Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Excel za finansijsko izveštavanje

Detalji

 • On line (ZOOM platforma):23, 25, 27, 30. maj, 1. i 3. jun od 16h
 • Predavač:Vrhunski stručnjak sa ogromnim ekspertskim i predavačkim iskustvom (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:23.000,00 (+PDV); redovni i prvomajski popust - detalji na stranici

Excel za finansijsko izveštavanje

SPECIJALIZOVANA OBUKA ZA FINANSIJSKI MENADŽMENT I IZVRŠIOCE U SEKTORU FINANSIJA

O obuci

Nijedno softversko rešenje koje koristi poslovna organizacija nije dovoljno da amortizuje sve izmene u okruženju kao i da zadovolji sve potrebe za izveštavanjem, kako interno tako i eksterno. Veštine u korišćenju računovodstvenih podataka za potrebe donošenje odluka, čitanje finansijskih izveštaja (menadžment računa i godišnjih finansijskih izveštaja) kako bi efikasno upravljali poslovanjem, razgovarali sa direktorima, računovođama na interaktivnom nivou su danas imperativ. Zato danas organizacije koriste Excel za finansijsko izveštavanje, iako većina korisnika ne upotrebljava čak 95% njegovih funkcija.

Obuka ima za cilj da polaznicima omogući usvajanje logike ovog alata, kako bi u svom svakodnevnom radu bili u stanju da samostalno reše problem ili situaciju na koji naiđu. Poseban deo obuke je posvećen upotrebi Excela u stvarnim poslovnim situacijama kroz njihovu simulaciju i odgovore na pitanja vezana za konkretne poslovne situacije kao što su:

 • Bilans stanja, bilans uspeha, bilansiranje pozicija iz evidencije
 • Koji su izvori podataka glavne knjige, kako ih preuzeti, transformmisati i analizirati?
 • Kako prikazati podatke i smestiti ih u propisane obrasce?
 • Kako da dobijem pregled prodaje proizvoda po šifri artikla za jedan minut
 • Koliko je učešće pojedinih grupa, brendova, proizvoda?
 • Koliko je nešto količinski a koliko vrednosno?
 • Kakva je realizacija prodaje u odnosu na planiranu
 • Koliko ću, ovakvom realizacijom, ostvariti u narednom periodu
 • Kako da iz baze podataka od 2.000 zaposlenih izvučem podatke o zaradama u određenoj kategoriji, ili samo zaposlene iz određenog grada, ili broj slobodnih dana koje su zaposleni koristili, i sl…

 

Principi nastave i način realizacije:

Obuka “Excel za finansijsko izveštavanje” je obimna i kompleksna, sa fondom od 24 nastavna časa (podeljena u 6 termina po 4 časa), a realizuje se on-line, preko ZOOM platforme. Datumski raspored predviđa dan pauze između dva nastavna dana, kako bi polaznici mogli da, pored vežbanja na samoj nastavi, u potpunosti utvrde znanje i stvore odgovarajuću veštinu, pre prelaska na narednu nastavnu jedinicu.

Posebna pogodnost: Mogućnost konsultacije sa predavačem preko posebnog e-mail naloga, tokom i nakon završenog kursa.

Predavač:

Vrhunski stručnjak sa ogromnim ekspertskim i predavačkim iskustvom – više od 5 godina predavač i konsultant Instituta za upotrebu ovog moćnog alata u svakodnevnim realnim poslovnim operacijama.

 

NASTAVNI PROGRAM

1. termin:  Finansijski izveštaji propisani obrasci u excel formatu

 1. Propisane forme i njihov izgled u excelu;
 2. Izveštajni periodi i rad sa datumima;
 3. Rad sa objektom tabele, vizuelnom tabelom i tabelarnim radnim prostorom.

2. termin: Rad sa glavnom i pomoćnim knjigama – izvorima podataka

 1. Izrada tabele za prikupljanje podataka, čišćenje, kontrola i uvoz podataka iz drugih formata – Primer: obrada bančinog izvoda u formatu, CSV, TXT, HTML, XLS/X;
 2. Preuzimanje baza podataka – Primer: Preuzimanje iz SQL baze, ACCESS baze, CSV fajlova i njihovo povezivanje.
 3. Priprema dokumenata za štampanjem grupisanje, sortiranje i filtriranje redova tabele sa saldiranjem –Primer: Izrada Bilansa stanja sa AOP sifarnikom.

3. termin: Rad sa naprednim formulama

 1. Povezivanje i preuzimanje podataka iz više tabela upotrebom formule VLOOKUP – Primer: Analiza prodaje iz POS terminala
 2. Ignorisanje nevidljivih vrednosti u tabelama za analizu upotrebom SUBTOTAL formula – Primer: Obrade podataka za službu ljudskih resursa;
 3. Obračun plata i troškova prevoza zaposlenih koji ispunjavaju ugovorne obaveze upotrebom logičkih funkcija IF, AND, OR, LEN, FIND, DATE, WORKDAY) – Primer: Evidencija dolaska na posao i obračun dnevnica;

4. termin: Rad sa pivot tabelama

 1. Kreiranje i formatiranje pivota, agregiranje podataka po kategorijama, obračunskom periodu, prodajnom mestu – Primer: Izveštaj o prodaji;
 2. Grupisanje, filtriranje, slajseri, izračunate kolone – Primer: Obrada baze prodaje od 10 miliona ćelija;
 3. Finalizacija dinamičkog izveštaja – Primer: Izrada plana/budžeta za preduzeće;

5. termin: Konsolidacija delova izveštaja

 1. Konsolidacija izveštaja po vremenu izveštavanja- Primer: Izveštaji po mesečnim realizacijama i upoređivanje sa prihodima u interaktivnom spredšitu;
 2. Konsolidacija izveštaja po mestu prodaje i šiframa proizvoda- Primer: Konsolidacija izveštaja po gradovima i/ili organizacionim jedinicama;
 3. Popunjavanje standardizovanih/propisanih izveštaja i ažuriranje novopridošlih podataka;

6. termin: Rad sa grafikonima

 1. Izrada dinamičkog grafikona i podešavanje grafičkih elemenata – Primer:  Interaktivna analiza poslovanja;
 2. SUCCESS Dijagrami ili ZEBRA BI Primer: Manipulacija grafičkih elemenata;
 3. Izrada makro naredbi u cilju automatizacije rada, Saveti i Trikovi (Tips & Tricks).

 

Kotizacija i prijavljivanje:

Kotizacija iznosi 23.000,00 dinara (+PDV).

 • Za brze uplate odobravamo popust od 5%
 • Dodatni popust od 10% za dva i više učesnika iz iste organizacije
 • Dodatni popust od 10% za fizička lica
 • Specijalni (prvomajski) popust od dodatnih 5% za prijave izvršene do 1.5.2022.

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs