Konkursi i partnerstva

Početna   /   Konkursi i partnerstva
predavac

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju, prosledite

nam CV na e-mail: mr.ied2@gmail.com

ŽELIMO VAM DOBRODOŠLICU U NAŠ TIM

Konkurs za trenere na programima profesionalnog usavršavanja

Institut za ekonomsku diplomatiju ima stalno otvoren konkurs za trenere koji mogu odgovoriti izazovima koje nameću profesionalne edukacije najvišeg kvaliteta.

Uslovi konkursa su:

 1. da raspolažete ekspertizom koja je potvrđena u akademskom i profesionalnom okruženju, u oblasti za koju konkurišete
 2. da posedujete iskustvo u prenošenju znanja, kreiranju nastavnog materijala i izradi prateće nastavne literature
 3. da raspolažete odgovarajućim licencama i/ili akademskim zvanjem koji potvrđuju Vašu stručnost
 4. Spremnost za kontinuirano usavršavanje znanja i praćanje savremenih trendova u oblasti svoje ekspretize
 1. Finansijska analiza
 2. Poresko zakonodavstvo
 3. Računovodstvo
 4. Excel osnovni, srednji i napredni nivo
 5. Izrada sajtova: HTML5, CSS3, JavaScript, Jquery
 6. WordPress
 7. Data analyst
 8. Business intelligence

Partnerstvo sa organizacijama i institucijama

Tokom svog 15-godišnjeg rada institut za ekonomsku diplomatiju je ostvario uspešna partnerstva sa srodnim institucijama i organizacijama iz zemlje i inostranstva, poslujući na principima korektonsti, uzajamnog poštovanja i uvažavanja zajedničkih interesa.

Pod takvim uslovima Institut je otvoren za uspostavljanje novih partnerskih odnosa u sledećim oblastima:

 1. zajedničkoj realizaciji inovacionih i razvojnih projekata
 2. u oblasti konsaltinga
 3. u oblasti realizacije specijalizovanih programa profesionalne edukacije.

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama, možete nas kontaktirati na:

e-mail: mr.ied2@gmail.com

telefon: +381113077612

Partnerstvo

ŽELIMO VAM DOBRODOŠLICU U NAŠ TIM