Obuke

Početna   /   Obuke

Loading ...

Novi Zakon o elektronskom fakturisanju

MINISTARSTVO FINANSIJA JE 1.9.2021. GODINE OBJAVILO NAJNOVIJE TEHNIČKO UPUTSTVO O SADRŽAJU I KONCEPTU POTREBNOG XML FAJLA I SPECIFIKACIJI APLIKATIVNOG INTERFACE-A KA SEF SISTEMU. Ukoliko ste propustili priliku da se informišete o novom Zakonu, priključite se novoj grupi. Novi Zakon o elektronskom fakturisanju usvojen je u Narodnoj skupštini RS 28. aprila 2021. godine, i objavljen u […]

Detaljnije

Loading ...

Zakon o privrednim društvima – usvojene su izmene i dopune

NOVI ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U APR-U I ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA Zakon o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS”, br. 109/21 od 19. novembra 2021. godine) izmenjen je i dopunjen u cilju unapređenja zaštite prava manjinskih članova društva, usklađivanja i sa odredbama Direktive (EU) 2017/828 Evropskog parlamenta i Saveta […]

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Važeći Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu je samo delimično usklađen sa okvirnom Direktivom 89/391EEZ, zbog čega je Vlada izradila Nacrt novog Zakona. Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu će vrlo brzo ući u skupštinsku proceduru i, izmenama i dopunama normativnog okvira u ovoj oblasti, povećaće nivo usklađenosti sa Direktivom. Neophodno je […]

Detaljnije

Loading ...

Škola javnih nabavki – “od A do Š”

Naša jedinstvena Škola javnih nabavki upisuje 18. generaciju. Kroz 6 nastavnih modula (36 nastavnih časova) obučićete se za kompletan samostalan rad u oblasti javnih nabavki a ujedno i pripremiti za polaganje ispita za službenika za javne nabavke. Ovog puta omogućavamo istovremeno praćenje nastave u sali i on line - putem ZOOM platforme, uz veliki tradicionalni novogodišnji popust.

Detaljnije

Loading ...

Nove smernice za poslovanje javnih preduzeća za 2022. godinu

Izašle su nove smernice za izradu programa poslovanja javnih preduzeća za 2022. godinu, uputstva o načinima izrade godišnjeg programa poslovanja, planiranje zarada zaposlenih i izrada plana zapošljavanja kao i instrukcije za sistem praćenja godišnjeg programa poslovanja. Eksperti Ministarstva privrede govoriće o ovome na našem seminaru 19.11.2021. godine.

Detaljnije

Loading ...

Zakon o rodnoj ravnopravnosti – obaveze poslodavaca i zaposlenih

U Skupštini Srbije usvojen je novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti (“Službeni glasnik RS” broj 52/2021 od 24. maja 2021. godine), a 14.10.2021. Vlada Srbije usvojila je i Nacionalnu strategiju za rodnu ravnopravnost. Zakonom se uređuju vrste planskih akata u oblasti rodne ravnopravnosti i načini zveštavanja o njihovoj realizaciji, institucionalni okvir za ostvarivanje rodne ravnopravnosti, nadzor […]

Detaljnije

Loading ...

Plan javnih nabavki za 2022. godinu

KREIRANJE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU NA PORTALU JAVNIH NABAVKI – uz prezentaciju direktno na Portalu javnih nabavki, po principu “korak po korak”, informišite se kako se ispravno unosi plan javnih nabavki za 2022. godinu i kako se unose njegove izmene.   Predavač: Mladen Alempijević, rukovodilac Grupe za analizu i razvoj sistema javnih nabavki […]

Detaljnije

Loading ...

Ažuriranje podataka – procena i ocena rizika u sistemu SPN i FT

Radionica “Ažuriranje podataka – procena i ocena rizika u sistemu SPN i FT” je praktična sa prikazima određenih konkretnih rešenja. Cilj je interaktivno učestvovanje polaznika kako bi se upoznao sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i razjasnile nedoumice o pitanjima koja je potrebno da obveznik samostalno uredi na osnovu zakonskih rešenja. Cilj obuke […]

Detaljnije

Loading ...

Poreska kontrola – najnovije zakonske izmene

Kako da se ponašate u postupku poreske kotnrole i izbegnete plaćanje visokih kazni ukoliko prekršite odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koje su najnovije izmene koje se odnose na postupak poreske kontrole, koje radne morate preduzeti, kako da uskladite interne akte sa zakonskim odredbama, koje obrasce ste dužni da podnesete, koje evidencije da […]

Detaljnije

Loading ...

Novine u planiranju i izveštavanju u oblasti poslovanja javnih preduzeća

NOVI TERMIN! Novine u planiranju u javnim preduzećima, smernice za izradu dugoročnog i srednjoročnog plana, popunjavanje ZIP obrasca, novine u izveštavanju i planiranju - digitalizacija sveukupnog procesa ... Sve o ovim novinama saznajte na seminaru kog realizujemo u saradnji sa ekspertima Ministarstva privrede 12. oktobra 2021. godine u nastavnoj sali Instituta i on line.

Detaljnije

Loading ...

Zaštita poslovne tajne – usvojen je novi Zakon

NOVI TERMIN! Zaštita poslovne tajne: Novi Zakon o zaštiti poslovne tajne usvojen je na sednici Narodne skupštine RS 27. maja 2021. godine, čime su prestale da važe odredbe prethodnog zakona iz 2011. godine. Smisao zaštite poslovne tajne je da se pravno sankcioniše svaki akt neovlašćenog otkrivanja, umnožavanja, sticanja ili korišćenja od strane trećih lica, poverljivih […]

Detaljnije

Loading ...

Povrede na radu – procedura i obaveze

Povrede na radu su sve češća  pojava kod visokorizičnih poslova. Njihova  prevencija, tretman i posledice regulisane su većim brojem zakonskih odredbi, a najviše Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (sa podzakonskim aktima) i Zakonom o radu. Ovaj seminar daje celovitu informaciju o obavezama poslodavaca sa aspekta oba navedena  zakona u slučaju povrede na radu, […]

Detaljnije

Loading ...

Zapošljavanje i samozapošljavanje stranaca – izmene propisa

ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE STRANACA U RS I UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO – PRIMENA ZAKONSKIH ODREDBI, NOVOG PRAVILNIKA I PLANIRANE NOVINE – IZMENE Počev od 1. januara 2019. godine, osim stranaca koji poseduju odobreni privremeni boravak i stalno nastanjenje, i stranci koji poseduju vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja (vizu D) mogu […]

Detaljnije

Loading ...

Poslovni excel Napredni nivo

PREKO ZOOM PLATFORME! Škola informatičko-poslovnih veština Instituta za ekonomsku dipilomatiju vas poziva na obuku: Poslovni Excel napredni nivo u 24 nastavna časa.  Danas je svakoj firmi potrebna osoba vešta i brza u upravljanju Excel alatima. Mnogi korisnici ne upotrebljavaju čak 95% njegovih funkcija, a one koje koriste ne upotrebljavaju u punom obimu. Istovremeno, Excel se […]

Detaljnije

Loading ...

Poslovni Excel osnovni i srednji nivo

Obuka za Poslovni Excel osnovni i srednji nivo se realizuje ON LINE, PREKO ZOOM PLATFORME Obuka polazi od osnovnog nivoa što će Vam omogućiti da znanje koje već imate u korišćenju Excel-a sistematizujete, odnosno da ovladate osnovama Excel-a ukoliko nemate nikakvo predznanje. Na ovako formiranu osnovu, nastavlja se srednji nivo (kome je posvećen veći deo […]

Detaljnije

Loading ...

Disciplinske mere i kazne

NOVI TERMIN! Kako zaposleni može da prekrši radnu disciplinu i radne obaveze? Koje mere poslodavac može da preduzme pre nego što uđe u proceduru otkaza? Kakva je otkazna procedura zakonski ispravna? Odgovore na ova i sva druga pitanja iz ove oblasti dobićete od eksperata sa dugogodišnjim inspekcijskim iskustvom.

Detaljnije

Loading ...

Osnovna obuka za medijatore

NAKON LETNJE PAUZE, OGLAŠAVAMO NOVI TERMIN - Postanite licencirani medijator. Bez dodatnih ispita i provera, automatski stičete pravo upisa u Registar posrednika Ministarstva pravde, čime ostvarujete mogućnost da se bavite ovim poslom. Zbog brojnih benefita koje donosi on line nastava - na vaš zahtev u ovom terminu obuku realizujemo preko ZOOM platforme.

Detaljnije

Loading ...

Zakon o rodnoj ravnopravnosti

U Skupštini Srbije usvojen je novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti (“Službeni glasnik RS” broj 52/2021 od 24. maja 2021. godine). Ovim zakonom uređuju se vrste planskih akata u oblasti rodne ravnopravnosti i načini zveštavanja o njihovoj realizaciji, institucionnalni okvir za ostvarivanje rodne ravnopravnosti, nadzor nad primmenom zakona i druga pitanja od značaja za ostvarivanje i […]

Detaljnije

Loading ...

Sprečavanje pranja novca i FT – okrugli sto

Postavka propisa, izgradnja internog sistema od imenovanja lica za primenu propisa do prijave SAR, interni akti - popis i sastavni delovi internog akta, Zakon o SPNFT i Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom terorista - Sve na jednom mestu, saznajte, pitajte, sugerišite, rešite problem, na Okruglom stolu kog realizujemo 9.8.2021. godine.

Detaljnije

Loading ...

Konferencija o radnim odnosima

RADNI ODNOSI, BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SUDSKU PRAKSU Oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu regulisane su velikim brojem normativnih akata (zakona, uredbi, pravilnika…). Kako bi se postupalo u skladu sa njima, neophodno je odlično poznavanje svih odredbi i njihovo međusobno usaglašavanje. Konferencija koju organizujemo […]

Detaljnije

Loading ...

Integrisana procena rizika IB

INTEGRISANA PROCENA RIZIKA INFORMACIONE BEZBEDNOSTI – METODOLOGIJA I ALATI I AKTIVNOSTI OBRADE ZA PODATKE O LIČNOSTI, USAGLAŠAVANJE SA EU I NACIONALNIM ZAKONODAVSTVOM Akcenat seminara biće stavljen na praktična znanja, tehnike i alate, a polaznici će dobiti u formi priloga praktične instrukcije, principe, templejte, korake procesa i procedura za zaštitu podataka o ličnosti i implementaciju GDPR/ZZPL […]

Detaljnije

Loading ...

Dani javnih nabavki

Miloš Jović i Danijela Bojović, vrhunski eksperti i predavači iz oblasti javnih nabavki, vodiće vas kroz Dane javnih nabavki koje realizujemo u dvorcu Kaštel u Ečkoj (u blizini Zrenjanina). U predivnom i mirnom ambijentu, u dva nastavna dana, dobićete sve informacije, rešenja kao i praktične instrukcije za rad u ovoj oblasti, Iskoristite priliku da naučite, ali i da se opustite i družite.

Detaljnije

Loading ...

MRS – Međunarodni računovodstveni standardi

Naša obuka za MRS knjigovodstvo (međunarodni računovodstveni standardi) će omogućiti učesnicima da steknu znanje iz računovodstvenih standarda, posle čega će biti osposobljeni da primene standard u svakodnevnom knjiženju. Posebna pažnja biće posvećena pripremi i sastavljanju Izveštaja o novčanim tokovima u skladu sa MRS. Obuka je usklađena sa propisima koji regulišu oblast računovodstva i oblast međunarodnih […]

Detaljnije

Loading ...

Platni promet sa inostranstvom

NOVI TERMIN! Koje su specifičnost platnog prometa sa inostranstvom, koji su rizici, instrumenti obezbeđenja? Uz instrukcije vrhunskog stručnjaka dobićete smernice za kompletno i celishodno sprovođenje svake pojedinačne transakcije - od pripreme, preko provere i praćenja njene realizacije, na vebinaru kog realizujemo 23. juna 2021. godine.

Detaljnije

Loading ...

Kreditni poslovi sa inostranstvom

Upoznajte se sa aktuelnim izmenama propisa o kreditnim poslovima sa inostranstvom (“Sl. glasnik RS” 122/20 od 9.10.20. i “Sl. glasnik RS” 3/21 od 15.1.21), vrstama kreditnih poslova sa inostranstvom i uslovima za njihovo zaključenje, sa alternativnim načinima prestanka potraživanja u poslovanju sa inostranstvom, kao i sa drugim aktuelnostima iz deviznog poslovanja.

Detaljnije

Loading ...

Za ponuđače: Javne nabavke po partijama – pametne partije

Rad na Portalu javnih nabavki za ponuđače:  PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE OBLIKOVANE PO PARTIJAMA I OPCIJA “PAMETNE PARTIJE”   Predavač: Jelena Vlahović, Kancelarija za javne nabavke   NASTAVNI PROGRAM: Pretraga i favoriti na Portalu javnih nabavki Upoznavanje sa objavljenim postupkom javne nabavke po partijama Kreiranje Izjave o ispunjenosti kriterijuma Priprema i podnošenje ponude […]

Detaljnije

Loading ...

Za naručioce: javne nabavke po partijama – pametne partije

Rad na Portalu javnih nabavki za naručioce:  SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE OBLIKOVANE PO PARTIJAMA I OPCIJA “PAMETNE PARTIJE”   Predavač: Jelena Vlahović, Kancelarija za javne nabavke   NASTAVNI PROGRAM: Partije u planu javnih nabavki Izuzimanje određene partije od obaveze sprovođenja postupka Priprema i objavljivanje javne nabavke oblikovane po partijama na Portalu javnih nabavki Priprema i […]

Detaljnije

Loading ...

Upoznavanje i praćenje stranke – SPN i FT

Šta znači upoznavanje i praćenje stranke? Kako se uspostavlja, odakle se kreće, koji su periodu praćenja? Sistem polazi od matrica rizika koje predstavljaju prvu ocenu klijenta, ali kako da budete sigurni da je matrica dobro postavljena? Šta su preporuke za početne korake? Kada peispitati zaključke? Kako vas poznavanje i praćenje stranke dovodi do sumnjive aktivnosti? […]

Detaljnije

Loading ...

Novi Pravilnik o PDV-u

Na osnovu Zakona o porezu na dodatu vrednost koji je usvojen prošle godine, donet je novi Pravilnik o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, broj 37/2021), koji je regulisana bliža primena Zakonna, a koja je do sada bila utvrđena velikim brojem podzakonskih propisa. Ovaj novi Pravilnik o PDV-u se primenjuje od 1. jula 2021. […]

Detaljnije

Loading ...

Forenzičko računovodstvo

Šta je forenzičko računovodstvo: Kako bi obezbedili normalno i sa zakonima usklađeno poslovanje i zaštitili sopstveni prihod, privredni subjekti su prinuđeni da se bave istraživanjem velikog broja najrazličitijih prevara, raznih kriminalnih radnji i obmana. Forenzičko računovodstvo koristi različite tehnike za otkrivanje prevara i krivičnih radnji u oblasti privrednog poslovanja, bavi se definisanjem samog profila učinioca […]

Detaljnije

Loading ...

Informaciona imovina

Informaciona imovina kao pojam nije detaljno objašnjena čak ni u dokumentima internacionalnih standarda. Često je nejasan i predstavlja problem korisnicima dokumenata. ISO 27000 “Overview and Vocabulary” pominje informacionu imovinu čak 33 puta, ali je nikad ne definiše. Ipak, da bi sistem bezbednosti u firmi mogao da funkcioniše, neophodno je da razumemo šta je informaciona imovina, […]

Detaljnije

Loading ...

Medijacija za menadžere – tehnike i alati

O obuci Medijacija za menadžere: Menadžeri se u svom radnom okruženju svakodnevno nalaze pred izazovom da pomire razne potrebe i interese koji im se postavljaju, kako interno, tako i eksterno. Narušeni odnosi, potrebe i interesi često dovode do konflikta koje zaposleni ne momgu sami da reše. Od menadžera se očekuje da identifikuje probleme i efikasno […]

Detaljnije

Loading ...

Škola upavljanja ljudskim resursima

Oglašavamo inovirani, osmi nastavni ciklus Škole upravljanja ljudskim resursima. Priključite se novoj grupi, i kroz 28 (+5) nastavnih časova savladajte savremeni koncept upravljanja ljudskim resursima, upoznajte se sa najnovijim trendovima u njegovoj primeni i postanite stručnjak za upravljanje ljudskim resursima. Posebna pažnja biće posvećena HRM-u u uslovima pandemije i rada od kuće.

Detaljnije

Loading ...

Portal javnih nabavki – obuka

E-KATALOG I PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA Predavač: ekspert iz Kancelarije za javne nabavke.   Portal javnih nabavki je ušao u punu upotrebu 1. jula 2020. godine. Većina naručilaca i ponuđača je do sada uglavnom savladala njegovu upotrebu. Zato, ovog puta pažnju posvećujemo posebno značajnim temama koje do sada nisu bile obrađivane.     NASTAVNI PROGRAM: 1. […]

Detaljnije

Loading ...

Jedinstveni informacioni sistem prosvete – od vrtića do fakulteta

Obuka za praktičan rad u Jedinstvenom informacionom sistemu prosvete - kako da pravilno i zakonski ispravno postupate. Svaki polaznik će dobiti savet, mišljenje i instrukciju o najadekvatnijem postupanju za konkretan slučaj od vrhunskih eksperata - doskorašnji savetnik u Ministarstvu prosvete i IT stručnjak za elektronsko poslovanje.

Detaljnije

Loading ...

Budžetsko računovodstvo i izveštavanje

Vebinar je posvećen propisima iz oblasti budžetskog računovodstva. Polaznici će biti obučeni za knjiženje poslovnih promena primenom kontnog plana za budžetski sitem i sastavljanje finansijskih izveštaja. Samo oni finansijski izveštaji koji daju objektivne i istinite podatke i ne sadrže materijalno značajne greške, neće biti podvrgnuti kaznenim merama od strane nadležnih institucija protiv odgovornih lica. Nastava […]

Detaljnije

Loading ...

Praktičan rad na Registru zaposlenih kod korisnika javnih sredstava

Od 1. januara 2021. godine za vođenje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava nadležan je Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja. Obučite se za unos podataka na testnom portalu Centralnog registra uz predavača iz nadležne institucije.

Detaljnije

Loading ...

E faktura – Predlog novog Zakona

IZRADA, PROMET I ČUVANJE ELEKTRONSKIH RAČUNOVODSTVENIH ISPRAVA U SKLADU SA NOVIM PROPISIMA NOVI TERMIN –  Novi Zakon o računovodstvu konkretizuje načine korišćenja e-faktura i svih drugih računovodstvenih isprava u elektronskom obliku sa egzaktno navedenim uslovima. Vlada RS je nedavno usvojila Predlog Zakona o elektronskom fakturisanju najavljuje nove rokove i obaveze koji donose značajne promene u načinu […]

Detaljnije

Loading ...

Izrada i bezbednost elektronskih dokumenata

NOVI TERMIN! Nove zakonske obaveze koje definišu obaveznost, operativna postupanja i način upotrebe elektronskih dokumenata, kao i zaštitu elektronskih dokumenata, naročito u uslovima "rada od kuće", biće prezentovane na webinaru kog realizujemo 13. aprila 2021. godine. Obezbeđeni su primeri i modeli normativnih akata u elektronsko obliku za sve polaznike.

Detaljnije

Loading ...

Rad od kuće – zakonske obaveze

Rad od kuće sve više postaje uobičajeni način obavljanja poslova. Zbog pandemije zarazne bolesti COVID 19 veliki broj firmi je bio prinuđen da se u potpunosti ili povremeno preorijentiše na rad od kuće, a mnoge firme su uvidele značajne prednosti. Međutim, ovaj način rada nije prosto fizičko izmeštanje zaposlenih van prostorija poslodavca, već je vrlo […]

Detaljnije

Loading ...

Porez na imovinu za 2021. godinu

NOVI TERMIN! POREZ NA IMOVINU ZA 2021. GODINU U SKLADU SA NAJNOVIJIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA Porez na imovinu kod obveznika koji vode poslovne knjige, utvrđuje se svake godine, do 31. marta i podnosi poreska prijava. Najnovije izmene i dopune Zakona o porezu na imovinu usvojene su 27.11.2020. godine (“Sl. glasnik RS”, broj 144/2020) i […]

Detaljnije

Loading ...

Medijacija u privrednim sporovima – specijalizovana obuka

Na vaš zahev ponovo realizujemo specijalizovanu obuku za medijaciju u oblasti privrednih sporova. Osim što ćete steći veštine za posredovanje u ovoj oblasti, učešćem na ovoj obuci ujedno i ispunjavate zakonsku obavezu za produženje svoje osnovne licence. Nastava će se realizovati 25. i 26. marta 2021. godine preko veb platforme.

Detaljnije

Loading ...

Bolovanje – pravo i zloupotreba, specifičnosti “covid bolovanja”

NOVI TERMIN! Kako da utvrdite, odnosno dokažete da li se radi o korišćenju prava na bolovanje ili zloupotrebi istog? Koje su obaveze poslodavca i zaposlenog prema poslodavcu? Koje su specifičnosti prava na bolovanje izazvano bolešću COVID-19 i moguće zloupotrebe... Iskoristite novu priliku da dobijete odgovore na ova i mnoga druga pitanja.

Detaljnije

Loading ...

Jedinstveni informacioni sistem prosvete u predškolskim ustanovama

Internom uredbom Ministarstva prosvete, uvedena je obaveza za sve ustanove predškolskog obrazovanja i vaspitanja da unesu grupu podataka u novi informacioni sistem Ministarstva – Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP). Naša radionica ima za cilj da pomogne svim ustanovama u ispunjenju ove obaveze prikazom načina i metoda pravilnog unosa traženih podataka. Napominjemo da je mart mesec […]

Detaljnije

Loading ...

Obuka za primenu propisa iz oblasti SPN i FT

Na našoj celovitoj obuci za primenu propisa iz oblasti SPN i FT, koju realizujemo 26.2.2021. godine, osposobite se za praktičan rad u ovoj oblasti i za zadovoljavanje svih zakonskih obaveza koje pred vas stavljaju ovi propisi. Obuku vodi iskusan trener, konsultant OEBS-a sa dugogodišnjim praktičnim i predavačkim iskustvom u ovoj oblasti.

Detaljnije

Loading ...

Manipulacija na radnom mestu

“Da li imate problema sa autoritetom?” (Ne usuđuj se da mi se suprotstaviš)                  “Naš mladi kolega polako napreduje, ali je još dug put pred njim” (Ne ističi se, nikad nećeš biti bolji”)                  “Koleginice, Vaša lepota nije dovoljna za rezultate […]

Detaljnije

Loading ...

Ugovori iz radnog odnosa i van njega

U oblasti radnog prava vrši se učestalo inoviranje propisa, kako Zakona o radu, tako i drugih propisa kojima se uređuju prava i obaveze u oblasti rada (Zakon o agencijskom zapošljavanju, Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakon o zaštiti uzbunjivača, kao i zakona kojima se uređuju druge oblasti […]

Detaljnije

Load More