Obuke

Početna   /   Obuke

Loading ...

Covid i stres

O načinima prevazilaženja stresa u situaciji "nove realnosti" koju je izazvala zarazna bolest Covid 19, a u cilju uspešnog obavljanja radnih zadataka i normalnog funkcionisanja u svakodnevnom životu, saznajte na našem webinaru kog realizujemo 25. avgusta 2020. godine od vrhunskog stručnjaka / praktičara za pitanja stresa i njegovog prevazilaženja. 

Detaljnije

Loading ...

Informaciona bezbednost i ZZPL – inspekcijski nadzor i kontrolne liste

Na webinaru ćete dobiti sve neophodne instrukcije vezane za usaglašavanje Zakona o informacionoj bezbednosti sa ZZPL i drugim relevantnim zakonima kao i za primenu inspekcijskog nadzora, zatim kontrolne liste, i preko 80 gotovih modela akata za direktnu upotrebu u realnom poslovanju. U slučaju ukidanja zabrane okupljanja i poboljšanja epidemiološke situacije, nastava će se realizovati učionički, kao seminar.

Detaljnije

Loading ...

Novi Pravilnik o preventivnim merama za BZR

Da li ste spremni za 11. avgust 2020. godine kada ističe rok za izradu Plana primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti u skladu sa Pravilnikom koji je stupio na snagu 11. jula? Na webinaru kog realizujemo 5.8.2020. obučite se kako da pravilno izradite ovaj Plan u zakonskom roku i izbegnete negativne posledice inspekcijskog nadzora.

Detaljnije

Loading ...

Izrada Internog akta prema novom ZJN

Na radionici Izrada internog akta prema novom ZJN,  koju realizujemo u novom terminu 18. avgusta 2020. godine, dobićete praktične i konkretne instrukcije za izradu Internog akta u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama kao i za sprovođenje otvorenog postupka javne nabavke. Predavač je Danijela Bojović, član Radne grupe za izradu novog Zakona i podzakonskih […]

Detaljnije

Loading ...

Novi Portal javnih nabavki – praktična obuka

WEBINAR - Novi Portal javnih nabavki je ušao u punu primenu 1. jula 2020. godine. On omogućava potpuno novi način sprovođenja posutupka javne nabavke elektronskim putem. Sve o novom Portalu prezentovaće Danijela Bojović, vrhunski ekspert za javne nabavke i član Radne grupe za izradu Zakona na radionici koju realizujemo 7. avgusta 2020. godine posredstvom web platforme.

Detaljnije

Loading ...

ePisarnica – webinar

Webinar ePisarnica, sa radionicom, obrađuje praktične primere i načine implementacije poslovnih sistema  za obradu elektronskih i digitalizovanih poslovnih dokumenata. Prikazaćemo rešenja koja su i zakonski usklađena i dokazano poslovno efikasna na WEBINARU kog realilzujemo 14. avgusta 2020. godine od 10 časova.

Detaljnije

Loading ...

Novi ZJN – podzakonska akta i praktičan rad na Portalu

U “Službenom glasniku RS”, br. 93/2020 od 2. jula 2020. godine, objavljeni su podzakonski akti, doneti na osnovu novog Zakona o javnim nabavkama koji je usvojen u decembru prošle godine. Novi ZJN je 1. jula 2020. ušao u svoju punu primenu, čime je i Portal javnih nabavki pušten u rad i ušao u upotrebu. Na ovoj interaktivnoj radionici, […]

Detaljnije

Loading ...

Škola javnih nabavki u skladu sa novim ZJN

U toku je upis 15. generacije jedinstvene Škole javnih nabavki. Kroz 6 nastavnih modula (36 nastavnih časova) ovladajte kompletnim postupkom javnih nabavki i to u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama, koji je ušao u punu primenu od 1. jula. Škola će se, zbog pandemije korona virusa, održavati održavati u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom i merama koje su na snazi - učionički ili putem web platforme.

Detaljnije

Loading ...

Podzakonski akti novog ZJN

WEBINAR - U "Službenom glasniku RS", br. 93/2020 od 2. jula 2020. godine, objavljeni su podzakonski akti, doneti na osnovu novog Zakona o javnim nabavkama koji je usvojen u decembru prošle godine, a od 1. jula 2020. ušao u svoju punu primenu. Upoznajte se sa svim novinama koje donosi Zakon i podzakonska akta na webinaru kog realizujemo 16. jula 2020. godine.

Detaljnije

Loading ...

Kadrovska evidencija zaposlenih

Na našem webinaru kog realizujemo 23. jula 2020. godine, a kog će voditi ekspert u oblasti inspekcije rada, dobićete odgovor na ključno pitanje: koje sve informacije treba prikupljati i koju dokumentaciju je poslodavac u obavezi da ima u skladu sa propisima u oblasti rada, uključiv i novinu - Poseban plan primene mera radi sprečavanja zarazne bolesti COVID-19.

Detaljnije

Loading ...

BZR u vreme pandemije – nove obaveze poslodavaca

Koje su obaveze u primeni preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad nakon vanrednog stanja, sa posebnim osvrtom na poseban plan primene mera koji je sastavni deo akta o proceni rizika, a u skladu sa Uredbom usvojenom 7. maja 2020. godine i Predlogom uredbe o preventivnim merama koja će vrlo brzo biti usvojena, saznajte na webinaru kog realizujemo 8. jula 2020. godine, od eksperta u oblasti inspekcije rada.

Detaljnije

Loading ...

Međunarodni računovodstveni standardi

Seminar Međunarodni računovodstveni standardi – knjigovodstvo u skladu sa MRS – će učesnicima da omogući sticanje znanja iz računovodstvenih standarda, posle čega će biti osposobljeni da primene standard u svakodnevnom knjiženju. Seminar je usklađen sa propisima koji regulišu oblast računovodstva i oblasst Međunarodnih računovodstvenih standarda. Namenjen je službama računovodstva u svim pravnim licima i preduzetnicima […]

Detaljnije

Loading ...

Pravilnik o transfernim cenama – izmene

Od 1. januara 2020. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu "van dohvata ruke" primenjuju kod utvrđivanja transakcija među povezanim licima. Ujedno, došlo je do pomeranja rokova (zbog vanrednog stanja) za podnošenje poreskih prijava čiji je sastavni deo i Izveštaj o transfernim cenama. Kroz ove novine provešće vas vrhunski stručnjak za ovu oblast na seminaru 7.7.2020. godine.

Detaljnije

Loading ...

Mere bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištima

Obzirom na razvoj visoko rizičnog građevinskog sektora i sve veći broj gradilišta u Srbiji, na kojima su u većoj ili manjoj meri primenjene preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu, što kao posledicu ima povećan broj povreda sa teškim ili smrtnim ishodom, javlja se potreba  za većom informisanošću, edukacijom i angažovanjem svih činilaca u procesu […]

Detaljnije

Loading ...

Knjigovodstvo – napredna obuka

Intenzivni program profesionalnog usavršavanja Knjigovodstvo – napredni nivo, omogućiće učesnicima da samostalno rade u realnom biznisu – samostalna knjiženja, sastavljanje finansijskih izveštaja prilikom izrade završnog računa… Obuka se sprovodi kombinacijom teorijskog i praktičnog rada, uz primere dobre prakse. Obuka za knjigovodstvo je usklađena sa propisima koji regulišu oblast računovodstva i izrade Završnog računa. Namenjena je […]

Detaljnije

Loading ...

Napredni Excel u poslovnim operacijama i odlučivanju

Kroz 24 nastavna časa intenzivnog praktičnog rada (1 polaznik - 1 računar) koji se sastoji od rada na konrektnim, stvarnim i simuliranim poslovnim slučajevima, osposobićete se za korišćenje svih naprednih funkcija ovog poslovnog alata. Time ćete se pridružiti menadžerima i izvršiocima Ikea Srbija, JAT-tehnike, Porsche-a, Frikoma, MUP-a, Republičkog PIO fonda i mnogim drugima.

Detaljnije

Loading ...

Poslovni Excel – osnovni i srednji nivo

Kroz 10 nastavnih časova intenzivnog praktičnog rada (1 polaznik - 1 računar) koji se sastoji od rada na konrektnim, stvarnim i simuliranim poslovnim slučajevima, osposobićete se za samostalno korišćenje ovog alata. Time ćete se pridružiti menadžerima i izvršiocima Ikea Srbija, JAT-tehnike, Porsche-a, Frikoma, MUP-a, Republičkog PIO fonda i mnogim drugima.

Detaljnije

Loading ...

Kodeks šifara – novi šifarnik zanimanja

Ukoliko još niste priimenili novi Jedinstveni kodeks šifara za šifriranje podataka u oblasti rada, ili imate nekih nejasnoća i problema u sprovođenju ovih novina, iskoristite mogućnost da putem web platforme, 26. juna 2020. godine, saznate kako najlakše i najsigurnije da izvršite izmene uz instrukcije vrhunskog stručnjaka.

Detaljnije

Loading ...

Elektronsko poslovanje – šta je obavezno

Sve je više segmenata u elektronskom kancelarijskom poslovanju koji su dobili zakonsku obaveznost, uz inspekcijske i prekršajne konsekvence za neizvršenje. Kazne za nepostupanje po ovoj vrsti zakonskog uređenja kreću se i do 2 miliona dinara. Koje su to obaveze koje nameće zakon i kako da ih sprovedete, saznajte na seminaru kog realizujemo 23. juna 2020. godine od vrhunskih stručnjaka za njihovu implementaciju.

Detaljnije

Loading ...

Osnovna obuka za medijatore

Postanite licencirani medijator. Pohađanjem naše obuke, bez dodatnih ispita i provera, automatski stičete pravo na upis u Registar posrednika Ministarstva pravde, čime ostvarujete mogućnost da se bavite ovim poslom. Nastava se organizuje u skladu sa Pravilnikom kog je propisalo Ministarstvo, od 26. do 30. juna 2020. godine - a detalje možete pogledati na stranici.

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o javnim nabavkama

Novi Zakon o javnim nabavkama ( ,,Službeni glasnik RS’’,br. 91/2019) stupio je na snagu  1. januara 2020. godine, a u punu primenu ulazi od 1. jula 2020. godine. Novi Zakon o javnim nabavkama ima za cilj  sprovođenje efikasnijih i transparentnijih postupaka javnih nabavki, što ima za rezultat pozitivne interakcije države sa naručiocima, ponuđačima, odnosno sa […]

Detaljnije

Loading ...

Trening za trenere – specijalizovana obuka

Trening za trenere omogućava savladavanje znanja i veština koji će polaznicima omogućiti da obavljaju trening za Osnovnu medijaciju u svojstvu kvalifikovanih i profesionalnih trenera. Ovladajte veštinama neophodnim za uspešnog trenera, jer imati znanje i znati ga preneti - nije isto, a ujedno ostvarite 10 bodova neophodnih za produženje licence za medijatora.

Detaljnije

Loading ...

Javne nabavke u vanrednom stanju 5.800 (+PDV)

WEBINAR - Kako da sprovodite postupak javne nabavke u uslovima vanrednog stanja i pandemije a da postupate u skladu sa zakonom kao i uredbama donetim od strane Vlade Republike Srbije u uslovima vanrednog stanja, saznajte na webinaru kog realizujemo 8. maja 2020. godine

Detaljnije

Loading ...

Bezbednost na radu u vanrednom stanju i pandemiji 4.700 (+PDV)

Kako da se ponašate u vanrednom stanju i neposredno po njegovom ukidanju u vreme trajanja pandemije po pitanju primene zakonskih propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu? Šta morate da uradite? Koje zakonske obaveze su stavljene “van snage” dok traje vanredno stanje? Kako da obezbedite bezbednost svojih zaposlenih u vanrednim zdravstvenim uslovima? Odgovore na […]

Detaljnije

Loading ...

Radno-pravni odnosi u vreme vanrednog stanja i pandemije 4.700 (+PDV)

WEBINAR - U proteklih mesec dana iskristalisali su se problemi u radno-pravnim odnosima proistekli iz situacije vanrednog stanja. Informišite se o načinima rešavanja ovih problema kako bi u narednom periodu, kako vanrednog stanja tako i uslova rada neposredno po njegovom ukidanju, postupali u skladu sa zakonskim odredbama.

Detaljnije

Loading ...

Rad od kuće – opasnosti i računarske prevare POPUNJENO

U uslovima vanrednog stanja, najveći broj firmi se orijentisao na rad od kuće, uz upotrebu elektronskih sredstava koja omogućavaju ovaj način rada. Neizostavno, pojavio se i veliki broj računarskih prevara. Koje su to svakodnevne opasnosti koje su se pojavile ili se mogu pojaviti u vanrednom stanju, kako ih otkriti i zaštititi se od njih, saznajte na našem besplatnom webinaru.

Detaljnije

Loading ...

Portal javnih nabavki – novi Zakon o javnim nabavkama

U skladu sa vanrednim stanjem u Republici Srbiji i zabranom okupljlanja, seminar se odlaže do daljnjeg. U zavisnosti od razvoja situacije, nastava će biti realizovana putem web platforme (webinar) ili učionički - čim se za to steknu neophodni uslovi. O svim detaljima ćemo vas blagovremeno obavestiti. Želimo vam dobro zdravlje i uspešan rad.

Detaljnije

Loading ...

Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa

Kako da utvrdite, odnosno dokažete da li se radi o korišćenju prava na bolovanje ili zloupotrebi istog? Koje su obaveze poslodavca i zaposlenog prema poslodavcu? Iskoristite novu priliku, 19. maja 2020, da dobijete odgovore na ova i mnoga druga pitanja iz ove oblasti. Zbog pandemije koronavirusa, seminar će se realizovati putem web platforme.

Detaljnije

Loading ...

Kadrovska evidencija zaposlenih

U skladu sa vanrednim stanjem u Republici Srbiji i zabranom okupljanja, seminar se odlaže do daljnjeg. U zavisnosti od razvoja situacije, nastava će biti realizovana putem web platforme (webinar) ili učionički - čim se za to steknu neophodni uslovi. O svim detaljima ćemo vas blagovremeno obavestiti. Želimo vam dobro zdravlje i uspešan rad.

Detaljnije

Loading ...

Prava i obaveze po osnovu radnog odnosa i van radnog odnosa

Zbog epidemiološke situacije u Srbiji i u skladu sa zdravstvenim preporukama nadležnih organa, seminar se odlaže za 28. maj 2020. godine kada će se realizovati putem web platforme (webinar). Osim prezentacije zakonskih rešenja i saveta koje ćete dobiti od Inspekcije rada za rešavanje konkretnih problema iz prakse, biće obrađeno i postupanje po vanrednim uredbama koje su proistekle iz vanrednog stanja.

Detaljnije

Loading ...

Zakon o arhivskoj gradji i kancelarijsko poslovanje

U skladu sa zdravstvenim preporukama nadležnih organa, seminar se odlaže za 21. maj 2020. godine, kada će se realizovati putem web platforme (webinar). Upoznajte se sa najnovijim zakonskim rešenjima Zakona o arhivskoj građi, kao i o izuzetno važnim uredbama vlade Republike Srbije o kancelarijskom poslovanju koje su neposredno pre uvođenje vanrednog stanja bile pred usvajanjem.

Detaljnije

Loading ...

Poslovni Excel napredni nivo

Kroz 24 nastavna časa intenzivnog praktičnog rada (1 polaznik - 1 računar) koji se sastoji od rada na konrektnim, stvarnim i simuliranim poslovnim slučajevima, osposobićete se za korišćenje svih naprednih funkcija ovog izuzetno moćnog poslovnog alata. Time ćete se pridružiti menadžerima i izvršiocima Ikea Srbija, JAT-tehnike, Porsche-a, Frikoma, MUP-a, Republičkog PIO fonda i mnogim drugima koji su već prošli ovu obuku kod nas.

Detaljnije

Loading ...

Vrednovanje uspešnosti državnih službenika

U skladu sa Uredbom koju je Vlada Srbije donela u januaru prošle godine, u toku je proces ocenjivanja uspešnosti državnih službenika. Ocenjivanje sprovode neposredni rukovodioci, a konačnu ocenu donosi pomoćnik ministra i državni sekretar na osnovu predloga neposrednih rukovodilaca. Kako da sprovedete ovaj vrlo složen proces i da pripremite izveštaj, naučite od eksperta Službe za upravljanje kadrovima Vlade RS na radionici koju realizujemo 18.3.2020. godine.

Detaljnije

Loading ...

Budžetsko računovodstvo i izveštavanje

Zbog epidemiološke situacije u Srbiji i iz razloga zdravstvene bezbednosti, radionica će biti održana 11. i 12. juna 2020. godine. Ukoliko uslovi ni tada ne budu dopuštali okupljanje, realizovaće se putem web platforme - kao webinar. Kroz 14 nastavnih časova ovladajte svim aspektima budžetskog računovodstva, a dobićete i gotove modele akata.

Detaljnije

Loading ...

Poslovni Excel – osnovni i srednji nivo

Kroz 16 nastavnih časova intenzivnog praktičnog rada (1 polaznik - 1 računar) koji se sastoji od rada na konrektnim, stvarnim i simuliranim poslovnim slučajevima, osposobićete se za samostalno korišćenje ovog alata. Time ćete se pridružiti menadžerima i izvršiocima Ikea Srbija, JAT-tehnike, Porsche-a, Frikoma, MUP-a, Republičkog PIO fonda i mnogim drugima koji su već prošli ovu obuku kod nas.

Detaljnije

Loading ...

Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje

Novi Zakon o javnim nabavkama doneo je značajne novine i kada su u pitanju nabavke na koje se Zakon ne primenjuje. U odnosu na prethodna zakonska rešenja, znatno je povećan broj osnova za neprimenjivanje Zakona o javnim nabavkama. Kao i na prethodnim radionicama na ovu temu, i ovog puta će gospodin Miloš Jović da izvrši […]

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o javnim nabavkama

Novi Pazar - 4. mart 2020. godine. Nakon uspešno realizovanih seminara u Beogradu, Nišu, Kanjiži i Čačku, realizujemo seminar i u Novom Pazaru, za poslovnu zajednicu Raškog, Zlatiborskog, Rasinskog i Moravičkog upravnog okruga. Upoznajte se sa brojnim novinama i velikim izmenama koje donosi novi zakon od vrhunskog eksperta i poznavaoca javnih nabavki.

Detaljnije

Loading ...

Poreska kontrola

Kako se poreska kontrola sprovodi sa aspekta “obe strane” - sa aspekta poreskih organa ali i sa aspekta poreskih obveznika, koje su obaveze a koja prava, koje su najznačajnije izmene u Zakonu o poreskom postupku od decembra 2019. godine i brojna druga pitanja biće obrađena na radionici koju realizujemo 6.3.2020. godine sa vrhunskim stručnjakom iz Minsitarstva finansija

Detaljnije

Loading ...

Arhivsko i kancelarijsko poslovanje

USVOJEN NOVI ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI 24. januara 2020. godine. Istovremeno, dve uredbe koje će da unesu velike promene u dosadašnje kancelarijsko poslovanje su dobile konačnu formu, i očekuje se i njihovo usvajanje. Seminare na ovu temu realizujemo u Kanjiži (21.2.2020) i Nišu (24.2.2020), a predavač je ekspert iz Agencije za privredne registre.

Detaljnije

Loading ...

Transferne cene – izmene Pravilnika

Od 1. januara 2020. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu "van dohvata ruke" primenjuju kod utvrđivanja transakcija među povezanim licima. Kroz novine koje predviđa ovaj pravilnik, kao i još dva nova pravilnika koja su proistekla iz Izmena i dopuna Zakona o porezu na dobit pravnih lica, provešće vas vrhunski ekspert za ovu oblast na seminaru kog realizujemo 13. marta 2020. godine.

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ušao je u skupštinsku proceduru 2. decembra 2019. godine i očekuje se njegovo skoro usvajanje. O svim novinama i značajnim izmenama koje donosi kao i o novim podzakonskim aktima koji su u primeni od decembra prošle godine, saznajte od vrhunskih stručnjaka za bezbednost i zdravlje na radu.

Detaljnije

Loading ...

Usvojen Zakon o javnim nabavkama

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA JE KONAČNO USVOJEN na sednici Skupštine Srbije 23.12.2019. godine. Uz vrhunskog eksperta, člana Radne grupe za izradu Zakona, upoznajte se svim novinama koje donosi dugo očekivani novi Zakon, na seminaru kog realizujemo 12. februara 2020. godine.

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o javnim nabavkama

Zbog velikog interesovanja, seminar posvećen dugo očekivanom novom Zakonu o javnim nabavkama realizujemo i u Kanjiži, za poslovnu zajednicu Severnobačkog i Severnobanatskog regiona. Upoznajte se sa brojnim novinama i velikim izmenama koje donosi novi zakon od vrhunskog eksperta i poznavaoca javnih nabavki 6. februara 2020. godine.

Detaljnije

Loading ...

Kurs iz računovodstva

Ovaj kurs iz racunovodstva je u potpunosti usklađen sa propisima koji regulišu oblast računovodstva (uključiv i najnovije zakonske izmene). Obuhvata obuku za vođenje poslovnih knjiga, pri čemu će se polaznicima prezentovati primeri za knjiženje po klasama, od kase 0 do klase 9. Posebna pažnja biće posvećena Međunarodnim računovodstvenim standardima, sa osvrtom na zahteve standarda i […]

Detaljnije

Loading ...

Računovodstvena primena odredaba Zakona o privrednim društvima i Zakona o evidenciji stvarnih vlasnika

Na seminaru kog organizujemo 5.2.2020, saznajte sve o sticanju nove vrste udela i sticanju sopstvenih akcija u uslovima obavezne evidencije stvarnih vlasnika i bilansiranja u poslovnim knjigama, sve u funkciji primene propisa iz oblasti računovodstva, i uz primenu odredbi novousvojenih Zakona o privrednim društvima i Zakona o stvarnom vlasniku.

Detaljnije

Loading ...

Završni račun za pravna lica i preduzetnike

U skladu sa Članom 25. Zakona o računovodstvu, pravna lica i preduzetnici su u obavezi da sastavljaju redovne godišnje finansijske izveštaje na kraju poslovne godine - završni račun. Na radionici koju realizujemo 23. januara 2020. godine, polaznici će se upoznati sa svim obavezama prilikom izrade Završnog računa, sa problemima i nedoumicama na koje mogu da naiđu prilikom izrade istog, kao i na koji način pomenute probleme mogu da rešavaju.

Detaljnije

Loading ...

Zakon o agencijskom zapošljavanju

Skupština Srbije usvojila je Zakon o agencijskom zapošljavanju 6. decembra 2019. godine koji ulazi u primenu od januara, odnosno marta 2020. godine. Zakon predviđa brojne novine u zapošljavanju i radnom statusu iznajmljenih radnika, ali i u poslovanju Agencija. Sve o tome saznajte na seminaru kog realizujemo 26. decembra, od vrhunskog eksperta i člana Radne grupe za izradu Zakona.

Detaljnije

Load More