Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Zapošljavanje stranaca i upućivanje na rad u inostranstvo

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme:18. oktobar 2019. godine od 10 do 15,30 časova
 • Predavač:Jasmina Maričić Vukotić, inspektorat za rad RS
 • Kotizacija:10.500,00 (+PDV)
 • Popusti:Za brze uplate (u roku od 2 dana) - 5%; Za dva i više učesnika iz iste organizacije - dodatnih 10%

Zapošljavanje stranaca i upućivanje na rad u inostranstvo

Jasmina Maričić Vukotić, inspektorka rada u Inspektoratu za rad RS

O radionici

Iako je postojeći Zakon o strancima već bio u velikoj meri naklonjen strancima, usvajanjem Izmena i dopuna Zakona o zapošljavanju stranaca, Narodna Skupština je Srbiju učinila još atraktivnijom za strance, olakšavanjem procedura za dobijanje privremenog boravka i radne dozvole. Glavna ideja koja stoji u pozadini izmena ogleda se u poboljšanju poslovne klime u Srbiji, podizanjem konkurentnosti, što posledično uzrokuje i zapošljavanje stranaca u našoj zemlji. Cilj ovih izmena je da olakšaju administrativne procedure vezane za izdavanje radne dozvole, što je od velike koristi strancima.

Istovremeno, Skupština Srbije je usvojila, u junu prošle godine, i Izmene zakona o upućivanju radnika na privremeni rad u inostranstvo koje bi trebalo da spreče da, kao do sada, bilo koja firma može da šalje radnike u inostranstvo, a da lažno prikaže da su ti radnici zaposleni u Srbiji i da se u inostranstvu samo obučavaju ili rade privremeno

Namena radionice:

Radionica je namenjena odgovornim licima i stručnjacima koji primenjuju normativna rešenja u oblasti radno-pravnih odnosa.

Cilj radionice:

Upoznavanje sa ključnim normativnim rešenjima i problemima u njihovoj primeni i konkretne i praktične instrukcije o načinima njihovog rešavanja, u skladu sa zakonskim propisima. Ovakav pristup je u potpunosti opravdan činjenicom da predavač – instruktor ima višegodišnje iskustvo u rešavanju ovih problema u Inspektoratu za rad RS.

Predavač:

Jasmina Maričić Vukotić, inspektorka rada u Inspektoratu za rad RS.

PROGRAM RADIONICE:

I) Zakon o zapošljavanju stranaca (“Sl. glasnik RS”, broj 31/2019)

Nove izmene i dopune Zakona o zapošljavanju stranaca su u primeni od aprila 2019. godine i donete su sa ciljem pojednostavljenja postupka izdavanja radne dozvole.

1) Uslovi za zapošljavanje stranaca

 • Uslovi za zapošljavanje državljana EU

2) Dozvole za rad

a) Lična radna dozvola

b) Dozvola za rad

 • Dozvola za zapošljavnanje
 • Dozvola za zapošljavanje studenata stranaca
 • Dozvola za obavljanje sezonskih poslova

c) Dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja

 • Upućena lica
 • Kretanje u okviru privrednog društva
 • Nezavisni profesionalci
 • Osposobljavanje i usavršavanje

d) Dozvola za samozapošljavanje

3) Na koga se ne odnose uslovi za zapošljavanje

4) Postupak izdavanja, produženja, poništavanja i prestanka važenja dozvole za rad

 • Poništaj radne dozvole
 • Prestanak važenja radne dozvole

5) Podzakonska akta Zakona o zapošljavanju stranaca – Pravilnik o dozvolama za rad (“Sl. glasnik RS”, broj 63/2019, 56/2019)

II) Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, broj 91/2015, 50/2018)

 • Aneks ugovora o radu
 • Prijava na Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja – u skladu sa međunarodnim ugovorima i propisima
 • Priprema za upućivanje na rad u inostranstvo
 • Nadzor nad primenom zakona

Pitanja, odgovori, instrukcije

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

 

Kotizacija za radionicu iznosi 10.500 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal (sa modelima akata) i posluženje u pauzama.

Popusti: Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 10% popusta, a za brze uplate (u roku od 2 dana) odobravamo dodatnih 5% popusta.

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs