Aktuelne Obuke

Loading ...

Međunarodni računovodstveni standardi

Webinar Međunarodni računovodstveni standardi – knjigovodstvo u skladu sa MRS – će učesnicima da omogući sticanje znanja iz računovodstvenih standarda, posle čega će biti osposobljeni da primene standard u svakodnevnom knjiženju. Webinar je usklađen sa propisima koji regulišu oblast računovodstva i oblast Međunarodnih računovodstvenih standarda. Namenjen je službama računovodstva u svim pravnim licima i preduzetnicima […]

Detaljnije

Loading ...

COVID stres sindrom

UTICAJ NA RADNU EFIKASNOST I STRATEGIJE PREVLADAVANJA STRESA NA RADNOM MESTU Covid stres sindrom: Pandemija zarazne bolesti Covid 19 izazvala je ogromne promene u životima ljudi. S jedne strane, briga za život i zdravlje prinudila nas je da živimo u tzv. novoj realnosti – uz stalno nošenje maski i držanje fizičke distance, odnosno skoro potpuni […]

Detaljnije

Loading ...

IS Dositej – Novi pravilnici

NOVI TERMIN! Objavljeni su novi pravilnici za obračun škola u novoj školskoj 2020/2021. godini (“Sl. glasnik RS” 106/20 od 7.8.2020. godine). Sa njima, direktore škola i njihove saradnike čeka niz aktivnosti koje su vezane za IS Dositej a koje su dužni da urade: na koji način proračunati broj izvršilaca u skladu sa novim pravilnicima ali […]

Detaljnije

Loading ...

E faktura – rad sa elektronskim računovodstvenim dokumentima

NOVI TERMIN – Koja je zakonski prihvatljiva forma na kojoj se zasniva e-Faktura i kako je oformiti? Koje su odluke u preduzeću neophodne da bi e-Faktura počela da se koristi? Na koji način organizovati slanje i prijem e-Fakture? Koje računovodstvene isprave mogu a koje ne mogu imati elektronsku formu? Koji su problemi u realnoj primeni […]

Detaljnije

Loading ...

Telefonske konsultacije – nova usluga

Dinamične promene u poslovnom okuženju imaju za posledicu česte promene zakonskih propisa. Zbog toga se javila potreba za pružanjem brze i neposredne stručne savetodavne pomoći. U tom cilju, Institut za ekonomsku diplomatiju pokreće telefonske konsultacije koje će korisnicima omogućiti brzo i efikasno rešenje svakog problema koji se pojavi u realnom poslovanju. Prvih mesec dana konsultantske […]

Detaljnije

Loading ...

Medijacija u privrednim sporovima – specijalizovana obuka

Zbog pandemije bolesti COVID-19 i epidemioloških mera koje su bile na snazi u proteklom periodu, bilo je nemoguće realizovati obuke za posrednike u formi učioničke nastave. Iz istih razloga, veliki broj medijatora nije bio u mogućnosti da produži svoje licence. Zato sada ponovo pokrećemo specijalizovane obuke koje ćemo realizovati u nastavnoj sali Instituta, ukoliko epidemiološka […]

Detaljnije

Akreditovani programi profesionalnog usavršavanja

Škole informatičko-poslovnih veština

Blog Instituta za ekonomsku diplomatiju

Spoljnotrgovinsko poslovanje, međunarodni odnosi, ekonomska diplomatija