Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Škola digitalnog marketinga

Detalji

  • Škola:Digitalni marketing
  • Predavač:Nikola Tomović
  • Mesto:Nastavna sala Instituta
  • Datum:od 19. aprila do 27. aprila
  • Vreme:od 10 do 16 časova
  • Popust:Za prijave i uplate izvršene u roku od 2 dana odobravamo 5% popusta; za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravao dodatnih 10% popusta.
  • Cena: 65.000

Škola digitalnog marketinga

Nikola Tomović

Trening se odvija kroz veliki broj primera i studija slučaja. Najveći deo treninga je po principu „hands on“ (direktan i neposredan rad na računaru), a za uspešno praćenje treninga su neophodni jedino aktivna g-mail adresa i instaliran Google Chrome (Institut ima opremljen računarski kabinet sa lap-top računarima, ali je preporuka da polaznici koriste sopstvene računare). Nakon treninga polaznici će dobiti dodatnu literaturu kao osnovni podsetnik o stečenim znanjima.

Program tretira sve aspekte modernog digitalnog marketinga, a polazniku omogućava da odmah po završetku obuke potpuno samostalno upotrebi sve alate koji su na obuci obrađeni. U okviru treninga steći ćete znanja iz oblasti digitalnog marketinga i analitike sa posebnim fokusom na Google alate kao što su: Google Analytics, Google AdWords, Google Tag Manager, Google Optimize i Google Search Consol. U trening su uključeni i oglašavanje na društvenim mrežama i e-mail marketing, kao neizostavni prateći formati.Obzirom da je program fokusiran isključivo na ekonomsko-marketinški kontekst upotrebe ovih alata, za njegovo praćenje nisu potrebna nikakva IT predznanja ili znanja iz oblasti programiranja.

Marketing menadžerima koji žele da usavrše svoja znanja i veštine u oblasti digitalnog marketinga

Izvršiocima u marketing službama (uključujući i početnike) koji žele da osavremene svoje kompetencije i podignu ih na viši nivo

Vlasnicima malih i srednjih preduzeća koji žele na najbolji način da samostalno iskoriste potencijal koji pruža internet i time dugoročno unaprede svoje poslovanje

Nezaposlenima koji žele da nađu posao u ovoj oblasti (jedno od najčešćih pitanja na intervjuima za posao u sektoru marketinga jeste poznavanje i upotreba znanja i veština iz oblasti digitalnog marketinga) ili da započnu sopstveni biznis.

Nikola Tomović, diplomirani ekonomista. Proveo je više od tri godine kao marketing menadžer zadužen za brand Nikon u Srbiji, a radio je i kao Google Analytics konsultant za Nikon Europe. Trenutno radi kao konsultant za više švajcarskih kompanija i vodi marketing agenciju koja aktivno sarađuje sa nekoliko domaćih brendova.

Sertifikovan je za Google Analytics i Google AdWords. Ostvario je značajno predavačko iskustvo iz ovih oblasti u velikim svetskim korporacijama. Radio je na razvoju više mobilnih aplikacija za iOS i Android uređaje. Osnivač je nekoliko startup-a, za koje je dobio više nagrada i priznanja, od kojih je najznačajnija nagrada Ministarstva kulture za projekat unapređenja kulturne ponude Beograda.

Fond časova: 5 dana po 6 nastavnih časova (ukupno 30 časova)

Predavač: Nikola Tomović, sertifikovani marketing menadžer za Google Analytics i Google AdWords

PROGRAM ŠKOLE

Prvog dana polaznici će imati priliku da se upoznaju sa aktuelnim trendovima u digitalnom marketingu, najvažnijim metrikama kao i popularnim strategijama koje su opšte prihvaćene i lako primenjive na veliki broj preduzeća.

Pravilno definisanje indikatora performansi je ključ uspeha svakog online nastupa i neraskidivo je vezan za opšte ciljeve svakog preduzeća, te će posebna pažnja biti posvećena ovoj oblasti. Kako bi se što bolje pripremili za predstojeće dane treninga, na kraju dana ćemo se baviti aktuelnom terminologijom, ali i dostupnim alatima i servisima koji su najčešće potpuno besplatni.

Google Analytics je danas široko prihvaćen i izuzetno popularan alat za praćenje i analizu posete kako sajtova tako i mobilnih aplikacija. Suštinsko razumevanje i poznavanje ovog alata omogućiće da sva online aktivnost bude pažljivo izmerena i valorizovana. Na treningu će svi polaznici imati prilike da uživo probaju veliki broj funkcionalnosti ali i da tumače podatke koje Google Analytics prikazuje. Pravilna upotreba ovog alata je od ključne važnosti za pripremu, egzekuciju ali i analizu svake online kampanje.

Google AdWords je najpopularnija platforma za oglašavanje, a mogućnosti koje pruža se unapređuju svakog dana. Pošto je u pitanju dinamički sistem, najveću pažnju posvećujemo pripremi i realizaciji online kampanja, ali se u istoj meri bavimo i analizom rezultata kao i njihovim unapređenjem, koristeći vezu ovog alata i Google analitike. Pravilno podešavanje i upotreba ovog alata spada u osnovna znanja u modernom digitalnom marketingu i u mnogome objašnjava kako funkcioniše.

Google Tag Manager i Google Optimize su izuzetno popularni alati koji omogućavaju implementaciju i kontrolu celog sistema bez poznavanja programiranja ili drugih tehničkih (IT) znanja. Polaznici će naučiti kako da najbolje i najbrže upotrebe ove besplatne alate i stave ih u funkciju unapređenja celokupnog online prisustva. Mogućnosti koje ovi alati pružaju su izuzetno velike, a na treningu se bavimo onim elementima koji su vezani za implementaciju prethodno naučenih servisa i alata.

Društvene mreže i njihov potencijal svakodnevno rastu, a njihova upotreba je često površno shvaćena i nedovoljna. Facebook, Instagram i LinkedIn su platforme koje su izuzetno korisne, ali je njihov potencijal često nedovoljno iskorišćen. Zahtevaju određeno vreme i dnevnu posvećenost, pa je zato njihova pravilna upotreba od ključne važnosti za uspeh celokupnih marketing napora. Posebna pažnja će biti posvećena oglašavanju na ovim platformama ali i analizi njihove uspešnosti kroz Google analitiku. Na kraju treninga se bavimo izuzetno popularnim „Growth Hacking“ pristupom u digitalnom marketingu koji će zaokružiti sliku o mogućnostima koje su dostupne ljudima koji se aktivno bave ovim oblastima.

KOTIZACIJA

Kotizacija za ovaj ekskluzivan program iznosi 65.000 dinara (+PDV). Za prijave i uplate izvršene u roku od 2 dana odobravamo 5% popusta; za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravao dodatnih 10% popusta.

Koordinator programa Jelena Smiljanić 063/509972e- mail: jmarinkov@economicdiplomacy.co.rs;