Obuke

Početna   /   Obuke

Loading ...

Zakon o rodnoj ravnopravnosti

U Skupštini Srbije usvojen je novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti (“Službeni glasnik RS” broj 52/2021 od 24. maja 2021. godine). Ovim zakonom uređuju se vrste planskih akata u oblasti rodne ravnopravnosti i načini zveštavanja o njihovoj realizaciji, institucionnalni okvir za ostvarivanje rodne ravnopravnosti, nadzor nad primmenom zakona i druga pitanja od značaja za ostvarivanje i […]

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o elektronskom fakturisanju

Ukoliko ste zbog godišnjih odmora propustili priliku da se informišete o novom Zakonu, priključite se novoj grupi u avgustu. Novi Zakon o elektronskom fakturisanju usvojen je u Narodnoj skupštini RS 28. aprila 2021. godine, i objavljen u Službenom glasniku RS 44/2021 od 29.4.2021. godine. Predstavlja jednu od najkompleksnijih novina u poslovanju koju će morati da […]

Detaljnije

Loading ...

Škola javnih nabavki – “od A do Š”

U toku je upis 17. generacije jedinstvene Škole javnih nabavki. Kroz 6 nastavnih modula (36 nastavnih časova) obučićete se za kompletan samostalan rad u oblasti javnih nabavki a ujedno i pripremiti za polaganje ispita za službenika za javne nabavke. Ovog puta omogućavamo istovremeno praćenje nastave u sali i on line - putem ZOOM platforme, i tradicionalno, odobravamo velike popuste.

Detaljnije

Loading ...

Zaštita poslovne tajne – usvojen je novi Zakon

NOVI TERMIN! Zaštita poslovne tajne: Novi Zakon o zaštiti poslovne tajne usvojen je na sednici Narodne skupštine RS 27. maja 2021. godine, čime su prestale da važe odredbe prethodnog zakona iz 2011. godine. Smisao zaštite poslovne tajne je da se pravno sankcioniše svaki akt neovlašćenog otkrivanja, umnožavanja, sticanja ili korišćenja od strane trećih lica, poverljivih […]

Detaljnije

Loading ...

Sprečavanje pranja novca i FT – okrugli sto

Postavka propisa, izgradnja internog sistema od imenovanja lica za primenu propisa do prijave SAR, interni akti - popis i sastavni delovi internog akta, Zakon o SPNFT i Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom terorista - Sve na jednom mestu, saznajte, pitajte, sugerišite, rešite problem, na Okruglom stolu kog realizujemo 9.8.2021. godine.

Detaljnije

Loading ...

Novine u planiranju i izveštavanju u oblasti poslovanja javnih preduzeća

NOVI TERMIN! Novine u planiranju u javnim preduzećima, smernice za izradu dugoročnog i srednjoročnog plana, popunjavanje ZIP obrasca, novine u izveštavanju i planiranju - digitalizacija sveukupnog procesa ... Sve o ovim novinama saznajte na seminaru kog realizujemo u saradnji sa ekspertima Ministarstva privrede 17. avgusta 2021. godine u nastavnoj sali Instituta.

Detaljnije

Loading ...

Konferencija o radnim odnosima

RADNI ODNOSI, BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SUDSKU PRAKSU Oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu regulisane su velikim brojem normativnih akata (zakona, uredbi, pravilnika…). Kako bi se postupalo u skladu sa njima, neophodno je odlično poznavanje svih odredbi i njihovo međusobno usaglašavanje. Konferencija koju organizujemo […]

Detaljnije

Loading ...

Integrisana procena rizika IB

INTEGRISANA PROCENA RIZIKA INFORMACIONE BEZBEDNOSTI – METODOLOGIJA I ALATI I AKTIVNOSTI OBRADE ZA PODATKE O LIČNOSTI, USAGLAŠAVANJE SA EU I NACIONALNIM ZAKONODAVSTVOM Akcenat seminara biće stavljen na praktična znanja, tehnike i alate, a polaznici će dobiti u formi priloga praktične instrukcije, principe, templejte, korake procesa i procedura za zaštitu podataka o ličnosti i implementaciju GDPR/ZZPL […]

Detaljnije

Loading ...

