Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   ZZPL – praktična primena i usaglašavanje sa GDPR

Detalji

 • WEBINAR:29 januar 2021. godine od 10 časova
 • Predavač:Prof. dr Gojko Grubor, ekspert za primenu GDPR regulative i usaglašenost sa ZZPL RS (detalji na stranici)
 • Kotizacija:11.500,00 (+PDV)
 • NOVOGODIŠNJI POPUST:Samo u ovom terminu - 15% za sve prijave

ZZPL – praktična primena i usaglašavanje sa GDPR

LISTA DOKUMENATA; KLJUČNI KORACI; KONTROLNA LISTA GDPR USAGLAŠENOSTI; PROCES I TEMPLEJT ZA PROCENU RIZIKA; ALATI ZA REGISTAR I DRUGI DOKUMENTI NEOPHODNI U SVAKODNEVNOM POSLU (preko 80 gotovih akata)

Učesnici webinara ZZPL praktična primena i usaglašenost sa GDPR će dobiti neophodna iskustva iz primene GDPR u protekle dve godine od stupanja GDPR na snagu, a posle grejs perioda od dve godine, kao i iskustva iz primene ZZPL u Republici Srbiji.

Od praktičnih znanja, učesnici webinara će dobiti u formi priloga, praktične instrukcije, principe, templejte, korake procesa i procedura za zaštitu LP i implementaciju GDPR/ZZPL zahteva i to:

 • Pisanje obaveznih dokumenata za zaštitu podataka o ličnosti
 • Integrisanu procenu rizika informacione bezbednosti i aktivnosti obrade za podatke o ličnosti
 • Procenu uticaja obrade na prava i slobode fizičkih lica (DPIA)
 • Razumevanje nekih uslova za DPIA (automatizovano odlučivanje, profilisanje, itd)
 • Značaj primene koncepta Podrazumevane i predefinisane zaštite privatnosti
 • Značaj primene koncepta Podrazumevane i predefinisane zaštite prevatnosti
 • Značaj i mesto Recitala GDPR u ZZPL, itd
 • Zahtevi za IT industriju, softverske proizvode, alate za menadžment incidenta informacione bezbednosti i podataka o ličnosti…

Sadržaj priloga (preko 80 gotovih priloga, modela, templejta spremnih za neposredan rad): Lista dokumenata za GDPR usaglašenost; Ključni koraci za implementaciju GDPR; Kontrolna lista GDPR usaglašenosti; Menadžment ličnih podataka; Proces i templejt za procenu integrisanog rizika; alati za registar informacione imovine i registar radnji obrade LP i brojni drugi prilozi koji bitno olakšavaju proces usaglašavanja sa GDPR/ZZPL. Ključni prilozi će, po potrebi i zahtevu polaznika, biti interaktivno diskutovani u toku nastave.

Predavač: Prof. dr Gojko Grubor, ekspert za zaštitu podataka i informacija u računarskim sistemima i mrežama, digitalnu forenziku i upravljanje procesima u informacionim sistemima.

 

NASTAVNI PROGRAM webinara ZZPL praktična primena i usaglašenost sa GDPR

1) EU GDPR / ZZPL – integrisana procena rizika informacione bezbednosti i aktivnosti obrade za podatke o ličnosti

 • Metodologija integrisane procene i tretmana rizika
 • Model (templejt) alata za integrisanu procenu rizika
 • Zapisi procene rizika
 • Plan i projekat tretmana rizika
 • Katalog rizika
 • Katalog tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera za tretman rizika

2) Iskustva problemi i izazovi GDPR/ZZPL usaglašavanja u EU i Republici Srbiji

 • Zahtevi GDPR/ZZPL masovno prihvaćeni u praksi
 • Vremenski najzahtevnije aktivnosti
 • Značaj proaktivne pripreme za GDPR/ZZPL usaglašavanje (procena rizika)
 • Iskustva iz primene ZZPL u RS
 • Problemi primene GDPR/ ZZPL u RS
 • Najčešća nerazumevanja zahteva GDPR/ZZPL (koncept i razlozi za DPIA, profilisanje, itd)
 • Zahtevi EU za IT industriju (razvoj softvera, proaktivni monitoring za sprečavavnje incidenta)
 • Sajber napadi i alati za zaštitu, itd…

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija za obuku iznosi 11.500 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu i nastavni materijal.

U okviru tradicionalne akcije NOVOGODIŠNJIH POPUSTA, samo u ovom terminu odobravamo 15% popusta na sve prijave.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs