Obuke

Početna   /   Obuke

Loading ...

Međunarodni računovodstveni standardi

Webinar Međunarodni računovodstveni standardi – knjigovodstvo u skladu sa MRS – će učesnicima da omogući sticanje znanja iz računovodstvenih standarda, posle čega će biti osposobljeni da primene standard u svakodnevnom knjiženju. Webinar je usklađen sa propisima koji regulišu oblast računovodstva i oblast Međunarodnih računovodstvenih standarda. Namenjen je službama računovodstva u svim pravnim licima i preduzetnicima […]

Detaljnije

Loading ...

COVID stres sindrom

UTICAJ NA RADNU EFIKASNOST I STRATEGIJE PREVLADAVANJA STRESA NA RADNOM MESTU Covid stres sindrom: Pandemija zarazne bolesti Covid 19 izazvala je ogromne promene u životima ljudi. S jedne strane, briga za život i zdravlje prinudila nas je da živimo u tzv. novoj realnosti – uz stalno nošenje maski i držanje fizičke distance, odnosno skoro potpuni […]

Detaljnije

Loading ...

IS Dositej – Novi pravilnici

NOVI TERMIN! Objavljeni su novi pravilnici za obračun škola u novoj školskoj 2020/2021. godini (“Sl. glasnik RS” 106/20 od 7.8.2020. godine). Sa njima, direktore škola i njihove saradnike čeka niz aktivnosti koje su vezane za IS Dositej a koje su dužni da urade: na koji način proračunati broj izvršilaca u skladu sa novim pravilnicima ali […]

Detaljnije

Loading ...

E faktura – rad sa elektronskim računovodstvenim dokumentima

NOVI TERMIN – Koja je zakonski prihvatljiva forma na kojoj se zasniva e-Faktura i kako je oformiti? Koje su odluke u preduzeću neophodne da bi e-Faktura počela da se koristi? Na koji način organizovati slanje i prijem e-Fakture? Koje računovodstvene isprave mogu a koje ne mogu imati elektronsku formu? Koji su problemi u realnoj primeni […]

Detaljnije

Loading ...

Telefonske konsultacije – nova usluga

Dinamične promene u poslovnom okuženju imaju za posledicu česte promene zakonskih propisa. Zbog toga se javila potreba za pružanjem brze i neposredne stručne savetodavne pomoći. U tom cilju, Institut za ekonomsku diplomatiju pokreće telefonske konsultacije koje će korisnicima omogućiti brzo i efikasno rešenje svakog problema koji se pojavi u realnom poslovanju. Prvih mesec dana konsultantske […]

Detaljnije

Loading ...

Medijacija u privrednim sporovima – specijalizovana obuka

Zbog pandemije bolesti COVID-19 i epidemioloških mera koje su bile na snazi u proteklom periodu, bilo je nemoguće realizovati obuke za posrednike u formi učioničke nastave. Iz istih razloga, veliki broj medijatora nije bio u mogućnosti da produži svoje licence. Zato sada ponovo pokrećemo specijalizovane obuke koje ćemo realizovati u nastavnoj sali Instituta, ukoliko epidemiološka […]

Detaljnije

Loading ...

Trening za trenere – Specijalizovana obuka za medijatore

Zbog pandemije bolesti COVID-19 i epidemioloških mera koje su bile na snazi u proteklom periodu, bilo je nemoguće realizovati obuke za posrednike u formi učioničke nastave. Iz istih razloga, veliki broj medijatora nije bio u mogućnosti da produži svoje licence. Zato sada ponovo pokrećemo specijalizovane obuke koje ćemo realizovati u nastavnoj sali Instituta, ukoliko epidemiološka […]

Detaljnije

Loading ...

Mesec In House obuka

U NOVEMBRU I DECEMBRU ZA SVE IN HOUSE OBUKE ODOBRAVAMO POPUST I DO 25% Pandemija bolesti COVID-19 dovela je do tektonskih promena u svim sferama života i rada, pa i u organizaciji posla. Zbog primene preventivnih mera koje imaju za cilj, pre svega, zaštitu zdravlja i života ljudi, većina firmi je svoje poslovanje preorijentisala na […]

Detaljnije

Loading ...

Kadrovska evidencija i dosije zaposlenih

Zbog velikog interesovanja poslovne zajednice Srbije, ponovo realizujemo radionicu na temu “Kadrovska evidencija i dosije zaposlenih”, na kojoj ćete dobiti gotove modele akata i dokumenata koje možete odmah nakon seminara iskoristiti u svom svakodnevnom radu. Predavači su eksperti za inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu: Jasmina Maričić Vukotić, Inspektorat […]

Detaljnije

Loading ...

Za ponuđače – Portal javnih nabavki

Zašto obuka za ponuđače? Zbog značajnih razlika i specifičnosti korišćenja novog Portala od strane naručilaca i ponuđača, a nakon uspešno realizovane radionice za naručioce, sada realizujemo radionicu posvećenu isključivo potrebama ponuđača, na kojoj će biti objašnjeno, korak po korak, registracija i kompletan postupak rada na novom Portalu javnih nabavki. Osim ponuđača, ova obuka se odnosi […]

Detaljnije

Loading ...

eFaktura – Rad sa elektronskim računovodstvenim ispravama

Koja je zakonski prihvatljiva forma na kojoj se zasniva eFaktura i kako je oformiti? Koje su odluke u preduzeću neophodne da bi eFaktura počela da se koristi? Na koji način organizovati slanje i prijem eFakture? Koje računovodstvene isprave mogu a koje ne mogu imati elektronsku formu? Koji su problemi u realnoj primeni elektronskih računovodstvenih isprava […]

Detaljnije

Loading ...

IS Dositej – Novi pravilnici

Na webinaru kog realizujemo 9. oktobra, stručnjaci za primenu IS Dositej (savetnik iz nadležnog ministarstva i ekspert za e-poslovanje), daće uputstva, odgovaraće na pitanja, posavetovaće svakog polaznika koje bi postupanje bilo najadekvatnije za njihov slučaj, kao i dodatne pravno-ekonomske savete u vezi pravilnih postupanja na početku školske 2020/2021. godine.

Detaljnije

Loading ...

Ovlašćeno lice za sprečavanje pranja novca i FT

NOVI TERMIN - U “Službenom glasniku RS” broj 104/20 objavljen je Pravilnik o stručnom ispitu za izdavanje licence za ovlašćeno lice. Seminar ima za cilj da razjasni neodoumice u vezi sa sticanjem licence, polaganjem ispita i da upozna obveznike sa programom za polaganje stručnog ispita, preporučenom literaturom i materijalom potrebnim za sticanje znanja za ovlašćeno lice.

Detaljnije

Loading ...

Osnovna obuka za medijatore

Postanite licencirani medijator. Pohađanjem naše obuke, bez dodatnih ispita i provera, automatski stičete pravo na upis u Registar posrednika Ministarstva pravde, čime ostvarujete mogućnost da se bavite ovim poslom. Nastava se organizuje u skladu sa Pravilnikom kog je propisalo Ministarstvo, od 22. do 26. oktobra 2020. godine - a detalje možete pogledati na stranici.

Detaljnije

Loading ...

Priprema za polaganje ispita – licenca za poslove SPN

PRIPREMA ZA POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA BAVLJENJE POSLOVIMA SPREČAVANJA PRANJA NOVCA – OVLAŠĆENO LICE I ZAMENIK OVLAŠĆENOG LICA Radi jačanja položaja i uloge koju imaju u finansijskom i nefinansijskom delu sistema, ovlašćena lica i zamenici ovlašćenih lica dužni su da steknu Licencu za obavljanje ovih poslova. Licenciranje podrazumeva proveru znanja, kako u delu […]

Detaljnije

Loading ...

Portal javnih nabavki za naručioce

Zašto Portal javnih nabavki za naručioce? Zbog značajnih razlika i specifičnosti korišćenja novog Portala od strane naručilaca i ponuđača, realizujemo radionicu posvećenu isključivo potrebama naručilaca, na kojoj će biti objašnjeno, korak po korak, izrada plana javnih nabavki i kompletan postupak rada na novom Portalu javnih nabavki.   Predavači su eksperti Kancelarije za javne nabavke (Uprava […]

Detaljnije

Loading ...

Poslovni excel napredni nivo

Škola informatičko-poslovnih veština Instituta za ekonomsku dipilomatiju vas poziva na obuku: Poslovni Excel  napredni nivo u 24 nastavna časa.  Danas je svakoj firmi potrebna osoba vešta i brza u upravljanju Excel alatima. Mnogi korisnici ne upotrebljavaju čak 95% njegovih funkcija, a one koje koriste ne upotrebljavaju u punom obimu. Istovremeno, Excel se koristi veoma efikasno u […]

Detaljnije

Loading ...

Poslovni Excel – osnovni i srednji nivo

Obuka “Poslovni Excel osnovni nivo i srednji nivo” polazi od osnovnog nivoa što će Vam omogućiti da znanje koje već imate u korišćenju Excel-a sistematizujete, odnosno da ovladate osnovama Excel-a ukoliko nemate nikakvo predznanje. Na ovako formiranu osnovu, nastavlja se srednji nivo (kome je posvećen veći deo obuke). Excel je izuzetno moćan alat u analitičkim […]

Detaljnije

Loading ...

Postupak likvidacije – statusne i pravne promene

Usled aktuelne situacije u zemlji prouzrokovane epidemijom zarazne bolesti Covid-19, veliki broj firmi se našao u ozbiljnom problemu kada je u pitanju očuvanje likvidnosti. Zbog velikog broja upita od strane poslodavaca, u saradnji sa Agencijom Permanent Educom, 29. septembra 2020. godine ponovo realizujemo seminar na temu postupka likvidacije i svih statusnih i pravnih promena koje […]

Detaljnije

Loading ...

Za ponuđače: Zakon o javnim nabavkama

Zbog specifičnosti posla i velikog broja sugestija, Institut za ekonomsku diplomatiju, u saradnji sa Agencijom Permanent Educom, oglašava seminar koji će se baviti isključivo primenom Zakona o javnim nabavkama za ponuđače. Predavač: Ljubinka Kovačević, ekspert sa dugogodišnjim radnim iskustvom u oblasti javnih nabavki, kako u pogledu obavljanja  konsaltinga  vezanog za primenu Zakona, tako i u […]

Detaljnije

Loading ...

eFaktura – rad sa elektronskim računovodstvenim ispravama

Koja je zakonski prihvatljiva forma na kojoj se zasniva eFaktura i kako je oformiti? Koje su odluke u preduzeću neophodne da bi eFaktura počela da se koristi? Na koji način organizovati slanje i prijem eFakture? Koje računovodstvene isprave mogu a koje ne mogu imati elektronsku formu? Koji su problemi u realnoj primeni elektronskih računovodstvenih isprava […]

Detaljnije

Loading ...

Menadžment rizika za podatke o ličnosti

Seminar Menadžment rizika za podatke o ličnosti obezbeđuje organizacijama da se na efektivan i efikasan način usaglase sa brojnim relevantnim zakonima i standardima informacione bezbednosti i GDPR / ZZPL, a pre svega ZZPL, bez prethodne implementacije i nezavisne sertifikacije osnovnog ISMS standarda (ISO/IEC 27991:2013). Seminar će pružiti polaznicima neophodnu bazu znanja o svim prezentovanim pitanjima: […]

Detaljnije

Loading ...

Škola bezbednosti i zdravlja na radu

Zbog velikog broja zahteva od strane lica za BZR, Institut je organizovao Školu bezbednosti i zdravlja na radu kao vid sveobuhvatnog nastavnog procesa, koji ima za cilj da, kroz 30 nastavnih časova, polaznike osposobi za samostalan rad u ovoj oblasti. Nastavu drže eksperti za inspekcijski nadzor u oblasti BZR kao i inspektorka za rad iz nadležne državne institucije - Inspektorata za rad RS.

Detaljnije

Loading ...

Covid i stres

O načinima prevazilaženja stresa u situaciji "nove realnosti" koju je izazvala zarazna bolest Covid 19, a u cilju uspešnog obavljanja radnih zadataka i normalnog funkcionisanja u svakodnevnom životu, saznajte na našem webinaru kog realizujemo 25. avgusta 2020. godine od vrhunskog stručnjaka / praktičara za pitanja stresa i njegovog prevazilaženja. 

Detaljnije

Loading ...

Informaciona bezbednost i ZZPL – inspekcijski nadzor i kontrolne liste

Na webinaru ćete dobiti sve neophodne instrukcije vezane za usaglašavanje Zakona o informacionoj bezbednosti sa ZZPL i drugim relevantnim zakonima kao i za primenu inspekcijskog nadzora, zatim kontrolne liste, i preko 80 gotovih modela akata za direktnu upotrebu u realnom poslovanju. U slučaju ukidanja zabrane okupljanja i poboljšanja epidemiološke situacije, nastava će se realizovati učionički, kao seminar.

Detaljnije

Loading ...

Novi Pravilnik o preventivnim merama za BZR

Da li ste spremni za 11. avgust 2020. godine kada ističe rok za izradu Plana primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti u skladu sa Pravilnikom koji je stupio na snagu 11. jula? Na webinaru kog realizujemo 5.8.2020. obučite se kako da pravilno izradite ovaj Plan u zakonskom roku i izbegnete negativne posledice inspekcijskog nadzora.

Detaljnije

Loading ...

Izrada Internog akta prema novom ZJN

Na radionici Izrada internog akta prema novom ZJN,  koju realizujemo u novom terminu 18. avgusta 2020. godine, dobićete praktične i konkretne instrukcije za izradu Internog akta u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama kao i za sprovođenje otvorenog postupka javne nabavke. Predavač je Danijela Bojović, član Radne grupe za izradu novog Zakona i podzakonskih […]

Detaljnije

Loading ...

Novi Portal javnih nabavki – praktična obuka

WEBINAR - Novi Portal javnih nabavki je ušao u punu primenu 1. jula 2020. godine. On omogućava potpuno novi način sprovođenja posutupka javne nabavke elektronskim putem. Sve o novom Portalu prezentovaće Danijela Bojović, vrhunski ekspert za javne nabavke i član Radne grupe za izradu Zakona na radionici koju realizujemo 7. avgusta 2020. godine posredstvom web platforme.

Detaljnije

Loading ...

ePisarnica – webinar

Webinar ePisarnica, sa radionicom, obrađuje praktične primere i načine implementacije poslovnih sistema  za obradu elektronskih i digitalizovanih poslovnih dokumenata. Prikazaćemo rešenja koja su i zakonski usklađena i dokazano poslovno efikasna na WEBINARU kog realilzujemo 14. avgusta 2020. godine od 10 časova.

Detaljnije

Loading ...

Novi ZJN – podzakonska akta i praktičan rad na Portalu

U “Službenom glasniku RS”, br. 93/2020 od 2. jula 2020. godine, objavljeni su podzakonski akti, doneti na osnovu novog Zakona o javnim nabavkama koji je usvojen u decembru prošle godine. Novi ZJN je 1. jula 2020. ušao u svoju punu primenu, čime je i Portal javnih nabavki pušten u rad i ušao u upotrebu. Na ovoj interaktivnoj radionici, […]

Detaljnije

Loading ...

Škola javnih nabavki u skladu sa novim ZJN

U toku je upis 15. generacije jedinstvene Škole javnih nabavki. Kroz 6 nastavnih modula (36 nastavnih časova) ovladajte kompletnim postupkom javnih nabavki i to u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama, koji je ušao u punu primenu od 1. jula. Škola će se, zbog pandemije korona virusa, održavati održavati u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom i merama koje su na snazi - učionički ili putem web platforme.

Detaljnije

Loading ...

Podzakonski akti novog ZJN

WEBINAR - U "Službenom glasniku RS", br. 93/2020 od 2. jula 2020. godine, objavljeni su podzakonski akti, doneti na osnovu novog Zakona o javnim nabavkama koji je usvojen u decembru prošle godine, a od 1. jula 2020. ušao u svoju punu primenu. Upoznajte se sa svim novinama koje donosi Zakon i podzakonska akta na webinaru kog realizujemo 16. jula 2020. godine.

Detaljnije

Loading ...

Kadrovska evidencija zaposlenih

Na našem webinaru kog realizujemo 23. jula 2020. godine, a kog će voditi ekspert u oblasti inspekcije rada, dobićete odgovor na ključno pitanje: koje sve informacije treba prikupljati i koju dokumentaciju je poslodavac u obavezi da ima u skladu sa propisima u oblasti rada, uključiv i novinu - Poseban plan primene mera radi sprečavanja zarazne bolesti COVID-19.

Detaljnije

Loading ...

BZR u vreme pandemije – nove obaveze poslodavaca

Koje su obaveze u primeni preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad nakon vanrednog stanja, sa posebnim osvrtom na poseban plan primene mera koji je sastavni deo akta o proceni rizika, a u skladu sa Uredbom usvojenom 7. maja 2020. godine i Predlogom uredbe o preventivnim merama koja će vrlo brzo biti usvojena, saznajte na webinaru kog realizujemo 8. jula 2020. godine, od eksperta u oblasti inspekcije rada.

Detaljnije

Loading ...

Međunarodni računovodstveni standardi

Seminar Međunarodni računovodstveni standardi – knjigovodstvo u skladu sa MRS – će učesnicima da omogući sticanje znanja iz računovodstvenih standarda, posle čega će biti osposobljeni da primene standard u svakodnevnom knjiženju. Seminar je usklađen sa propisima koji regulišu oblast računovodstva i oblasst Međunarodnih računovodstvenih standarda. Namenjen je službama računovodstva u svim pravnim licima i preduzetnicima […]

Detaljnije

Loading ...

Pravilnik o transfernim cenama – izmene

Od 1. januara 2020. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu "van dohvata ruke" primenjuju kod utvrđivanja transakcija među povezanim licima. Ujedno, došlo je do pomeranja rokova (zbog vanrednog stanja) za podnošenje poreskih prijava čiji je sastavni deo i Izveštaj o transfernim cenama. Kroz ove novine provešće vas vrhunski stručnjak za ovu oblast na seminaru 7.7.2020. godine.

Detaljnije

Loading ...

Mere bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištima

Obzirom na razvoj visoko rizičnog građevinskog sektora i sve veći broj gradilišta u Srbiji, na kojima su u većoj ili manjoj meri primenjene preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu, što kao posledicu ima povećan broj povreda sa teškim ili smrtnim ishodom, javlja se potreba  za većom informisanošću, edukacijom i angažovanjem svih činilaca u procesu […]

Detaljnije

Loading ...

Knjigovodstvo – napredna obuka

Intenzivni program profesionalnog usavršavanja Knjigovodstvo – napredni nivo, omogućiće učesnicima da samostalno rade u realnom biznisu – samostalna knjiženja, sastavljanje finansijskih izveštaja prilikom izrade završnog računa… Obuka se sprovodi kombinacijom teorijskog i praktičnog rada, uz primere dobre prakse. Obuka za knjigovodstvo je usklađena sa propisima koji regulišu oblast računovodstva i izrade Završnog računa. Namenjena je […]

Detaljnije

Loading ...

Napredni Excel u poslovnim operacijama i odlučivanju

Kroz 24 nastavna časa intenzivnog praktičnog rada (1 polaznik - 1 računar) koji se sastoji od rada na konrektnim, stvarnim i simuliranim poslovnim slučajevima, osposobićete se za korišćenje svih naprednih funkcija ovog poslovnog alata. Time ćete se pridružiti menadžerima i izvršiocima Ikea Srbija, JAT-tehnike, Porsche-a, Frikoma, MUP-a, Republičkog PIO fonda i mnogim drugima.

Detaljnije

Loading ...

Poslovni Excel – osnovni i srednji nivo

Kroz 10 nastavnih časova intenzivnog praktičnog rada (1 polaznik - 1 računar) koji se sastoji od rada na konrektnim, stvarnim i simuliranim poslovnim slučajevima, osposobićete se za samostalno korišćenje ovog alata. Time ćete se pridružiti menadžerima i izvršiocima Ikea Srbija, JAT-tehnike, Porsche-a, Frikoma, MUP-a, Republičkog PIO fonda i mnogim drugima.

Detaljnije

Loading ...

Kodeks šifara – novi šifarnik zanimanja

Ukoliko još niste priimenili novi Jedinstveni kodeks šifara za šifriranje podataka u oblasti rada, ili imate nekih nejasnoća i problema u sprovođenju ovih novina, iskoristite mogućnost da putem web platforme, 26. juna 2020. godine, saznate kako najlakše i najsigurnije da izvršite izmene uz instrukcije vrhunskog stručnjaka.

Detaljnije

Loading ...

Elektronsko poslovanje – šta je obavezno

Sve je više segmenata u elektronskom kancelarijskom poslovanju koji su dobili zakonsku obaveznost, uz inspekcijske i prekršajne konsekvence za neizvršenje. Kazne za nepostupanje po ovoj vrsti zakonskog uređenja kreću se i do 2 miliona dinara. Koje su to obaveze koje nameće zakon i kako da ih sprovedete, saznajte na seminaru kog realizujemo 23. juna 2020. godine od vrhunskih stručnjaka za njihovu implementaciju.

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o javnim nabavkama

Novi Zakon o javnim nabavkama ( ,,Službeni glasnik RS’’,br. 91/2019) stupio je na snagu  1. januara 2020. godine, a u punu primenu ulazi od 1. jula 2020. godine. Novi Zakon o javnim nabavkama ima za cilj  sprovođenje efikasnijih i transparentnijih postupaka javnih nabavki, što ima za rezultat pozitivne interakcije države sa naručiocima, ponuđačima, odnosno sa […]

Detaljnije

Loading ...

Trening za trenere – specijalizovana obuka

Trening za trenere omogućava savladavanje znanja i veština koji će polaznicima omogućiti da obavljaju trening za Osnovnu medijaciju u svojstvu kvalifikovanih i profesionalnih trenera. Ovladajte veštinama neophodnim za uspešnog trenera, jer imati znanje i znati ga preneti - nije isto, a ujedno ostvarite 10 bodova neophodnih za produženje licence za medijatora.

Detaljnije

Loading ...

Javne nabavke u vanrednom stanju 5.800 (+PDV)

WEBINAR - Kako da sprovodite postupak javne nabavke u uslovima vanrednog stanja i pandemije a da postupate u skladu sa zakonom kao i uredbama donetim od strane Vlade Republike Srbije u uslovima vanrednog stanja, saznajte na webinaru kog realizujemo 8. maja 2020. godine

Detaljnije

Loading ...

Bezbednost na radu u vanrednom stanju i pandemiji 4.700 (+PDV)

Kako da se ponašate u vanrednom stanju i neposredno po njegovom ukidanju u vreme trajanja pandemije po pitanju primene zakonskih propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu? Šta morate da uradite? Koje zakonske obaveze su stavljene “van snage” dok traje vanredno stanje? Kako da obezbedite bezbednost svojih zaposlenih u vanrednim zdravstvenim uslovima? Odgovore na […]

Detaljnije

Loading ...

Radno-pravni odnosi u vreme vanrednog stanja i pandemije 4.700 (+PDV)

WEBINAR - U proteklih mesec dana iskristalisali su se problemi u radno-pravnim odnosima proistekli iz situacije vanrednog stanja. Informišite se o načinima rešavanja ovih problema kako bi u narednom periodu, kako vanrednog stanja tako i uslova rada neposredno po njegovom ukidanju, postupali u skladu sa zakonskim odredbama.

Detaljnije

Load More