Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Dozvole za rad – BZR

Detalji

  • Mesto:Dom kulture Studentski grad, Novi Beograd
  • Vreme:15. maj 2024. godine od 10h
  • Predavač:Vera Božić Trefalt (detalji na stranici)
  • Kotizacija i popusti:15.200 (+PDV); detalji o poputima na stranici

Dozvole za rad – BZR

NAČIN I POSTUPAK IZDAVANJA, PRAKTIČAN RAD NA IZRADI DOZVOLA KROZ ČITAV POSTUPAK

Novim Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu utvrđuje se obaveza poslodavaca da izdaju dozvole za rad. Ova obaveza definisana je članom 27. Zakona koji glasi:

“Poslodavac je dužan da, pre početka izvođenja radova na visini, u dubini, u skučenom prostoru, u prostoru sa potencijalno eksplozivnim atmosferama, na energetskom objektu, pri korišćenju opasne hemijske materije, rad u zonama u kojima je prisutna ozbiljna, neizbežna ili neposredna opasnost ili štetnost koja može da ugrozi zdravlje zaposlenog, obezbedi izdavanje dozvole za rad.

Poslodavac je dužan da utvrdi postupak i način za izdavanje dozvole za rad”

 

Obzirom da je Zakon predvideo da sami poslodavci utvrde postupak i način za izdavanje dozvola za rad, i da su se u praksi već pokazale brojne nedoumice u vezi sa primenom ove zakonske odredbe, pozivamo vas da se priključite radionici na kojoj će se praktično raditi na izradi dozvola i biti objašnjen čitav postupak.

Predavačica je Vera Božić Trefalt, ekspertkinja za bezbednost i zdravlje na radu, višegodišnja direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Republike Srbije.

 

PROGRAM RADA:

Osim samog praktičnog rada na izradi dozvole za rad i objašnjenja čitavog postupka, daćemo i odgovore na sledeća pitanja:

  • Ko obezbeđuje izdavanje dozvole za rad
  • Kojim aktom kod poslodavca se reguliše postupak i način izdavanja dozvola za rad
  • Ko izdaje dozvole za rad
  • U kojim situacijama je obavezno izdavanje dozvola za rad.

(Ceo program u pdf formatu možete preuzeti OVDE )

 

Kotizacija, način realizaije i popusti:

Obuka se, zbog potrebe za “živom diskusijom”, odgovorima na očekivana pitanja i razrešenjem brojnih nedoumica koje se javljaju u praksi, sprovodi isključivo u nastavnoj sali.

Kotizacija iznosi 15.200,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, odgovore na pitanja i sertifikat o odslušanoj obuci.

Popusti:

  • Za brze uplate (u roku od 5 dana od dana prijave) kotizacija se umanjuje za 5%.
  • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs