Obuka za medijatore

Početna   /   Obuka za medijatore

Obuka za medijatore

Institut za ekonomsku diplomatiju je, rešenjem Ministarstva pravde, u toku prošle godine dobio dozvolu za sprovođenječitavog niza obuka iz oblasti posredovanja u sudskim sporovima. Osim Osnovne obuke za medijatore, akreditovani smo i za sprovođenje specijalizovanih obuka za posredovanje u oblasti:

 • bankarskih usluga, osiguranja i lizinga
 • privrednih sporova
 • radnih sporova
 • primene NLP tehnika u medijaciji – napredna obuka
 • trening za trenere – obuka za trenere osnovne obuke za medijaciju

OSNOVNA OBUKA ZA POSREDNIKE U REŠAVANJU SPOROVA

Zakonski osnov – akreditacija

Osnovna obuka za medijatore u rešavanju sporova se sprovodi na osnovu rešenja Ministarstva pravde broj 740-09-01031/2018-22 od 4.1.2019. godine, kojim je Institut za ekonomsku diplomatiju dobio dozvolu za sprovođenje ove obuke. Obuka se sprovodi u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika (“Službeni glasnik RS”, broj 146/14).

Uspešnim završetkom ove obuke polaznici će dobiti uverenje o završenoj obuci, čime stiču pravo na direktan upis u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije i postaju licencirani medijatori (ostali uslovi za obavljanje poslova posredovanja / medijacije propisani su članom 33. Zakona o posredovanju i rešavanju sporova – “Sl. glasnik RS 55/14).

Osim ovog direktnog benefita, koji polaznicima omogućuje i samostalno obavljanje posla medijatora (van i nezavisno od firme / organizacije u kojoj su zaposleni), na obuci ćete i:

 • Ovladati i usavršiti praktična znanja i veštine potrebne za samostalno, efikasno i uspešno obavljanje poslova posredovanja – medijacije u mirnom rešavanju sporova / sukoba
 • Upoznati se sa osnovnim zakonskim okvirom medijacije u Srbiji
 • Savladati veštine komunikacije i upravljanja konfliktima
 • Naučiti kako se sluša, kako se prepoznaju potrebe i interesi u cilju boljeg razumevanja i rešavanja konflikata
 • Naučiti da stečene veštine koristite kako u profesionalnom, tako i u privatnom okruženju sa efektima koji će doprineti razvoju i napretku pojedinca, tima i organizacije.

Obzirom da postoji za sada veliko interesovanje, jer se radi o potpuno novoj delatnosti kojoj država pridaje sve veći značaj, osnovne obuke za medijatore će se realizovati svaka dva do tri meseca. Moguća su odstupanja od ove dinamike u zavisnosti od realnog interesovanja.

Obuka se, u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika (“Službeni glasnik RS”, br. 146/14), sprovodi kroz fond od 25 nastavnih časova, koji su organizovani u 5 dana po 5 nastavnih časova.

Uslov za pohađanje obuke i dobijanje licence (upisom u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije) je visoka stručna sprema (180 ESPB i više, odnosno i trogodišnje strukovne studije i četvorogodišnje akademske studije) bez obzira na smer.

Obuka za medijatore je primenjiva u svim oblastima i u svim vrstama organizacija, u javnom i privatnom sektoru, kao i u nevladinom sektoru. Veštine i znanja medijatora su posebno korisni za rukovodioce, pravnike, profesionalce u ljudskim resursima, menadžere, pedagoge i psihologe, stečajne upravnike, izvršitelje, pojedince koji žele da unaprede svoje komunikacione i pregovaračke veštine, kao i za sve one koji žele da im medijacija bude profesionalna orijentacija.

SPECIJALIZOVANE OBUKE ZA MEDIJATORE

Rešenjem Ministarstva pravde broj 740-09-01031/2018-22 od 4.1.2019. godine, Institut za ekonomsku diplomatiju je dobio dozvolu za sprovođenje specijalizovane obuke za posrednika u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja. 

Obuka je namenjena svim medijatorima koji su završili osnovnu obuku, a žele da unaprede svoja znanja u posredovanju i rešavnaju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja, i time ispune zakonsku obavezu da, završavanjem specijalizovanih obuka, produže svoju licencu za medijatora.

Osim što će uspešnim završetkom ove specijalizovane obuke polaznici steći uverenje o završenih 10 sati stručnog usavršavanja koje je neophodno za produženje dozvole za posredovanje, još će i:

 • Ovladadati i usavršiti praktična znanja i veština potrebne za samostalno, efikasno i uspešno obavljanje poslova posredovanja – medijacije u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja
 • Upoznati se sa osnovnim zakonskim okvirom u Republici Srbiji
 • Unaprediti veštine komunikacije i upravljanja konfliktima u ovim delatnostima
 • Naučiti kako da stečene veštine koriste i u profesionalnom i u privatnom okruženju, u sporovima iz ovih oblasti

Rešenjem Ministarstva pravde broj 740-09-01031/2018-22 od 25.4.2019. godine, Institut za ekonomsku diplomatiju je dobio dozvolu za sprovođenje specijalizovane obuke za posrednika u oblasti privrednih sporova

Obuka je namenjena svim medijatorima koji su završili osnovnu obuku, a žele da unaprede svoja znanja u posredovanju i rešavnaju sporova iz oblasti privrednih sporova, i time ispune zakonsku obavezu da, završetkom jedne specijalizovane obuke u godini, produže svoju licencu za medijatora.

Osim što će uspešnim završetkom ove specijalizovane obuke polaznici steći uverenje o završenih 10 sati stručnog usavršavanja koje je neophodno za produženje dozvole za posredovanje, još će i:

 • Ovladadati i usavršiti praktična znanja i veština potrebne za samostalno, efikasno i uspešno obavljanje poslova posredovanja – medijacije u rešavanju privrednih sporova
 • Upoznati se sa osnovnim zakonskim okvirom u Republici Srbiji
 • Unaprediti veštine komunikacije i upravljanja konfliktima u ovim delatnostima
 • Naučiti kako da stečene veštine koriste i u profesionalnom i u privatnom okruženju, u sporovima iz ovih oblasti

Rešenjem Ministarstva pravde broj 740-09-01031/2018-22 od 10.10.2019. godine, Institut za ekonomsku diplomatiju je dobio dozvolu za sprovođenje specijalizovane obuke za posrednika u oblasti rešavanja radnih sporova

U cilju što veće primene medijacije kao načina rešavanja sporova, ova obuka omogućava ovladavanje svim alatima neophodnim za sprovođenje postupka u oblasti radnih odnosa, što će vam omogućiti da se bavite ovom vrstom medijacije koja je jako tražena, i istovremeno ćete ostvariti zakonsku obavezu za produženje svoje licence.

Obuka se sprovodi, u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika (“Službeni glasnik RS”, broj 146/14), sa 10 nastavnih časova, u dva nastavna dana.

Trening za trenere je specijalizovana obuka za trenera osnovne obuke posrednika – medijatora koju sprovodimo na osnovu rešenja Ministarstva pravde broj 740-09-01031/2018-22 od 10.10.2019. godine. 

Ona omogućava savladavanje znanja i veština u oblasti treninga za predavače osnovne obuke medijacije, ali je u potpunosti primenjiva i na sve oblasti prenošenja znanja i veština i van oblasti medijacije. Svrha obuke je da polaznicima pruži osnovna znanja i veštine u oblasti obuke u medijaciji, te da im omogući da počnu da obavljaju ovu delatnost u svojstvu kvalifikovanih i profesionalnih trenera.

Obuka Trening za trenere je namenjena 

 • svima koji su završili osnovnu obuku, žele da se bave podučavanjem iz ove oblasti. Omogućava sticanje dodatnih 10 sati specijalizovane obuke radi produžavanja licence za medijatora
 • svima koji žele da, u skladu sa preporukama Ministarstva rada RS i Direktive EU 2008/52/EZ, podstiču obuke medijatora i utiču na podizanje kvaliteta medijacije.

drugim licima zainteresovanim za koučing i razvoj pojedinaca ili timova, koji obavljaju poslove menadžera, lidera timova, zaposlenima u službi za kadrove, trenerima poslovnih veština, savetnicima, konsultantima, psiholozima… Stečena znanja se mogu primeniti u svakodnevnom životu na profesionalnom i ličnom planu.

Rešenjem Ministarstva pravde broj 740-09-01031/2018-22 od 4.7.2019. godine, Institut za ekonomsku diplomatiju je dobio dozvolu za sprovođenje specijalizovane obuke Napredne veštine medijatora – NLP tehnike

Ova napredna specijalizovana obuka za osnov ima model korišćenja efikasnih obrazaca ponašanja i komunikacije uz primenu NLP tehnika, što je od presudnog značaja za uspešno obavljenu medijaciju – obzirom da je adekvatna komunikacija osnov uspešne medijacije

Obuka je osmišljena kao praktični paket NLP tehnika radi sticanja naprednih veština medijatora. NLP tehnike su jednostavne, lako razumljive i primenljive u praksi. Kroz 10 nastavnih časova, otkrićete šta je korisno i šta funkcioniše u komunikaciji i interakciji u toku procesa medijacije. Naučićete i šta nije korisno, šta ne funkcioniše i šta je kontraproduktivno.