Poslovni bilten

Početna   /   Poslovni bilten

Poslovni bilten

Zbog velikog interesovanja i brojnih sugestija pristiglih iz poslovne zajednice, Institut pokreće Poslovni bilten kog objavljujemo u elektronskoj formi. Sadrži mišljenja naših konsultanata o aktuelnim pitanjima i problemima proisteklim iz redovnih aktivnosti u realnom poslovanju, i to u sledećim oblastima primene važećeg zakonodavstva: javnvim nabavkama, računovodstvu, reviziji, poslovanju privrednih društava i njihovom normativnom uređenju. Glavni i odgovorni urednik Biltena je Ljubinka Kovačević.

Bilten je fleksibilnog obima, od 3 do 5 stranica i izlaziće jednom ili dva puta mesečno. Pristup Biltenu je besplatan.

Napomena: Mišljenja koja objavljuje Bilten nisu zvanična mišljenja nadležnih državnih institucija niti Instituta, već mišljenja autora i dobronamerna pomoć  usmerena na brže rešavanje vaših konkretnih problema, u skladu sa Zakonom, te ne mogu biti korišćena u sudskoj praksi ili u rešavanju bilo kakvih sporova.

Sadržaj:

 1. Dostavljanje finansijskih izveštaja za 2020. godinu
 2. Polaganje ispita za službenika za javne nabavke
 3. Korišćenje finansijskih kredita od nerezidenata sa sedištem, odnosno prebivalištem u državi članici EU
 4. Za manje od mesec dana počinje provera porekla imovine fizičkih lica
 5. Ogranak stranog privrednog društva
 6. Ubrzano je donošenje zakona o elektronskom fakturisanju

Bilten u PDF formatu možete preuzeti OVDE.

Sadržaj:

1. Podnošenje zahteva za povraćaj ili peknjižavanje više plaćenog ili pogrešno plaćenog poreza peko Portala Poreske uprave

2. Obaveza davaoca lizinga novih usluga počev od 1.1.2021. godine

3. Zaključak Vlade 05 broj 131-10296/2020 o korišćenju pripadajućeg godišnjeg odmora

4. Bitkoin i druge kriptovalute sredinom 2021. godine dobijaju zakonsku formu

5. Iznos koji prelazi 1.000.000 dinara predstavlja opremu veće vrednosti

6. Primena pojedinih odredbi Zakona o fiskalizaciji počela je 29.12.2020. godine iako se Zakon primenjuje od 1.1.2022. godine

7. Mogućnost dostavljanja obračuna zarade, odnosno naknada zarade u elektronskoj formi

Bilten u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

Sadržaj

 

 1. Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu za prekovremeni rad i za dan državnog praznika
 2. Carinske povlastice na pošiljke male vrednosti
 3. Omogućeno je izmirenje poreske obaveze i davanjem umesto plaćanja, odnosno zamenom ispunjenja
 4. Odlaže se primena četiri zakona o statusu zaposlenih za 1.1.2022. godinu
 5. Odlaže se upis prava svojine do 31.12.2021. godine
 6. Povećava se taksa za javni medijski servis
 7. Izmenjena je stopa zatezne kamate i stopa kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode

BILTEN MOŽETE PREUZETI OVDE .

Sadržaj

 1. Korišćenje finansijskih kredita iz inostranstva
 2. Počinje primena sankija od 13. novembra 2020. godine ukoliko se ne budu poštovale mere lične zaštite od infekcije
 3. Ratifikovan Sporazum o slobodnoj trgovini Evroazijske unije (EAEU) i Srbije
 4. Zadnji rok za upis prava javne svojine AP i JLS i prava svojine javnih preduzeća i društava kapitala čiji su osnivači RS, AP i JLS je 31.12.2020.
 5. Naknada za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci od 1.1.2021. godine na Portalu službenih glasila RS
 6. U Narodnoj skupštini nalazi se set zakona koje je vlada uputila na donošenje
 7. Obaveze naručilaca kod objavljivanja podataka o vrednosti i vrsti javnih nabavki koje su izuzete od primene Zakona o javnim nabavkama

BILTEN MOŽETE PREUZETI OVDE .

Sadržaj:

1. Više zakona tretira pitanja zloupotrebe u vezi sa javnim nabavkama

2. Objavljen je prevod međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI)

3. Podizanje gotovine uz plaćanje dina karticom (servis “Podigni dinare”)

4. Novi uslovi za sticanje starosne penzije od 1.1.2021. godine

BILTEN MOŽETE PREUZETI OVDE .

Sadržaj biltena:

 

 1. Utvrđena minimalna cena rada za 2021. godinu
 2. Registar pružalaca računovodstvenih usluga počinje sa radom 1. januara 2021. godine
 3. Poziv odnosno upozorenje APR o obavezi evidentiranja stvarnih vlasnika
 4. Najveći broj upisanih lica u registar lobista čine advokati i privrednici
 5. Dozvoljeno je podnošenje zahteva za zaštitu prava kod izuzetaka od primmene Zakona o javnim nabavkama
 6. Javna rasprava o Nacrtu zakona o socijalnoj karti

Bilten u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

Sadržaj

 

 1. Program podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“
 2. Da li je na vidiku ukidanje statusa v.d. direktora javnih preduzeća
 3. U narednom periodu ubrzano će se raditi na izradi novog Zakona o socijalnoj zaštiti
 4. Od 20. jula do 20. septembra 2020. godine, podnose se prijave na konkurs za sufinansiranje umetničkih sadržaja
 5. Radne i mere poznavanja i praćenja stranke pri vršenju transakcije u iznosu od 15.000 evra ili više
 6. Građanima za promet nepokretnosti nije potreban papirni izvod iz katastra kod javnog beležnika

Bilten u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

Sadržaj

 

 1. Od 18. jula 2020. godine omogućeno je podnošenje prijava elektronskim putem za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine
 2. Rok za podnošenje zahteva za refakciju PDV-a za određena lica je 30. septembar 2020. godine
 3. Pomoć države u vidu davanja bespovratnih novčanih sredstava na ime oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana u nekim jedinicama lokalne samouprave (JLS)
 4. Šta opredeljuje kakav će poreski tretman imati preduzetnik kod obavljanja poslova za jednog nalogodavca
 5. Odredba Zakona da Društvo može imati rezervisani sopstveni udeo stupila je na snagu 1. aprila 2020. godine

BILTEN MOŽETE PREUZETI OVDE

Sadržaj:

 1. Problem naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla konačno je rešen
 2. Primena Zakona o sprečavanju korupcije počinje 1. septembra 2020. godine 
 3. Rok za održavanje skupštine kod DOO i AD pomeren je za 90 dana
 4. Ograničen je rok za podnošenje zahteva za upis u Katastar nepokretnosti u papirnoj formi do 1. decembra 2020. godine
 5. Olakšice za fizička lica kod kupovine stana na kredit
 6. Do 1. septembra 2020. godine naručioci su dužni da unesu podatke za 2021. godinu u ISCJN

BILTEN MOŽETE PREUZETI OVDE .

Ovaj broj Biltena posvećen je nekim novinama u Zakonu o javnim nabavkama koji ulazi u punu primenu 1. jula 2020. godine. Autor tekstova je Ljubinka Kovačević, revizor i ekspert za javne nabavke.

Sadržaj:

 1. Visina nabavke, odnosno pragovi do kojih se Zakon ne primenjuje
 2. Rok za donošenje podzakonskih akata
 3. Zakon o javnim nabavkama poznaje dve vrste naručilaca
 4. Opšti rečnik nabavke (CPV)
 5. Primena pojedinih odredbi
 6. Podnošenje ponuda i komunikacija

BILTEN MOŽETE PREUZETI OVDE .

Sadržaj:

1. Zabrana učestvovanja u postupcima javnih nabavki

2. Karakteristike sopstvenih akcija i ograničenja kod upisa sopstvenih akcija

3. Članstvo na robnoj berzi

4. Pravo fizičkog lica – člana privrednog društva na poresko izuzimanje po osnovu kapitalnog dobitka

5. Građevinski dnevnik, građevinska knjiga i knjiga inspekcije

BILTEN MOŽETE PREUZETI OVDE .

Sadržaj

 

1.Dostavljanje finansijskih izveštaja za 2020. godinu

2. Polaganje ispita za službenika za javne nabavke

3. Korišćenje finansijskih kredita od nerezidenata sa sedištem, odnosno prebivalištem, u državi članici EU

4. Za manje od mesec dana počinje provera porekla imovine fizičkih lica

5. Ogranak stranog privrednog društva

6. Ubrzano je donošenje zakona o elektronskom fakturisanju

Bilten u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

 

 1.  FAKTURISANJU                                            

Sadržaj:

1. Dostavljanje izveštaja o upravljanju otpadom do 31. marta 2021. godine

2. Da li suplementi dobijeni bez naknade podležu plaćanju uvoznih dažbina

3. Specifičnosti ogranka stranog privrednog društva sa aspekta primene drugih zakona

4. Za 2020. godinu iznos od 2.987.424 dinara neoporeziv je kod utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana

5. Obaveza dostavljanja izveštaja o adekvatnosti i funkcionisanju finansijskog upravljanja i kontrole i izveštaja o funkcionisanju sistema interne revizije do 31. marta 2021. godine

6. Obaveze dostavljanja izveštaja do 31. marta 2021. godine za ambalažu i ambalažni otpad

Ceo bilten u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

Sadržaj:

1. Značaj prinudnog otkupa akcija u odnosu na status malih akcionara

2. Instant plaćanje u uslovima Covida 19

3. Kamatne stope u skladu sa principom “van dohvata ruke” za 2021. godinu, izmena poreske prijave za obračun poreza na dobit i izmena poreske prijave za obračun poreza na dobit i izmena poreske prijave poreza po odbitku na prihode i naknade nerezidenata i rezidenata

4. Reklamacija potrošača, obaveza prodavca i prava, dužnosti i ovlašćenja nadležnog inspektora

5. Godišnji plan poreske kontrole za 2021. godinu

6. Od 1. jula 2021. godine počinje primena pojedinih podzakonskih propisa o fiskalizaciji.

 

Bilten u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

Sadržaj:

 1. Novine koje donosi izmenjen Zakon o porezu na dohodak građana
 2. Zakon o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje stupio je na snagu 7. maja 2021. godine
 3. Izmenjen je datum početka registrovanja i dostavljanja elektronskih faktura
 4. Upozorenje Komisije za hartije od vrednosti da je veoma problematično i rizično ulaganje u binarne opcije
 5. Zaključak Vlade RS 05 broj 53-4228/2021
 6. Donet je Zakon o elektronskom fakturisanju
 7. Obaveza privrednih društava sa aspekta arhivske građe nastaje 2022.

Bilten u PDF formatu možete preuzeti OVDE .