Disciplinske mere i kazne

Kako zaposleni može da prekrši radnu disciplinu i radne obaveze Koje mere poslodavac može da preduzme pre nego što uđe u proceduru otkaza Kakva je otkazna procedura zakonski ispravna Iskustva i primeri iz sudske prakse u slučajevima očigledno povrešenog prava zaposlenog - odgovore na ova sva druga pitanja iz ove oblasti dobićete od eksperta sa ogromnim inspekcijskim iskustvom kao i od višeg tužioca (ranije sudije) na seminaru 28.6.2021. godine

Detaljnije

Loading ...

Dani javnih nabavki

Miloš Jović i Danijela Bojović, vrhunski eksperti i predavači iz oblasti javnih nabavki, vodiće vas kroz Dane javnih nabavki koje realizujemo u dvorcu Kaštel u Ečkoj (u blizini Zrenjanina). U predivnom i mirnom ambijentu, u dva nastavna dana, dobićete sve informacije, rešenja kao i praktične instrukcije za rad u ovoj oblasti, Iskoristite priliku da naučite, ali i da se opustite i družite.

Detaljnije

Loading ...

MRS – Međunarodni računovodstveni standardi

Naša obuka za MRS knjigovodstvo (međunarodni računovodstveni standardi) će omogućiti učesnicima da steknu znanje iz računovodstvenih standarda, posle čega će biti osposobljeni da primene standard u svakodnevnom knjiženju. Posebna pažnja biće posvećena pripremi i sastavljanju Izveštaja o novčanim tokovima u skladu sa MRS. Obuka je usklađena sa propisima koji regulišu oblast računovodstva i oblast međunarodnih […]

Detaljnije

Loading ...

Platni promet sa inostranstvom

NOVI TERMIN! Koje su specifičnost platnog prometa sa inostranstvom, koji su rizici, instrumenti obezbeđenja? Uz instrukcije vrhunskog stručnjaka dobićete smernice za kompletno i celishodno sprovođenje svake pojedinačne transakcije - od pripreme, preko provere i praćenja njene realizacije, na vebinaru kog realizujemo 23. juna 2021. godine.

Detaljnije

Loading ...

Kreditni poslovi sa inostranstvom

Upoznajte se sa aktuelnim izmenama propisa o kreditnim poslovima sa inostranstvom (“Sl. glasnik RS” 122/20 od 9.10.20. i “Sl. glasnik RS” 3/21 od 15.1.21), vrstama kreditnih poslova sa inostranstvom i uslovima za njihovo zaključenje, sa alternativnim načinima prestanka potraživanja u poslovanju sa inostranstvom, kao i sa drugim aktuelnostima iz deviznog poslovanja.

Detaljnije

Loading ...

Osnovna obuka za medijatore

NOVI TERMIN - U NASTAVNOJ SALI! Postanite licencirani medijator. Bez dodatnih ispita i provera, automatski stičete pravo upisa u Registar posrednika Ministarstva pravde, čime ostvarujete mogućnost da se bavite ovim poslom. Konačno, posle više od pola godine, radićemo uživo, u nastavnoj sali Instituta - ne propustite priliku, obzirom da je epidemiološka situacija, iako trenutno povoljna, ipak i dalje nestabilna.

Detaljnije

Loading ...

Za ponuđače: Javne nabavke po partijama – pametne partije

Rad na Portalu javnih nabavki za ponuđače:  PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE OBLIKOVANE PO PARTIJAMA I OPCIJA “PAMETNE PARTIJE”   Predavač: Jelena Vlahović, Kancelarija za javne nabavke   NASTAVNI PROGRAM: Pretraga i favoriti na Portalu javnih nabavki Upoznavanje sa objavljenim postupkom javne nabavke po partijama Kreiranje Izjave o ispunjenosti kriterijuma Priprema i podnošenje ponude […]

Detaljnije

Loading ...

Za naručioce: javne nabavke po partijama – pametne partije

Rad na Portalu javnih nabavki za naručioce:  SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE OBLIKOVANE PO PARTIJAMA I OPCIJA “PAMETNE PARTIJE”   Predavač: Jelena Vlahović, Kancelarija za javne nabavke   NASTAVNI PROGRAM: Partije u planu javnih nabavki Izuzimanje određene partije od obaveze sprovođenja postupka Priprema i objavljivanje javne nabavke oblikovane po partijama na Portalu javnih nabavki Priprema i […]

Detaljnije

Loading ...

Upoznavanje i praćenje stranke – SPN i FT

Šta znači upoznavanje i praćenje stranke? Kako se uspostavlja, odakle se kreće, koji su periodu praćenja? Sistem polazi od matrica rizika koje predstavljaju prvu ocenu klijenta, ali kako da budete sigurni da je matrica dobro postavljena? Šta su preporuke za početne korake? Kada peispitati zaključke? Kako vas poznavanje i praćenje stranke dovodi do sumnjive aktivnosti? […]

Detaljnije

Loading ...

Novi Pravilnik o PDV-u

Na osnovu Zakona o porezu na dodatu vrednost koji je usvojen prošle godine, donet je novi Pravilnik o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, broj 37/2021), koji je regulisana bliža primena Zakonna, a koja je do sada bila utvrđena velikim brojem podzakonskih propisa. Ovaj novi Pravilnik o PDV-u se primenjuje od 1. jula 2021. […]

Detaljnije

Loading ...

Forenzičko računovodstvo

Šta je forenzičko računovodstvo: Kako bi obezbedili normalno i sa zakonima usklađeno poslovanje i zaštitili sopstveni prihod, privredni subjekti su prinuđeni da se bave istraživanjem velikog broja najrazličitijih prevara, raznih kriminalnih radnji i obmana. Forenzičko računovodstvo koristi različite tehnike za otkrivanje prevara i krivičnih radnji u oblasti privrednog poslovanja, bavi se definisanjem samog profila učinioca […]

Detaljnije

Loading ...

Informaciona imovina

Informaciona imovina kao pojam nije detaljno objašnjena čak ni u dokumentima internacionalnih standarda. Često je nejasan i predstavlja problem korisnicima dokumenata. ISO 27000 “Overview and Vocabulary” pominje informacionu imovinu čak 33 puta, ali je nikad ne definiše. Ipak, da bi sistem bezbednosti u firmi mogao da funkcioniše, neophodno je da razumemo šta je informaciona imovina, […]

Detaljnije

Loading ...

Medijacija za menadžere – tehnike i alati

O obuci Medijacija za menadžere: Menadžeri se u svom radnom okruženju svakodnevno nalaze pred izazovom da pomire razne potrebe i interese koji im se postavljaju, kako interno, tako i eksterno. Narušeni odnosi, potrebe i interesi često dovode do konflikta koje zaposleni ne momgu sami da reše. Od menadžera se očekuje da identifikuje probleme i efikasno […]

Detaljnije

Loading ...

Škola upavljanja ljudskim resursima

Oglašavamo inovirani, osmi nastavni ciklus Škole upravljanja ljudskim resursima. Priključite se novoj grupi, i kroz 28 (+5) nastavnih časova savladajte savremeni koncept upravljanja ljudskim resursima, upoznajte se sa najnovijim trendovima u njegovoj primeni i postanite stručnjak za upravljanje ljudskim resursima. Posebna pažnja biće posvećena HRM-u u uslovima pandemije i rada od kuće.

Detaljnije

Loading ...

Portal javnih nabavki – obuka

E-KATALOG I PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA Predavač: ekspert iz Kancelarije za javne nabavke.   Portal javnih nabavki je ušao u punu upotrebu 1. jula 2020. godine. Većina naručilaca i ponuđača je do sada uglavnom savladala njegovu upotrebu. Zato, ovog puta pažnju posvećujemo posebno značajnim temama koje do sada nisu bile obrađivane.     NASTAVNI PROGRAM: 1. […]

Detaljnije

Loading ...

Jedinstveni informacioni sistem prosvete – od vrtića do fakulteta

Obuka za praktičan rad u Jedinstvenom informacionom sistemu prosvete - kako da pravilno i zakonski ispravno postupate. Svaki polaznik će dobiti savet, mišljenje i instrukciju o najadekvatnijem postupanju za konkretan slučaj od vrhunskih eksperata - doskorašnji savetnik u Ministarstvu prosvete i IT stručnjak za elektronsko poslovanje.

Detaljnije

Loading ...

Budžetsko računovodstvo i izveštavanje

Vebinar je posvećen propisima iz oblasti budžetskog računovodstva. Polaznici će biti obučeni za knjiženje poslovnih promena primenom kontnog plana za budžetski sitem i sastavljanje finansijskih izveštaja. Samo oni finansijski izveštaji koji daju objektivne i istinite podatke i ne sadrže materijalno značajne greške, neće biti podvrgnuti kaznenim merama od strane nadležnih institucija protiv odgovornih lica. Nastava […]

Detaljnije

Loading ...

Praktičan rad na Registru zaposlenih kod korisnika javnih sredstava

Od 1. januara 2021. godine za vođenje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava nadležan je Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja. Obučite se za unos podataka na testnom portalu Centralnog registra uz predavača iz nadležne institucije.

Detaljnije

Loading ...

E faktura – Predlog novog Zakona

IZRADA, PROMET I ČUVANJE ELEKTRONSKIH RAČUNOVODSTVENIH ISPRAVA U SKLADU SA NOVIM PROPISIMA NOVI TERMIN –  Novi Zakon o računovodstvu konkretizuje načine korišćenja e-faktura i svih drugih računovodstvenih isprava u elektronskom obliku sa egzaktno navedenim uslovima. Vlada RS je nedavno usvojila Predlog Zakona o elektronskom fakturisanju najavljuje nove rokove i obaveze koji donose značajne promene u načinu […]

Detaljnije

Loading ...

Izrada i bezbednost elektronskih dokumenata

NOVI TERMIN! Nove zakonske obaveze koje definišu obaveznost, operativna postupanja i način upotrebe elektronskih dokumenata, kao i zaštitu elektronskih dokumenata, naročito u uslovima "rada od kuće", biće prezentovane na webinaru kog realizujemo 13. aprila 2021. godine. Obezbeđeni su primeri i modeli normativnih akata u elektronsko obliku za sve polaznike.

Detaljnije

Loading ...

Rad od kuće – zakonske obaveze

Rad od kuće sve više postaje uobičajeni način obavljanja poslova. Zbog pandemije zarazne bolesti COVID 19 veliki broj firmi je bio prinuđen da se u potpunosti ili povremeno preorijentiše na rad od kuće, a mnoge firme su uvidele značajne prednosti. Međutim, ovaj način rada nije prosto fizičko izmeštanje zaposlenih van prostorija poslodavca, već je vrlo […]

Detaljnije

Loading ...

Poslovni excel napredni nivo

PREKO WEB PLATFORME! Škola informatičko-poslovnih veština Instituta za ekonomsku dipilomatiju vas poziva na obuku: Poslovni Excel  napredni nivo u 24 nastavna časa.  Danas je svakoj firmi potrebna osoba vešta i brza u upravljanju Excel alatima. Mnogi korisnici ne upotrebljavaju čak 95% njegovih funkcija, a one koje koriste ne upotrebljavaju u punom obimu. Istovremeno, Excel se […]

Detaljnije

Loading ...

Poslovni Excel – osnovni i srednji nivo

PREKO WEB PLATFORME! Obuka “Poslovni Excel osnovni nivo i srednji nivo” polazi od osnovnog nivoa što će Vam omogućiti da znanje koje već imate u korišćenju Excel-a sistematizujete, odnosno da ovladate osnovama Excel-a ukoliko nemate nikakvo predznanje. Na ovako formiranu osnovu, nastavlja se srednji nivo (kome je posvećen veći deo obuke). Excel je izuzetno moćan […]

Detaljnije

Loading ...

Porez na imovinu za 2021. godinu

NOVI TERMIN! POREZ NA IMOVINU ZA 2021. GODINU U SKLADU SA NAJNOVIJIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA Porez na imovinu kod obveznika koji vode poslovne knjige, utvrđuje se svake godine, do 31. marta i podnosi poreska prijava. Najnovije izmene i dopune Zakona o porezu na imovinu usvojene su 27.11.2020. godine (“Sl. glasnik RS”, broj 144/2020) i […]

Detaljnije

Loading ...

Medijacija u privrednim sporovima – specijalizovana obuka

Na vaš zahev ponovo realizujemo specijalizovanu obuku za medijaciju u oblasti privrednih sporova. Osim što ćete steći veštine za posredovanje u ovoj oblasti, učešćem na ovoj obuci ujedno i ispunjavate zakonsku obavezu za produženje svoje osnovne licence. Nastava će se realizovati 25. i 26. marta 2021. godine preko veb platforme.

Detaljnije

Loading ...

Bolovanje – pravo i zloupotreba, specifičnosti “covid bolovanja”

NOVI TERMIN! Kako da utvrdite, odnosno dokažete da li se radi o korišćenju prava na bolovanje ili zloupotrebi istog? Koje su obaveze poslodavca i zaposlenog prema poslodavcu? Koje su specifičnosti prava na bolovanje izazvano bolešću COVID-19 i moguće zloupotrebe... Iskoristite novu priliku da dobijete odgovore na ova i mnoga druga pitanja.

Detaljnije

Loading ...

Jedinstveni informacioni sistem prosvete u predškolskim ustanovama

Internom uredbom Ministarstva prosvete, uvedena je obaveza za sve ustanove predškolskog obrazovanja i vaspitanja da unesu grupu podataka u novi informacioni sistem Ministarstva – Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP). Naša radionica ima za cilj da pomogne svim ustanovama u ispunjenju ove obaveze prikazom načina i metoda pravilnog unosa traženih podataka. Napominjemo da je mart mesec […]

Detaljnije

Loading ...

Obuka za primenu propisa iz oblasti SPN i FT

Na našoj celovitoj obuci za primenu propisa iz oblasti SPN i FT, koju realizujemo 26.2.2021. godine, osposobite se za praktičan rad u ovoj oblasti i za zadovoljavanje svih zakonskih obaveza koje pred vas stavljaju ovi propisi. Obuku vodi iskusan trener, konsultant OEBS-a sa dugogodišnjim praktičnim i predavačkim iskustvom u ovoj oblasti.

Detaljnije

Loading ...

Manipulacija na radnom mestu

“Da li imate problema sa autoritetom?” (Ne usuđuj se da mi se suprotstaviš)                  “Naš mladi kolega polako napreduje, ali je još dug put pred njim” (Ne ističi se, nikad nećeš biti bolji”)                  “Koleginice, Vaša lepota nije dovoljna za rezultate […]

Detaljnije

Loading ...

Ugovori iz radnog odnosa i van njega

U oblasti radnog prava vrši se učestalo inoviranje propisa, kako Zakona o radu, tako i drugih propisa kojima se uređuju prava i obaveze u oblasti rada (Zakon o agencijskom zapošljavanju, Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakon o zaštiti uzbunjivača, kao i zakona kojima se uređuju druge oblasti […]

Detaljnije

Loading ...

ZZPL – praktična primena i usaglašavanje sa GDPR

Zakonska regulativa, praktična znanja i preko 80 modela akata, kontrolnih lista, templejta i gotovih alata za direktnu upotrebu u svakodnevnom poslovanju na našem webinaru kog realizujemo 29. januara 2021. godine u saradnji sa vrhunskim stručnjakom za primenu GDPR regulative i njenu usaglašenost sa ZZPL Republike Srbije.

Detaljnije

Loading ...

Za budžetske korisnike: Izrada završnog računa i Zakon o budžetu za 2021.

Aktivnosti na sastavljanju godišnjih finansijskih izveštaja (završnog računa) za budžetske korisnike (direktne i indirektne), organizacije za obavezno socijalno osiguranje, zdravstvene i apotekarske ustanove, već su počele. Rokovi za podnošenje ovih izveštaja propisani su Zakonom o budžetskom sistemu, a prvi rok je 28. februar za indirektne korisnike budžetskih sredstava i zdravstvene ustanove. Vebinar se održava kao […]

Detaljnije

Loading ...

Identifikacija klijenata u sprečavanju pranja novca i FT

Nastavljamo sa edukacijama iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma obukom koja je posvećena identifikaciji klijenata na webinaru koji će se realizovati 22. januara 2020. godine. Uz vrhunskog eksperta, savladajte još jednu oblast iz primene ovog zakona, čime ćete usavršiti svoje znanje i ujedno omogućiti produženje / sticanje licence.

Detaljnije

Loading ...

Evidencija i izveštavanje o javnim nabavkama na koje se Zakon ne primenjuje

Obaveza evidentiranja podataka odnosi se i na javne nabavke na koje se Zakon ne primenjuje, i to do visine utvrđenih pragova. Naručioci imaju obavezu da zbirno objave podatke do 31. januara 2021. godine! Iz tog razloga, organizujemo obuku specijalizovanu za naručioce koja će se baviti upravo vođenjem evidencija i izveštavanjem po osnovu ove vrste javnih nabavki

Detaljnije

Loading ...

Za naručioce: Izrada plana JN i druge aktuelnosti iz primene novog ZJN

Idući u susret izradi plana javnih nabavki za 2021. godinu, Institut za ekonomsku diplomatiju organizuje praktičnu radionicu posvećenu upravo ovoj temi, uz poseban deo posvećen drugim aktuelnostima u primeni novog Zakona sa aspekta naručilaca.   Predavači su eksperti Kancelarije za javne nabavke: Olivera Rajković, rukovodilac Grupe za finansijsko-materijalne poslove Dragana Marić, rukovodilac Grupe za ispitivanje […]

Detaljnije

Loading ...

Kadrovska evidencija i dosije zaposlenih

Zbog velikog interesovanja poslovne zajednice Srbije, ponovo realizujemo radionicu na temu “Kadrovska evidencija i dosije zaposlenih”, na kojoj ćete dobiti gotove modele akata i dokumenata koje možete odmah nakon seminara iskoristiti u svom svakodnevnom radu. Predavači su eksperti za inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu iz nadležne državne institucije: […]

Detaljnije

Loading ...

Rizici od pranja novca i finansiranja terorizma – matrica rizika

Ova specijalizovana obuka namenjena je ovlašćenim licima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, zamenicima ovlašćenog lica, direktorima i drugim osobama angažovanim na ovim poslovima, odnosno svim obveznicima po Zakonu o SPN i FT. Predavač: Jelena Pantelić, Uprava  za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, ekspert za ovu oblast sa dugogodišnjim iskustvom, kako u oblasti […]

Detaljnije

Loading ...

Završni račun za budžetske korisnike

Približava se kraj godine pa samim tim i izrada završnih računa korisnika budžetskih sredstava. Saznajte sve o najnovijim zakonskim rešenjima i obavezama vezanim za izradu ovog dokumenta, svim pripremnim radnjama, neophodnim obrascima i dokumentima i mogućim greškama od specijaliste za budžetski sistem i budžetsku kontrolu na webinaru kog realizujemo 27. novembra 2020. godine.

Detaljnije

Loading ...

Škola radnih odnosa

Škola radnih odnosa neće biti realizovana u planiranom decembarskom terminu. Informaciju o novom terminu održavanja obavestićemo vas blagovremeno.

Detaljnije

Load More