Oblasti edukacije

Početna   /   Oblasti edukacije

Seminari/radionice predstvaljaju najdinamičniju oblast delovanja Instituta za ekonomsku diplomatiju. Teme se stalno usklađuju sa aktuelnim zakonodavstvom i potrebama tržišta, a najčešće u sledećim oblastima:

Javne finansije

 • Porez na dodatu vrednost
 • Izbegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja
 • Transferne cene
 • Izrada programskog budžeta
 • Interna revizija i finansijska kontrola u javnom sektoru
 • Kontrola korišćenja budžetskih sredstava
 • Javne nabavke
 • Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
 • Poresko računovodstvo

Radno zakonodavstvo

 • Primena Zakona o radu
 • Primena Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Mobing
 • Primena Zakona o uzbunjivačima
 • Inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa
 • Inspekcijski nadzor u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Kadrovska evidencija zaposlenih

Spoljnotrgovinsko poslovanje

 • Primena spoljnotrgvovinskog zakonodavstva
 • Carinsko poslovanje
 • Ugovori u spoljnoj trgovini
 • Pregovori u medjunarodnom poslovanju
 • Primena Sporazuma o slobodnoj trgovini (koje primenjuje Srbija)

Oblast informacionih tehnologija

 • Bezbednost informacione imovine
 • Excel u poslovnim operacijama i odlučivanju
 • Poslovni WEB administrator
 • MS Office za poslovne sekretare i asistente
 • Facebook expert

Soft skills

 • Antistres program za zaposlene
 • Stres i zaštita od manipulacije
 • Verbalna i neverbalna komunikacija
 • Motivacija zaposlenih
 • Koučing

Način rada na seminarima je prilagođen potrebama polaznika.
Ovde možete ostaviti svoje predloge!

Sve radionice, obuke i seminare u organizaciji Instituta realizuju se i u formi In house programa, uz sledeće principe rada:

 • Interaktivan rad u malim nastavnim grupama (ukoliko tema nalaže, radi se i neposredno uz upotrebu računara).
 • Fokus je stavljen na praksu, uz pružanje neposrednih instrukcija za rešavanje konkretnih pitanja sa stanovišta primene zakonodavstva
 • Institut obezbeđuje kompletnu nastavnu literaturu i materijal.

Predavači na našim programima su istaknuti stručnjaci, konsultanti Instituta za ekonomsku diplomatiju, koji sa nama sarađuju već dugi niz godina, a praktično su angažovani u nadležnim institucijama na kreiranju zakonskih rešenja i njihovom  neposrednom sprovođenju.

U skladu sa vašim zahtevima, nastavu održavamo u prostorijama vaše kompanije ili drugim prostorijama u skladu sa potrebama Naručioca, ili u nastavnim prostorijama Instituta u Zemunu. Ukoliko izrazite potrebu, obuku možemo realizovati i van Beograda.
Vreme održavanja se maksimalno prilagođava vašim potrebama (vikendom, radnim danom, pre podne ili posle podne).

Nastava može biti jednodnevna (radionice), dvodnevna ili trodnevna (programi profesionalnog usavršavanja i obuke) ili višemesečna (obuke). Naravno, fond časova i dinamika nastave može biti u potpunosti prilagođeno vašim potrebama.

Cena In house programa se određuje u skladu sa svakim konkretnim zahtevom, a zavisi od fonda časova, broja polaznika i mesta održavanja.

Garantujemo kvalitet naših programa. Ukoliko ne budete zadovoljni, Institut će izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava.
In house programi organizuju se iz svih oblasti u okviru kojih Institut realizuje obuke, kao i drugih tema za koje Naručilac izrazi interesovanje.

Ukoliko želite da uspostavite saradnju ili dogovorite in house obuku, kontaktirajte nas:

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

ili na telefon 011/3077612.