MS Office u administrativnim poslovima

Početna   /   MS Office u administrativnim poslovima

Obuka za korišćenje MS Office poslovnog paketa obuhvata savladavanje ključnih principa rada sa sledećim MS office alatima: MS Word, MS Excel i MS Power Point . Primena ovih alata, bez kojih se ne može zamisliti uspešna realizacija zadataka u savremenom paketu administrativnih poslova, predstavlja ključni preduslov njihovog tačnog i efikasnog obavljanja. Njihova prednost u odnosu na ostale alate leži u neograničenim mogućnostima, kako u uređivanju teksta (zahtevi, molbe, obrasci, cirkularna pisma…) , tabelarnom izračunavanju (izrada planova i izveštaja, vođenje evidencije, izrada spiskova i filtriranje i sortiranje podataka…) tako i u izradi profesionalnih multimedijalnih prezentacija . Obzirom da se veliki deo administrativnog posla obavlja elektronskom komunikacijom sa kolegama i klijentima, program poseban akcenat stavlja i na aktuelna pravila poslovne komunikacije putem e-pošte kao i rad na internetu , korišćenje društvenih mreža i važnost zaštite podataka prilikom ove vrste rada.

Obuka je namenjena administrativnim radnicima, asistentima, ofis menadžerima i ostalim delatnostima koje imaju potrebu da aktivno koriste MS Word, MS Excel i MS Power Point.

Nastava se obavlja u računarskom kabinetu Instituta, po principu “jedan učesnik – jedan računar” u grupi od najviše 15  polaznika (učesnici, ukoliko žele, mogu koristiti sopstveni LT računar).
Nastava kreće od osnovnih postavki, pa nije neophodno nikakvo predznanje. Učesnici dobijaju neophodan nastavni materijal koji je koncipiran tako da ostavlja prostor za dopunjavanje tokom nastave, a u skladu sa sopstvenim potrebama.
Obuka je intenzivna, traje 16 nastavnih časova (dva dana po 8 časova), nakon čega će polaznici biti osposobljeni za maksimalno korišćenje svih prednosti koje u svakodnevnom radu pružaju MS office alati. Predavanja su podeljena u celine koje su najvećim procentom zasnovane na praktičnim vežbama i koje imaju za cilj savladavanje logike rada.

Fond časova: 15 školskih časova

Grupa je ograničena na 15 polaznika a obuka se sprovodi kroz direktan rad na računarima.

Obukom rukovodi: 
Bojana Drndarević, diplomirani informatičar, angažovana na poslovima IT konsaltinga uz svakodnevno korišćenje MS Office alata, sa bogatim predavačim iskustvom u vođenju individualnih i grupnih obuka

Program obuke

Omogućava kreiranje i napredno uređivanje profesionalnih tekstualnih dokumenata (zahtevi, molbe, obrasci, cirkularna pisma i druge forme obrade teksta):
 
 1. Upoznavanje sa radnim okruženjem (upoznavanje sa glavnim menijem – Ribbon, korišćenje opcije za traženje pomoći, korišćenje template-a iz galerije, čuvanje i eksportovanje dokumenta)
 2. Rad sa tekstom (formatiranje teksta; razmak između redova i paragrafa; nabrajanje; umetanje hiperlinka; korišćenje opcije za pronalaženje i zamenu teksta)
 3. Rad sa objektima (umetanje slika i podešavanje položaja u odnosu na tekst; kreiranje text boxa; umetanje i izmena izgleda tabele i grafikona)
 4. Oblikovanje stranice (orijentacija papira i veličina; podešavanje margina; razmak između strana; kreiranje i izmena zaglavlja i podnožja; numerisanje stranica)
 5. Priprema dokumenta za štampu
 1. osnovni vidovi e-komunikacije,  
 2. pretraživanje,
 3. elektronska pošta,
 4. osnovni principi komuniciranja preko društvenih mreža,
 5. zaštita privatnosti,
 6. zaštita elektronskih podataka.
MS Excel je moćan alat za upravljanje podacima, a ti podaci se mogu sortirati i filtrirati po željenom kriterijumu kao i grafički prikazati i odštampati što predstavlja značajnu stavku programa za tablične proračune. Može se koristiti za jednostavnije stvari poput kreiranja spiskova, ali i za izradu najrazličitijih proračuna i analiza.
 1. Upoznavanje sa radnim okruženjem i izrada tabele (glavni meni – Ribbon; pojam redova, kolone i listovi i njihova izmena; konvertovanje dokumenta, čuvanje i eksportovanje tabele)
 2. Rad sa ćelijama i podacima u njima (upoznavanje sa pojmom ćelije i njeno formatiranje – izgled i promena tipa podataka u ćelijama; sortiranje i filtriranje podataka)
 3. Funkcije i formule (izrada matematičkih formula i unošenje funkcija; razumevanje osnovnih funkcija – Sum, Average, Count, Max, Min)
 4. Grafikoni (pojam i vrste grafikona; umetanje grafikona; različite opcije kod kreiranja grafikona)
 5. Priprema dokumenta za štampanje (orijentacija i veličina papira, margine)
Spoj pravila za kreiranje efikasnih multimedijalnih prezentacija i mogućnosti MS PowerPoint alata upotpuniće svaki vaš javni nastup i doprineti uspešnijem prezentovanju. Teme koje se obrađuju na obuci su:
 1. Upoznavanje sa radnim okruženjem (kreiranje, otvaranje i čuvanje prezentacije)
 2. Pravila za pravljenje profesionalnih prezentacija
 3. Rad sa slajdovima i puštanje prezentacije (dodavanje, dupliciranje, brisanje, izmena izgleda slajdova; menjanje teme slajda, dodavanje slika, text box-a…)
 4. Umetanje tabela i grafikona iz MS Excela u slajdove