Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Zaštita poslovne tajne – usvojen je novi Zakon

Detalji

 • Opcija 1:21. oktobar 2021. godine od 10 časova, Zemun, Pregrevica 168, septembar 2021.
 • Opcija 2:21. oktobar 2021. godine od 10 časova, on line - putem ZOOM platforme
 • Predavači:Eksperti Ministarstva privrede
 • Kotizacija i popust:10.500 (za nastavu u sali); 9.000 (za nastavu on-line); detalji o kotizaciji i popustu na stranici

Zaštita poslovne tajne – usvojen je novi Zakon

Jelica Trninić Šišović i Sandra Tasić, Ministarstvo privrede RS

NOVI TERMIN! Zaštita poslovne tajne: Novi Zakon o zaštiti poslovne tajne usvojen je na sednici Narodne skupštine RS 27. maja 2021. godine, čime su prestale da važe odredbe prethodnog zakona iz 2011. godine.

Smisao zaštite poslovne tajne je da se pravno sankcioniše svaki akt neovlašćenog otkrivanja, umnožavanja, sticanja ili korišćenja od strane trećih lica, poverljivih informacija koje zakonito kontroliše držalac poslovne tajne (fizičko ili pravno lice). Poslovnom tajnom mogu da se zaštite razne vrste informacija kao što su postupci proizvodnje, poslovni i finansijski planovi, reklamne strategije, rezultati ispitivanja tržišta, spiskovi dobavljača i klijenata, arhitektonski projekti, odnosno bilo koja informacija za koju držalac informacije proceni da može da ga učini konkurentnim na tržištu. Zato je važno upoznati se pojmom “zaštita poslovne tajne” i svim novinama koje je u vezi s tim predvideo novi Zakon.

 

Predavači:

 • Jelica Trninić Šišović, načelnica Odeljenja u Sektoru za privredna društva i privredne registre Ministarstva privrede
 • Sandra Tasić, šefica Odseka u Sektoru za privredna društva i privredne registre Ministarstva privrede.

 

Kome je seminar namenjen:

Seminar je namenjen svim subjektima zainteresovanim za pitanja sistema zaštite poslovne tajne: pravnim licima i preduzetnicima, predstavnicima proiozvođača, trgovaca i pružalaca usluga, advokatima, zastupniima upisanim u registar zastupnika koji vodi Zavod za intelektualnu svojinu, državnim organima i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

 

NASTAVNI PROGRAM:

 • Uvod – o poslovnoj tajni
 • Novine Zakona – da li je i na koji način ova materija bila ranije zakonski uređena
 • Nivo zaštite poslovne tajne koji je predviđen novim rešenjima
 • Predviđene sankcije za prekršioce
 • Šta se smatra nezakonitim pribavljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem poslovne tajne
 • Mere koje se mogu preduzeti u zaštiti poslovne tajne
 • Diskusija, pitanja i odgovori, mišljenja, instrukcije…

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u našoj nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme, uz napomenu da je kapacitet sale, iz epidemioloških razloga, sveden na maksimalnih 20 učesnika.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 10.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 9.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popust:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa. Prijavne podatke možete i poslati mejlom, bez popunjavanja obrasca na dole navedene mejl adrese.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs 

edu@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs