Obuke

Početna   /   Obuke

Loading ...

Platni promet sa inostranstvom

Koje su specifičnost platnog prometa sa inostranstvom, koji su rizici, instrumenti obezbeđenja? Uz instrukcije vrhunskog stručnjaka dobićete smernice za kompletno i celishodno sprovođenje svake pojedinačne transakcije - od pripreme, preko provere i praćenja njene realizacije, na vebinaru kog realizujemo 20. maja 2021. godine.

Detaljnije

Loading ...

Medijacija za menadžere – tehnike i alati

O obuci Medijacija za menadžere: Menadžeri se u svom radnom okruženju svakodnevno nalaze pred izazovom da pomire razne potrebe i interese koji im se postavljaju, kako interno, tako i eksterno. Narušeni odnosi, potrebe i interesi često dovode do konflikta koje zaposleni ne momgu sami da reše. Od menadžera se očekuje da identifikuje probleme i efikasno […]

Detaljnije

Loading ...

Škola upavljanja ljudskim resursima

Oglašavamo inovirani, osmi nastavni ciklus Škole upravljanja ljudskim resursima. Priključite se novoj grupi, i kroz 28 (+5) nastavnih časova savladajte savremeni koncept upravljanja ljudskim resursima, upoznajte se sa najnovijim trendovima u njegovoj primeni i postanite stručnjak za upravljanje ljudskim resursima. Posebna pažnja biće posvećena HRM-u u uslovima pandemije i rada od kuće.

Detaljnije

Loading ...

Portal javnih nabavki – obuka

E-KATALOG I PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA Predavač: Mladen Alempijević, rukovodilac Grupe za analizu i razvoj sistema javnih nabavki u Kancelariji za javne nabavke   Portal javnih nabavki je ušao u punu upotrebu 1. jula 2020. godine. Većina naručilaca i ponuđača je do sada uglavnom savladala njegovu upotrebu. Zato, ovog puta pažnju posvećujemo posebno značajnim temama […]

Detaljnije

Loading ...

Jedinstveni informacioni sistem prosvete – od vrtića do fakulteta

Obuka za praktičan rad u Jedinstvenom informacionom sistemu prosvete - kako da pravilno i zakonski ispravno postupate. Svaki polaznik će dobiti savet, mišljenje i instrukciju o najadekvatnijem postupanju za konkretan slučaj od vrhunskih eksperata - doskorašnji savetnik u Ministarstvu prosvete i IT stručnjak za elektronsko poslovanje.

Detaljnije

Loading ...

Budžetsko računovodstvo i izveštavanje

Vebinar je posvećen propisima iz oblasti budžetskog računovodstva. Polaznici će biti obučeni za knjiženje poslovnih promena primenom kontnog plana za budžetski sitem i sastavljanje finansijskih izveštaja. Samo oni finansijski izveštaji koji daju objektivne i istinite podatke i ne sadrže materijalno značajne greške, neće biti podvrgnuti kaznenim merama od strane nadležnih institucija protiv odgovornih lica. Nastava […]

Detaljnije

Loading ...

Praktičan rad na Registru zaposlenih kod korisnika javnih sredstava

Od 1. januara 2021. godine za vođenje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava nadležan je Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja. Obučite se za unos podataka na testnom portalu Centralnog registra uz predavača iz nadležne institucije.

Detaljnije

Loading ...

E faktura – Predlog novog Zakona

IZRADA, PROMET I ČUVANJE ELEKTRONSKIH RAČUNOVODSTVENIH ISPRAVA U SKLADU SA NOVIM PROPISIMA NOVI TERMIN –  Novi Zakon o računovodstvu konkretizuje načine korišćenja e-faktura i svih drugih računovodstvenih isprava u elektronskom obliku sa egzaktno navedenim uslovima. Vlada RS je nedavno usvojila Predlog Zakona o elektronskom fakturisanju najavljuje nove rokove i obaveze koji donose značajne promene u načinu […]

Detaljnije

Loading ...

Izrada i bezbednost elektronskih dokumenata

NOVI TERMIN! Nove zakonske obaveze koje definišu obaveznost, operativna postupanja i način upotrebe elektronskih dokumenata, kao i zaštitu elektronskih dokumenata, naročito u uslovima "rada od kuće", biće prezentovane na webinaru kog realizujemo 13. aprila 2021. godine. Obezbeđeni su primeri i modeli normativnih akata u elektronsko obliku za sve polaznike.

Detaljnije

Loading ...

Osnovna obuka za medijatore

NOVI TERMIN! Postanite licencirani medijator. Pohađanjem naše obuke, bez dodatnih ispita i provera, automatski stičete pravo upisa u Registar posrednika Ministarstva pravde, čime ostvarujete mogućnost da se bavite ovim poslom. Zbog epidemiološke situacije, obuka se realizuje putem web platforme, ne gubeći pritom ništa od svoje interaktivnosti po čemu su inače naše obuke poznate u poslovnoj zajednici Srbije.

Detaljnije

Loading ...

Rad od kuće – zakonske obaveze

Rad od kuće sve više postaje uobičajeni način obavljanja poslova. Zbog pandemije zarazne bolesti COVID 19 veliki broj firmi je bio prinuđen da se u potpunosti ili povremeno preorijentiše na rad od kuće, a mnoge firme su uvidele značajne prednosti. Međutim, ovaj način rada nije prosto fizičko izmeštanje zaposlenih van prostorija poslodavca, već je vrlo […]

Detaljnije

Loading ...

Poslovni excel napredni nivo

PREKO WEB PLATFORME! Škola informatičko-poslovnih veština Instituta za ekonomsku dipilomatiju vas poziva na obuku: Poslovni Excel  napredni nivo u 24 nastavna časa.  Danas je svakoj firmi potrebna osoba vešta i brza u upravljanju Excel alatima. Mnogi korisnici ne upotrebljavaju čak 95% njegovih funkcija, a one koje koriste ne upotrebljavaju u punom obimu. Istovremeno, Excel se […]

Detaljnije

Loading ...

Poslovni Excel – osnovni i srednji nivo

PREKO WEB PLATFORME! Obuka “Poslovni Excel osnovni nivo i srednji nivo” polazi od osnovnog nivoa što će Vam omogućiti da znanje koje već imate u korišćenju Excel-a sistematizujete, odnosno da ovladate osnovama Excel-a ukoliko nemate nikakvo predznanje. Na ovako formiranu osnovu, nastavlja se srednji nivo (kome je posvećen veći deo obuke). Excel je izuzetno moćan […]

Detaljnije

Loading ...

Kreditni poslovi sa inostranstvom

Upoznajte se sa aktuelnim izmenama propisa o kreditnim poslovima sa inostranstvom (“Sl. glasnik RS” 122/20 od 9.10.20. i “Sl. glasnik RS” 3/21 od 15.1.21), vrstama kreditnih poslova sa inostranstvom i uslovima za njihovo zaključenje, sa alternativnim načinima prestanka potraživanja u poslovanju sa inostranstvom, kao i sa drugim aktuelnostima iz deviznog poslovanja.

Detaljnije

Loading ...

Porez na imovinu za 2021. godinu

NOVI TERMIN! POREZ NA IMOVINU ZA 2021. GODINU U SKLADU SA NAJNOVIJIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA Porez na imovinu kod obveznika koji vode poslovne knjige, utvrđuje se svake godine, do 31. marta i podnosi poreska prijava. Najnovije izmene i dopune Zakona o porezu na imovinu usvojene su 27.11.2020. godine (“Sl. glasnik RS”, broj 144/2020) i […]

Detaljnije

Loading ...

Medijacija u privrednim sporovima – specijalizovana obuka

Na vaš zahev ponovo realizujemo specijalizovanu obuku za medijaciju u oblasti privrednih sporova. Osim što ćete steći veštine za posredovanje u ovoj oblasti, učešćem na ovoj obuci ujedno i ispunjavate zakonsku obavezu za produženje svoje osnovne licence. Nastava će se realizovati 25. i 26. marta 2021. godine preko veb platforme.

Detaljnije

Loading ...

Bolovanje – pravo i zloupotreba, specifičnosti “covid bolovanja”

NOVI TERMIN! Kako da utvrdite, odnosno dokažete da li se radi o korišćenju prava na bolovanje ili zloupotrebi istog? Koje su obaveze poslodavca i zaposlenog prema poslodavcu? Koje su specifičnosti prava na bolovanje izazvano bolešću COVID-19 i moguće zloupotrebe... Iskoristite novu priliku da dobijete odgovore na ova i mnoga druga pitanja.

Detaljnije

Loading ...

Jedinstveni informacioni sistem prosvete u predškolskim ustanovama

Internom uredbom Ministarstva prosvete, uvedena je obaveza za sve ustanove predškolskog obrazovanja i vaspitanja da unesu grupu podataka u novi informacioni sistem Ministarstva – Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP). Naša radionica ima za cilj da pomogne svim ustanovama u ispunjenju ove obaveze prikazom načina i metoda pravilnog unosa traženih podataka. Napominjemo da je mart mesec […]

Detaljnije

Loading ...

Obuka za primenu propisa iz oblasti SPN i FT

Na našoj celovitoj obuci za primenu propisa iz oblasti SPN i FT, koju realizujemo 26.2.2021. godine, osposobite se za praktičan rad u ovoj oblasti i za zadovoljavanje svih zakonskih obaveza koje pred vas stavljaju ovi propisi. Obuku vodi iskusan trener, konsultant OEBS-a sa dugogodišnjim praktičnim i predavačkim iskustvom u ovoj oblasti.

Detaljnije

Loading ...

Manipulacija na radnom mestu

“Da li imate problema sa autoritetom?” (Ne usuđuj se da mi se suprotstaviš)                  “Naš mladi kolega polako napreduje, ali je još dug put pred njim” (Ne ističi se, nikad nećeš biti bolji”)                  “Koleginice, Vaša lepota nije dovoljna za rezultate […]

Detaljnije

Loading ...

Ugovori iz radnog odnosa i van njega

U oblasti radnog prava vrši se učestalo inoviranje propisa, kako Zakona o radu, tako i drugih propisa kojima se uređuju prava i obaveze u oblasti rada (Zakon o agencijskom zapošljavanju, Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakon o zaštiti uzbunjivača, kao i zakona kojima se uređuju druge oblasti […]

Detaljnije

Loading ...

ZZPL – praktična primena i usaglašavanje sa GDPR

Zakonska regulativa, praktična znanja i preko 80 modela akata, kontrolnih lista, templejta i gotovih alata za direktnu upotrebu u svakodnevnom poslovanju na našem webinaru kog realizujemo 29. januara 2021. godine u saradnji sa vrhunskim stručnjakom za primenu GDPR regulative i njenu usaglašenost sa ZZPL Republike Srbije.

Detaljnije

Loading ...

Za budžetske korisnike: Izrada završnog računa i Zakon o budžetu za 2021.

Aktivnosti na sastavljanju godišnjih finansijskih izveštaja (završnog računa) za budžetske korisnike (direktne i indirektne), organizacije za obavezno socijalno osiguranje, zdravstvene i apotekarske ustanove, već su počele. Rokovi za podnošenje ovih izveštaja propisani su Zakonom o budžetskom sistemu, a prvi rok je 28. februar za indirektne korisnike budžetskih sredstava i zdravstvene ustanove. Vebinar se održava kao […]

Detaljnije

Loading ...

Identifikacija klijenata u sprečavanju pranja novca i FT

Nastavljamo sa edukacijama iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma obukom koja je posvećena identifikaciji klijenata na webinaru koji će se realizovati 22. januara 2020. godine. Uz vrhunskog eksperta, savladajte još jednu oblast iz primene ovog zakona, čime ćete usavršiti svoje znanje i ujedno omogućiti produženje / sticanje licence.

Detaljnije

Loading ...

Škola javnih nabavki u skladu sa novim ZJN

U toku je upis 16. generacije jedinstvene Škole javnih nabavki. Kroz 6 nastavnih modula (36 nastavnih časova) ovladajte kompletnim postupkom javnih nabavki i to u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama. Škola će se, zbog naše i vaše bezbednosti, održavati putem web platforme. U ovom terminu važi poseban novogodišnji popust od čak 40%.

Detaljnije

Loading ...

Evidencija i izveštavanje o javnim nabavkama na koje se Zakon ne primenjuje

Obaveza evidentiranja podataka odnosi se i na javne nabavke na koje se Zakon ne primenjuje, i to do visine utvrđenih pragova. Naručioci imaju obavezu da zbirno objave podatke do 31. januara 2021. godine! Iz tog razloga, organizujemo obuku specijalizovanu za naručioce koja će se baviti upravo vođenjem evidencija i izveštavanjem po osnovu ove vrste javnih nabavki

Detaljnije

Loading ...

Za naručioce: Izrada plana JN i druge aktuelnosti iz primene novog ZJN

Idući u susret izradi plana javnih nabavki za 2021. godinu, Institut za ekonomsku diplomatiju organizuje praktičnu radionicu posvećenu upravo ovoj temi, uz poseban deo posvećen drugim aktuelnostima u primeni novog Zakona sa aspekta naručilaca.   Predavači su eksperti Kancelarije za javne nabavke: Olivera Rajković, rukovodilac Grupe za finansijsko-materijalne poslove Dragana Marić, rukovodilac Grupe za ispitivanje […]

Detaljnije

Loading ...

Kadrovska evidencija i dosije zaposlenih

Zbog velikog interesovanja poslovne zajednice Srbije, ponovo realizujemo radionicu na temu “Kadrovska evidencija i dosije zaposlenih”, na kojoj ćete dobiti gotove modele akata i dokumenata koje možete odmah nakon seminara iskoristiti u svom svakodnevnom radu. Predavači su eksperti za inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu iz nadležne državne institucije: […]

Detaljnije

Loading ...

Rizici od pranja novca i finansiranja terorizma – matrica rizika

Ova specijalizovana obuka namenjena je ovlašćenim licima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, zamenicima ovlašćenog lica, direktorima i drugim osobama angažovanim na ovim poslovima, odnosno svim obveznicima po Zakonu o SPN i FT. Predavač: Jelena Pantelić, Uprava  za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, ekspert za ovu oblast sa dugogodišnjim iskustvom, kako u oblasti […]

Detaljnije

Loading ...

Završni račun za budžetske korisnike

Približava se kraj godine pa samim tim i izrada završnih računa korisnika budžetskih sredstava. Saznajte sve o najnovijim zakonskim rešenjima i obavezama vezanim za izradu ovog dokumenta, svim pripremnim radnjama, neophodnim obrascima i dokumentima i mogućim greškama od specijaliste za budžetski sistem i budžetsku kontrolu na webinaru kog realizujemo 27. novembra 2020. godine.

Detaljnije

Loading ...

Škola radnih odnosa

Škola radnih odnosa neće biti realizovana u planiranom decembarskom terminu. Informaciju o novom terminu održavanja obavestićemo vas blagovremeno.

Detaljnije

Loading ...

Izrada programa poslovanja JP u skladu sa smernicama za 2021. godinu

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2021-2023. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2020 – dalje: Uredba) kojom od direktora javnih preduzeća traži da joj precizno predstave poslovanje za sledeću godinu, odnosno […]

Detaljnije

Loading ...

Međunarodni računovodstveni standardi

Webinar Međunarodni računovodstveni standardi – knjigovodstvo u skladu sa MRS – će učesnicima da omogući sticanje znanja iz računovodstvenih standarda, posle čega će biti osposobljeni da primene standard u svakodnevnom knjiženju. Webinar je usklađen sa propisima koji regulišu oblast računovodstva i oblast Međunarodnih računovodstvenih standarda. Namenjen je službama računovodstva u svim pravnim licima i preduzetnicima […]

Detaljnije

Loading ...

COVID stres sindrom

UTICAJ NA RADNU EFIKASNOST I STRATEGIJE PREVLADAVANJA STRESA NA RADNOM MESTU Covid stres sindrom: Pandemija zarazne bolesti Covid 19 izazvala je ogromne promene u životima ljudi. S jedne strane, briga za život i zdravlje prinudila nas je da živimo u tzv. novoj realnosti – uz stalno nošenje maski i držanje fizičke distance, odnosno skoro potpuni […]

Detaljnije

Loading ...

IS Dositej – Novi pravilnici

NOVI TERMIN! Objavljeni su novi pravilnici za obračun škola u novoj školskoj 2020/2021. godini (“Sl. glasnik RS” 106/20 od 7.8.2020. godine). Sa njima, direktore škola i njihove saradnike čeka niz aktivnosti koje su vezane za IS Dositej a koje su dužni da urade: na koji način proračunati broj izvršilaca u skladu sa novim pravilnicima ali […]

Detaljnije

Loading ...

Telefonske konsultacije – nova usluga

Dinamične promene u poslovnom okuženju imaju za posledicu česte promene zakonskih propisa. Zbog toga se javila potreba za pružanjem brze i neposredne stručne savetodavne pomoći. U tom cilju, Institut za ekonomsku diplomatiju pokreće telefonske konsultacije koje će korisnicima omogućiti brzo i efikasno rešenje svakog problema koji se pojavi u realnom poslovanju.   Konsultant: Ljubinka Kovačević, […]

Detaljnije

Loading ...

Medijacija u privrednim sporovima – specijalizovana obuka

Zbog pandemije bolesti COVID-19 i epidemioloških mera koje su bile na snazi u proteklom periodu, bilo je nemoguće realizovati obuke za posrednike u formi učioničke nastave. Iz istih razloga, veliki broj medijatora nije bio u mogućnosti da produži svoje licence. Zato sada ponovo pokrećemo specijalizovane obuke koje ćemo realizovati u nastavnoj sali Instituta, ukoliko epidemiološka […]

Detaljnije

Loading ...

Trening za trenere – Specijalizovana obuka za medijatore

Zbog pandemije bolesti COVID-19 i epidemioloških mera koje su bile na snazi u proteklom periodu, bilo je nemoguće realizovati obuke za posrednike u formi učioničke nastave. Iz istih razloga, veliki broj medijatora nije bio u mogućnosti da produži svoje licence. Zato sada ponovo pokrećemo specijalizovane obuke koje ćemo realizovati u nastavnoj sali Instituta, ukoliko epidemiološka […]

Detaljnije

Loading ...

Mesec In House obuka

U NOVEMBRU I DECEMBRU ZA SVE IN HOUSE OBUKE ODOBRAVAMO POPUST I DO 25% Pandemija bolesti COVID-19 dovela je do tektonskih promena u svim sferama života i rada, pa i u organizaciji posla. Zbog primene preventivnih mera koje imaju za cilj, pre svega, zaštitu zdravlja i života ljudi, većina firmi je svoje poslovanje preorijentisala na […]

Detaljnije

Loading ...

Za ponuđače – Portal javnih nabavki

Zašto obuka za ponuđače? Zbog značajnih razlika i specifičnosti korišćenja novog Portala od strane naručilaca i ponuđača, a nakon uspešno realizovane radionice za naručioce, sada realizujemo radionicu posvećenu isključivo potrebama ponuđača, na kojoj će biti objašnjeno, korak po korak, registracija i kompletan postupak rada na novom Portalu javnih nabavki. Osim ponuđača, ova obuka se odnosi […]

Detaljnije

Loading ...

eFaktura – Rad sa elektronskim računovodstvenim ispravama

Koja je zakonski prihvatljiva forma na kojoj se zasniva eFaktura i kako je oformiti? Koje su odluke u preduzeću neophodne da bi eFaktura počela da se koristi? Na koji način organizovati slanje i prijem eFakture? Koje računovodstvene isprave mogu a koje ne mogu imati elektronsku formu? Koji su problemi u realnoj primeni elektronskih računovodstvenih isprava […]

Detaljnije

Loading ...

IS Dositej – Novi pravilnici

Na webinaru kog realizujemo 9. oktobra, stručnjaci za primenu IS Dositej (savetnik iz nadležnog ministarstva i ekspert za e-poslovanje), daće uputstva, odgovaraće na pitanja, posavetovaće svakog polaznika koje bi postupanje bilo najadekvatnije za njihov slučaj, kao i dodatne pravno-ekonomske savete u vezi pravilnih postupanja na početku školske 2020/2021. godine.

Detaljnije

Loading ...

Ovlašćeno lice za sprečavanje pranja novca i FT

NOVI TERMIN - U “Službenom glasniku RS” broj 104/20 objavljen je Pravilnik o stručnom ispitu za izdavanje licence za ovlašćeno lice. Seminar ima za cilj da razjasni neodoumice u vezi sa sticanjem licence, polaganjem ispita i da upozna obveznike sa programom za polaganje stručnog ispita, preporučenom literaturom i materijalom potrebnim za sticanje znanja za ovlašćeno lice.

Detaljnije

Loading ...

Priprema za polaganje ispita – licenca za poslove SPN

PRIPREMA ZA POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA BAVLJENJE POSLOVIMA SPREČAVANJA PRANJA NOVCA – OVLAŠĆENO LICE I ZAMENIK OVLAŠĆENOG LICA Radi jačanja položaja i uloge koju imaju u finansijskom i nefinansijskom delu sistema, ovlašćena lica i zamenici ovlašćenih lica dužni su da steknu Licencu za obavljanje ovih poslova. Licenciranje podrazumeva proveru znanja, kako u delu […]

Detaljnije

Loading ...

Portal javnih nabavki za naručioce

Zašto Portal javnih nabavki za naručioce? Zbog značajnih razlika i specifičnosti korišćenja novog Portala od strane naručilaca i ponuđača, realizujemo radionicu posvećenu isključivo potrebama naručilaca, na kojoj će biti objašnjeno, korak po korak, izrada plana javnih nabavki i kompletan postupak rada na novom Portalu javnih nabavki.   Predavači su eksperti Kancelarije za javne nabavke (Uprava […]

Detaljnije

Loading ...

Postupak likvidacije – statusne i pravne promene

Usled aktuelne situacije u zemlji prouzrokovane epidemijom zarazne bolesti Covid-19, veliki broj firmi se našao u ozbiljnom problemu kada je u pitanju očuvanje likvidnosti. Zbog velikog broja upita od strane poslodavaca, u saradnji sa Agencijom Permanent Educom, 29. septembra 2020. godine ponovo realizujemo seminar na temu postupka likvidacije i svih statusnih i pravnih promena koje […]

Detaljnije

Loading ...

Za ponuđače: Zakon o javnim nabavkama

Zbog specifičnosti posla i velikog broja sugestija, Institut za ekonomsku diplomatiju, u saradnji sa Agencijom Permanent Educom, oglašava seminar koji će se baviti isključivo primenom Zakona o javnim nabavkama za ponuđače. Predavač: Ljubinka Kovačević, ekspert sa dugogodišnjim radnim iskustvom u oblasti javnih nabavki, kako u pogledu obavljanja  konsaltinga  vezanog za primenu Zakona, tako i u […]

Detaljnije

Load More