Aktuelne Obuke

Loading ...

Podzakonski akti novog ZJN

WEBINAR - U "Službenom glasniku RS", br. 93/2020 od 2. jula 2020. godine, objavljeni su podzakonski akti, doneti na osnovu novog Zakona o javnim nabavkama koji je usvojen u decembru prošle godine, a od 1. jula 2020. ušao u svoju punu primenu. Upoznajte se sa svim novinama koje donosi Zakon i podzakonska akta na webinaru kog realizujemo 16. jula 2020. godine.

Detaljnije

Loading ...

Kadrovska evidencija zaposlenih

Na našem webinaru kog realizujemo 23. jula 2020. godine, a kog će voditi ekspert u oblasti inspekcije rada, dobićete odgovor na ključno pitanje: koje sve informacije treba prikupljati i koju dokumentaciju je poslodavac u obavezi da ima u skladu sa propisima u oblasti rada, uključiv i novinu - Poseban plan primene mera radi sprečavanja zarazne bolesti COVID-19.

Detaljnije

Loading ...

ePisarnica – webinar

Webinar ePisarnica, sa radionicom, obrađuje praktične primere i načine implementacije poslovnih sistema  za obradu elektronskih i digitalizovanih poslovnih dokumenata. Prikazaćemo rešenja koja su i zakonski usklađena i dokazano poslovno efikasna na WEBINARU kog realilzujemo 14. jula 2020. godine od 10 časova.

Detaljnije

Loading ...

BZR u vreme pandemije – nove obaveze poslodavaca

Koje su obaveze u primeni preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad nakon vanrednog stanja, sa posebnim osvrtom na poseban plan primene mera koji je sastavni deo akta o proceni rizika, a u skladu sa Uredbom usvojenom 7. maja 2020. godine i Predlogom uredbe o preventivnim merama koja će vrlo brzo biti usvojena, saznajte na webinaru kog realizujemo 8. jula 2020. godine, od eksperta u oblasti inspekcije rada.

Detaljnije

Loading ...

Novi Portal javnih nabavki

WEBINAR - Uprava za javne nabavke je 16. juna 2020. godine objavila demo verziju novog Portala javnih nabavki, sa ciljem da se svi učesnici upoznaju sa njim, a od 1. jula Portal počinje sa radom a novi Zakon o javnim nabavkama ulazi u svoju punu primenu. Sve o novom Portalu prezentovaće Miloš Jović, vrhunski ekspert za javne nabavke i član Radne grupe za izradu Zakona.

Detaljnije

Loading ...

Međunarodni računovodstveni standardi

Seminar Međunarodni računovodstveni standardi – knjigovodstvo u skladu sa MRS – će učesnicima da omogući sticanje znanja iz računovodstvenih standarda, posle čega će biti osposobljeni da primene standard u svakodnevnom knjiženju. Seminar je usklađen sa propisima koji regulišu oblast računovodstva i oblasst Međunarodnih računovodstvenih standarda. Namenjen je službama računovodstva u svim pravnim licima i preduzetnicima […]

Detaljnije

Akreditovani programi profesionalnog usavršavanja

Škole informatičko-poslovnih veština

Blog Instituta za ekonomsku diplomatiju

Spoljnotrgovinsko poslovanje, međunarodni odnosi, ekonomska diplomatija