i uplate izvršene avansno odobrava se 5% popusta.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobrava se dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs